Göm menyn

Positiv respons på filmade föreläsningar

Filmade föreläsningar som läggs ut på Youtube har blivit ett uppskattat inslag i läraren Magnus Mobergs undervisning.   

Bild från filmad föreläsning

- Responsen från studenterna har verkligen varit positiv, säger Magnus Moberg som vill ha kontakt med andra lärare på universitetet som strävar efter att förnya pedagogiken.

Det handlar inte om att ersätta det fysiska mötet på campusområdena med filmade föreläsningar, utan om att göra både ock och därmed få mer av djupinlärning, betonar han.

Magnus Moberg undervisar blivande civilingenjörer både i Linköping och Norrköping, främst i industriell ekonomi och marknadsföring.

- Grupperna kan vara stora, ibland är det 240 studenter samtidigt på en föreläsning. När man har så många studenter, och från olika program, handlar det om väldigt olika individer. Det ställer höga krav på läraren att få alla att bli intresserade och känna sig motiverade, att se till att de får igång sin egen motor.

Magnus Moberg är intresserad av pedagogik, han har fördjupat sig i ämnet genom flera utbildningar och funderat mycket på hur man lär ut på bästa sätt. Debatten om att dagens studenter inte håller måttet är intressant tycker han, men han delar inte uppfattningen att problemet främst ligger hos studenterna.

Magnus Moberg

- Många gör det lite lätt för sig när de skyller på studenterna. Studenternas prestation är en sida av myntet.  Den andra sidan är läraren. Resultatet är ju en produkt av bådas beteende.  Vi har för många lärare men för få pedagoger. Som pedagog gäller det att verkligen ställa sig frågan hur man får varje individ att bli sitt bästa jag och lära sig så mycket som möjligt, säger han.

Under det senaste året har Magnus Moberg börjat filma alla sina föreläsningar och lagt ut dem på Youtube, sökbara enbart för de egna studenterna. Tanken är att studenterna ska kunna gå tillbaka till föreläsningen när de hunnit reflektera över den, eller att ta del av den om de missat att vara med.

- Det är inget revolutionerande med att filma föreläsningar. Och det är omöjligt att få 240 studenter att lyssna koncentrerat i två timmar. Filmerna är ett sätt att förstärka lärandet.

Magnus Moberg hade vissa farhågor innan han startade. Skulle studenterna fortsätta komma på föreläsningarna? Skulle de våga ställa frågor när det fanns en filmkamera i salen? Men farhågorna kom på skam.

- Däremot krävs det att jag som lärare tänker över situationen. Ingen ska till exempel behöva synas i filmen, av integritetsskäl, det är främst jag som lärare som blir filmad. Och det är viktigt att vara tydlig med att man filmar, alla juridiska aspekter ska beaktas. 

Även om föreläsningarna är sökbara enbart för studenterna så kan vem som helst dela en länk till dem. Inga problem, tycker Magnus Moberg.

- Om någon tycker jag gör ett bra jobb så är ju det bara positivt. Ju fler som lär sig desto bättre, även för universitetet som ju vill driva pedagogiken framåt.

Totalt har han haft 3600 visningar av sina föreläsningar på Youtube.

- Jag kan se att till exempel föreläsningen om bokföring är populär. Studenterna går in och lyssnar och repeterar, stannar upp där de inte förstår för att hinna tänka efter. Det kan de inte göra på samma sätt på de vanliga föreläsningarna.

Magnus Moberg är själv förvånad över det stora och positiva intresset från studenterna.

- Jag vill utveckla konceptet ännu mer. Kanske göra kortfilmer innan de kommer till föreläsningarna så att de då är bättre förberedda och vi därmed kan komma längre och borra djupare ner i frågorna.

Men finns det fler lärare på universitetet som tänker i samma banor, undrar han. I såfall vill han gärna ha kontakt.

- Jag vet ju att universitetet nu satsar på det Pedagogiska språnget och ska utveckla pedagogiken. Men jag saknar själva språnget, trådlöst internet överallt är inget språng. Det är upplägget av utbildningen och föreläsningarna som gör skillnad.

Magnus Moberg nås på magnus.moberg@liu.se.

