Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Bra respons för hörseltest på nätet

illustration med apor. checklista tänder, syn, hörselKolla tänderna årligen? Eller synen? Få backar för det. Gå på hörselkontroll när hörseln börjar svikta – det gör få. Men hundratals har nappat på erbjudandet att göra ett helt nytt slags hörseltest på nätet i en ny LiU-studie.

Ett tusental försökspersoner behövs för att testresultaten ska bli tillförlitliga. Den siffran kan forskarna förmodligen räkna in redan innan januari är slut.

– Vi annonserade i dag- och kvällspressen i början av december och fick gensvar direkt, säger Thomas Lunner, adjungerad professor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBLThomas Lunner vid datorn.

Trots att det brukar sägas att det tar tio år från det någon börjar tycka att de hör dåligt, tills de inser att de faktiskt gör det och söker hjälp, blev det alltså snabb respons på forskarnas inbjudan till allmänheten om hörselscreening på nätet.
Allt som behövs är tillgång till dator och helst också hörlurar.

Det är dessutom en helt ny typ av hörseltest som forskarna efter en pilotstudie med 300 deltagare erbjuder allmänheten.
Testets olika delar visar till exempel hur hörseln samspelar med kognitionen och hur väl en person hör i situationer där det finns mycket bakgrundsljud.

– De kompensatoriska förmågorna har stor betydelse för den subjektiva upplevelsen av en hörselnedsättning. Som hur bra vi är på att lista ut ord vi inte riktigt uppfattar, hur lätt vi har för att fokusera på relevant information och sortera bort störande ljud och intryck.
Genom screeningen hoppas forskarna kunna få veta mer om sambandet mellan människors kognitiva förmågor och hur de uppfattar sin hörselnedsättning.

Och för första gången mäts nu i stor skala något som kallas temporal finstruktur:
– Det rör hur vi uppfattar de fina detaljerna i ljudet. I praktiken avgör det till exempel att vi hör skillnad på röster vi hör samtidigt. Sådana tester har gjorts internationellt, i labmiljö, men det ska bli spännande att se hur det går att genomföra i en hörselscreening på nätet, berättar Thomas Lunner.

Det är viktigt att få människor att snabbt reagera när de upptäcker att hörseln börjar svikta. Det får nämligen stora konsekvenser, det leder bland annat till att arbetsminnet får jobba för högtryck. Hjärnan blir helt enkelt uttröttad – vilket förstås påverkar vardagslivet och arbetsförmåga. Den som hör illa drar sig ofta undan, behöver vila mer, undviker sociala sammanhang och det är vanligt att nedsatt hörsel även leder till olika grader av depression.

Men varför har vi så svårt att acceptera att vi börjar höra sämre?
– Hörseln hänger intimt samman med identiteten. Förlorad hörsel blir ett hot, något som kräver förändring av oss. Man kan se hur människor går igenom olika faser när hörseln börjar svikta. Från det första steget – när man börjar tycka andra talar otydligt – till det sista, när man faktiskt söker hjälp, säger Thomas Lunner.

1,4 miljoner svenskar uppskattas ha sådan hörselnedsättning att det påverkar deras vardag. Och hur internet kan användas som stöd för att upptäcka hörselskador på ett tidigt stadium är ett av målen för forskningsprojektet bakom www.hörselscreening.se.
Om och hur internet och smartphones kan användas för hörselrehabilitering, är ett annat mål med projektet.
– Det behövs mer forskning kring hur vi kan få människor att gå vidare efter ett test. Studier från Australien visar att bara tre av hundra personer som efter ett test fått klart för sig att de har nedsatt hörsel gör något det.

Huvudansvarig för projektet, som finansieras bland annat av med medel från FAS, är Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL. Resultaten från hörselscreeningen kommer att ligga till grund för åtta delstudier med nio LiU-forskare inkopplade, bland annat från Linnécentrum Head (Hearing and Deafness) vid Institutet för handikappvetenskap. Med i projektet är också Hörselbron och Eriksholm Research Centre.

Här kan man göra testet


Gunilla Pravitz 2013-01-21Academic boycott

Protestplakat mot Trumps inreseförbudLiU researchers have joined international calls for a boycott of scientific conferences in the US.

 

risky perfectionism

Woman putting on make upPsychology students took on role of treaters in a study of perfectionism and internet-delivered cognitive behavioural therapy.

 

social sustainability

People in motionSocial value creation is on the agendas of more and more companies and organisations. Erik Jannesson, senior lecturer in management control, has just published a book on the subject.

 

Critical of the national board of health and welfare

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist is one of 17 researchers who are critical to guidelines for the treatment of depression and anxiety.

 

when researchers meet vulnerability

Child in SyriaMalin Thor Tureby was keynote speaker at an international conference on oral history.

 

global media hit

CatCats that meow with a dialect have caused a sensation in the world media. Robert Eklund, a linguist who works with cats at the Department of Culture and Communication, has lost count of the number of times the work has been reported in the media.

 

farewell exchange students

Farewell Mingle 2016On 6 December, a Farewell Mingle was held for departing exchange students who have studied at Linköping University.

 

success for new master's

Stefan Jonsson"We have a global and critical perspective that attracts today's students," says Stefan Jonsson, professor at REMESO, about the Faculty of Arts and Science’s first international master’s programme at REMESO in Norrköping - Ethnic and Migration Studies.

 

health is our new religion

YogisAchieving perfect health has become a religion in the western world, according to a newly published study. Barbro Wijma, professor emerita and physician with many years of experience meeting patients, views this development with dismay.

 

black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2017-02-13