Tidigare artikel: Nej till studenter att filma föreläsningar


Eva Bergstedt 2013-09-26
Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

Stängt för nya kommentarer.

2013‑10‑01 09:32
Som student tycker jag att inspelade föreläsningar helt klart är något som LIU borde satsa mer på. Det är ett jättebra stöd att ha i sin inlärning vid sidan av bl.a. uppgifter, diskussioner och kurslitteratur. Föreläsningar som rör svåra delar av kursen kan repeteras och precis som Magnus Moberg säger får läraren feedback på vad som uppfattas som svårt och studenterna har möjlighet att gå igenom materialet i sin egen takt.
Ser mest fördelar med detta. Hoppas att fler institutioner provar på denna idé.
2013‑09‑30 19:55
Jonas Jonsson Lundblad skrev "En mycket bra idé, tycker jag. Varför inte göra föreläsningarna offentliga, rakt av? "

Föreläsningar är vad jag vet faktiskt offentliga idag, så det är bara att knalla in och sätta sig och lyssna.

Jonas skrev också "Den enda nackdelen jag ser med detta är att Magnus är så engagerad och involverar deltagarna på ett väldigt bra sätt, och den biten missar man lite om man tittar på Youtube istället för att delta."

Tror du har en mycket viktig poäng här som man i mycket av diskussionen om föreläsningar på nätet missar; att en bra föreläsning inte är en envägskommunikation av fakta utan också en dialog mellan lärare och studenter. Där det inte bara handlar om det som jag skrev innan, att svara på frågor, utan också att som föreläsare anpassa sin föreläsning till dem som lyssnar.
2013‑09‑30 19:55
Helt klart bästa föreläsaren och föreläsningstekniken jag varit med om!
2013‑09‑30 16:36
Tänk så underbart om det fanns mer undervisning på nätet! Det som jag inte förstår kan jag lyssna till flera gånger. Om det är ett ord jag inte förstår, eller en uträkning som går för fort så pausar jag och kollar upp detta. Det som däremot är enkelt kan jag lyssna på 1.5x hastighet så jag inte tappar koncentrationen och tänker på annat eller plockar fram mobilen. Jag kan välja att se på föreläsningen när jag är alert, inte kl 08 på en måndagmorgon. Jag skulle kunna läsa kurser från alla våra campus mycket lättare. Det finns många anledningar till att jag ser fram emot detta! :)

Finns säkert nackdelar också, men det verkar som om MIT m.fl har tyckt att fördelarna väger över då de lägger upp en väldigt stor mängd undervisning fritt till hela världen.
2013‑09‑30 13:59
Mycket spännande initiativ. Har inte testat denna metod, men att i efterhand kunna gå genom delar som man missat eller inte riktigt förstått kan bidra till att höja nivå och resultat på kurser.
2013‑09‑29 22:51
Bra tänkt...att ha tillgång till föreläsningar är ju perefect om man vill gå igenom det en gång till.
2013‑09‑28 19:08
Det är lätt att man missar något ifall man är upptagen med att anteckna. Filmade föreläsningar löser detta problem.
Detta är bara en av fördelarna med filmade föreläsningar.
2013‑09‑28 12:22
Detta är verkligen jättebra. Någonting som jag själv skulle ha nytta av i alla mina kurser. Studenter lär sig på olika sätt och jag tycker att det är väldigt viktigt att man presenterar så många olika sätt som möjligt så att alla har en chans att lära sig. Idealet vore om alla föreläsare skulle implementera detta i alla sina kurser.
2013‑09‑28 10:24
Toppen att någon förstår vad som är framtiden. Fortsätt!!
2013‑09‑27 17:47
Har läst två kurser i Industriell ekonomi där Magnus varit inblandad. Detta var dock före lösningen med filmade föreläsningar, vilket gjorde att vi som studenter fick söka information utanför föreläsningssalen också.

Jag hade uppskattat att ha möjlighet att gå tillbaka och titta på föreläsningar i efterhand, för att kunna ta in så mycket som möjligt av informationen. Sedan kommer det aldrig ersätta den möjlighet som finns att söka information på annat håll.

Min förhoppning är att detta fenomen sprids inom LiU och specifikt till den distanstermin jag läser för tillfället, där den här typen av lösningar skulle göra sig ännu lite bättre!
2013‑09‑27 16:04
En mycket bra idé, tycker jag. Varför inte göra föreläsningarna offentliga, rakt av? Kan ge exponering för eventuella blivande studenter i större utsträckning, nuvarande studenter kan ta en "förhandstitt" innan de väljer kurser och man kan enkelt och smidigt repetera de delar av en kurs man behöver. Den enda nackdelen jag ser med detta är att Magnus är så engagerad och involverar deltagarna på ett väldigt bra sätt, och den biten missar man lite om man tittar på Youtube istället för att delta.
2013‑09‑27 15:59
Gillas skarpt!
Positivt för bl.a. repetition eller vid förhinder att närvara.
Idag får man söka sig till andra källor så som KhanAcademy eller liknande om man inte tycker att litteraturen räcker till om man inte förstod/kunde närvara på föreläsningen.

Har själv haft Moberg i Industriell Ekonomi och uppskattar hans pedagogik och entusiasm att driva utvecklingen framåt.
2013‑09‑27 15:04
Jag tycker det funkade väldigt bra när Magnus undervisade min klass i industriell ekonomi. Väldigt högt deltagande på föreläsningar och många nöjda studenter. Det är roligt när läraren är engagerad och man lär sig bättre. Kvalitén på filmerna kan diskuteras, men oavsett var det ett bra sätt att repetera och gå tillbaka för att titta om det var något man inte förstod. Ros.
2013‑09‑27 12:31
Visst finns det fördelar med att studenterna har tillgång till föreläsningarna i efterhand. Inte minst om det handlar om tvåtimmarsmonologer, vilket väl tyvärr fortfarande är den vanligaste föreläsningsformen. Och ju mer den pedagogiska grundsynen är något slags monologisk informationsöverföring från den som vet (läraren) till de som ännu inte vet (studenterna), ju mindre problem finns med att filma föreläsningarna. Och envägskommunikation verkar vara den pedagogiska grundsyn som implicit ligger bakom kommentarerna från signaturen Student.

Men om man, som jag gör, anser att universitetsundervisning i största möjliga utsträckning skall vara dialogisk och studentcentrerad, gäller det att skapa en så öppen och trygg miljö att man som student skall våga ställa också ”dumma” frågor, och inte behöva riskera att en sådan fråga finns till allmän beskådan på nätet framöver. (Av samma skäl betygssätts aldrig på mina kurser det studenterna säger i seminarier.)

En öppen dialog mellan lärare och studenter har flera fördelar. En är att det visar för mig som lärare vad jag bör lägga ner tid och energi på att förklara eller på annat sätt utveckla i undervisningen. En annan, och kanske viktigare, är att genom mitt sätt att hantera studenternas frågor, inte minst de som förvånar mig och som jag inte i förväg förberett mig på, visar jag hur en professionell akademiker behandlar en frågeställning, och fungerar förhoppningsvis därmed i detta som en rollmodell för studenterna. Det kognitiva akademiska lärlingsskapet är i min pedagogiska grundsyn lika viktig som den faktamässiga inlärningen av ny kunskap.

Därför tillåter jag i normalfallet inte att studenterna spelar in mina föreläsningar. Och skulle inte spela in dem själv i den form jag nu bedriver dem. Och detta har ingenting med att skydda mitt ego eller mina immatriella rättigheter, som signaturen Student verkar tro.
Dels är mitt pedagogiska ego nog tillräckligt stort för att tåla en smäll eller två :-) Dels, och viktigare, är universitet inte företag utan kunskapsutvecklande organisationer där den kunskap vi utvecklat skall ges så stor spridning som möjligt. Vilket gör att jag bara ser positivt på att andra lärare plockar idéer från mina kurser och använder dessa i sin egen undervisning. Det är ju precis så som ett universitet skall fungera … genom ett utbyte av idéer och kunskaper höjer vi vår gemensamma kompetens och låter fler ta del av den.

Detta betyder att jag mycket väl kan tänka mig att använda mig av inspelade föreläsningar. Men då skulle jag spela in dessa i en studio med ordentliga möjligheter till en professionell produktion, som studenterna kan se på egen hand. Eller varför inte använda sig av inspelade föreläsningar av andra forskare? Och istället använda undervisningstiden till att diskutera innehållet i seminarieform eller liknande med studenterna. Allt för att öka den viktiga dialogen mellan lärare och studenter.

(Med risk för att påpeka något självklart, är det jag skriver här givetvis inte någon kommentar till Magnus Mobergs undervisning, eller till intervjun här på LiU:s webb, utan en kommentar föranledd av de i mitt tycke oreflekterat positiva kommentarer till filmade föreläsningar som jag finner i kommentarsfältet.)
2013‑09‑26 22:05
Ett steg i rätt riktning. Min önskan är att fenomenet sprider sig, det behövs.
2013‑09‑26 15:44
Fantastiskt att det finns lärare här på LiU som inte vill "gå bakåt in i framtiden" som studenten ovan skriver!

De lärare som inte vill göra det här ska naturligtvis inte tvingas, men den pedagogiska vinsten med att kunna se en föreläsning flera gånger är enorm det vet alla som gått kurser på nätet.

2013‑09‑26 15:15
Det är mycket bra att Magnus Moberg publicerar sina föreläsningar på Internet.

2002 började MIT publicera sina föreläsningar som filmer på Internet.

2012 bestämde LiU att gå bakåt in i framtiden och förbjöd då sina studenter att filma och fotografera på föreläsningar...

Det hela motiverades med att skydda föreläsarens immateriella rättigheter. Personlingen tror jag det mest handlade om att skydda föreläsarnas egon. Många föreläsare var rädda för att bli till åtlöje på Internet pga dåliga föreläsningar.

Om någon kan nämna mer än 5 LiU föreläsare som med framgång sålt sina filmade föreläsningar så är jag beredd att ändra uppfattning...

Dessutom har jag svårt att se någon större juridisk skillnad mellan att å ena sidan exakt avbilda en föreläsning m.h.a. papper och penna eller å andra sidan fota/filma föreläsningen.

Att inte tillåta studenter att ens för eget bruk filma och fotografera på föreläsningar är ett "skämt" - och jag hoppas att det avskräcker studenter från att börja på LiU tills universitetet ändrar sig.

Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom som vuxen

Personer som i övre tonåren har dålig kondition eller fetma löper ökad risk att som vuxna ha så svår hjärt-kärlsjukdom att de får sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Detta enligt en studie som pekar på att även en mindre förbättring av konditionen är kopplat till lägre risk.

Inte barn, utan ”superglada familjer” målet med assisterad befruktning

Forskaren Judith Lind har undersökt hur personal på fertilitetskliniker ser på de bedömningar som barnlösa par och kvinnor genomgår för att få rätt till assisterad befruktning. I intervjuerna framgår att det som ligger till grund för bedömningen av de potentiella föräldrarna är barnets framtida välfärd samt ett ansvarsfullt användande av skattepengar.

Helt ny LiU-vagn i årets Delsbo Electric

Delsbo, here we come! Med ett helt nyutvecklat tåg – och lite intern experthjälp – spänner LiU musklerna i tävlingen om världens lägsta energiförbrukning. Målet är högt satt.

Rollspel om FN engagerar statsvetarstudenter

"En annorlunda form av lärande". "Engagerande och jätteroligt". Det är några av omdömena från statsvetarstudenter som nyligen deltog i ett FN-rollspel arrangerat på LiU.

Första kursboken om hållbar marknadsföring

Två forskare och lärare vid Linköpings universitet har skrivit den första svenska kursboken som kopplar ihop marknadsföring och hållbarhet. Boken är delvis en kritik mot den kurslitteratur som i dag dominerar utbildningen i marknadsföring.

Succé när konferenser fick flyttas ut på nätet

De två stora konferenserna inom visualisering, Eurographics och Eurovis, skulle samla 1000 deltagare i Norrköping men istället blev det 2300 registrerade deltagare, 100 streamade videosessioner och närmare 38 000 visningar. Hittills.

Coronakrisen förändrar industrin i grunden

Coronakrisen kommer att förändra tillverkningsindustrin i grunden. Digitaliseringen skyndas på, affärsmodeller förändras och tjänstefieringen ökar. Krisen innebär stora svårigheter men också möjligheter för företagen.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04