Göm menyn

... Margareta Kristenson,

Margareta Kristenson

professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap och sakkunnig i Socialstyrelsens arbete med riktlinjer för levnadsvanor.

Varför jobbar Socialstyrelsen med dessa ”riktlinjer för levnadsvanor”?

- Därför att vården har en allt större medvetenhet om att det inte bara gäller att reparera, det vill säga ta hand om människor som blivit sjuka, utan även om att förebygga så att man inte blir sjuk.

En anledning till att Socialstyrelsen nu lyfter fram levnadsvanorna är att det är stora skillnader över landet i hur aktivt sjukvården jobbar med sjukdomsförebyggande insatser.

Vad innebär dessa riktlinjer i det sammanhanget?

- De är inriktade på fyra områden: Matvanor, fysisk aktivitet, tobak och riskbruk av alkohol och de riktar sig till hela hälso- och sjukvården. Utöver medicinsk behandling ska vården hjälpa patienter att till exempel sluta röka eller komma igång med fysisk aktivitet. Tidigare har det pratats om att vården ska göra det, men inte hur. Nu ska vi sammanställa råd som är vetenskapligt belagda och som visar hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan hjälpa patienterna att förändra sina levnadsvanor. Allt i syfte att de ska slippa bli sjuka igen eller att de överhuvudtaget inte ska bli det.

- Regeringen vill nu vara tydlig med att det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt och att den sortens behandling ska utföras professionellt. Det kan till exempel handla om att den som röker ska få en professionell behandling för att sluta. Det vill säga inget moraliserande, utan stöd, hjälp och motiverande samtal som vi vet fungerar. Det finns metoder som är verkningsfulla.

Finns det inte risk för att patienter upplever dessa riktlinjer som kränkande och att myndigheter vill lägga sig i deras privata levnadsvanor?

- Intressant nog har olika kartläggningar visat att 90 procent av patienter vill ha de här råden, men bara 30 procent får dem. Delvis kan det bero på just den här oron – att kränka och ”lägga sig i”. Men det är lika viktigt att ställa frågor om rökning som att ta blodtryck eller mäta blodfetter. Och i de fallen talar vi inte om moralisering, utan om vikten av att ge medicin. Levnadsvanor kan man ändra gratis. Det har inga biverkningar och ökar chansen att leva frisk.

- Det är också lätt att tänka att det bara är ett gäng byråkrater som sitter och tänker till kring de här frågorna. Men så är det inte. Arbetet bygger på en gigantisk genomgång av forskningslitteratur för att få fram den bästa forskning som finns kring vad som fungerar i förebyggande syfte när det gäller till exempel tobak, alkohol och fysisk aktivitet. Hundratals personer har läst tusentals artiklar.

Kan du ge exempel på någon rekommendation som kommer att ges till patienter framöver?

- Att till exempel hjälpa människor som ska opereras att sluta röka. Andelen som lyckas sluta är hög och de personerna får kraftigt minskade komplikationer efter operationen ifall de gör det. De halverar sina risker för komplikation.

Kommer dessa riktlinjer att förbättra folkhälsan?

- Jag tror det. Jag föreläser mycket för studenter och märker att tidsandan är en annan idag. Medvetenheten om betydelsen av hur vi lever är större. Och med de nya riktlinjerna som talar om hur vi ska jobba med levnadsvanor så ökar möjligheterna att förbättra folkhälsan.

När ska riktlinjerna vara klara?

- Till sommaren. Arbetet har tagit två år.


Eva Bergstedt 2009-12-10Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Helen Dannetun väljer att avstå förlängning som rektor

Helen Dannetun kommer inte att kandidera till en förlängning av sitt uppdrag som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020.

Tolv miljoner till LiU för forskning om konsekvenserna av AI

Forskare vid LiU får sammanlagt tolv miljoner kronor inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och autonoma system.

Styrningsideal skapar konflikter i mindre kommuner

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen. Även politiker och tjänstepersoner har olika uppfattning om hur olika motstridiga ideal ska balanseras.

Fisken som hjälper läkemedelsforskarna

Vilken behandling kommer just den här patienten ha störst nytta av? Eller vilka substanser är mest lovande för läkemedelsföretag att utveckla vidare? Det är frågor som forskare vid Linköpings universitet söker svar på med hjälp av embryon av den lilla zebrafisken.

Långsamma förbättringar i Bangladeshs textilindustri

Arbetsvillkoren och säkerheten för de anställda i textilindustrin i Bangladesh har blivit bättre. Men skillnaderna mellan olika fabriker är stora och ännu är bristerna och missförhållandena många. De stora multinationella företagen både skapar och löser problem.

Vilken invigningsvecka!

Musik, föreläsningar, guidade turer och experimentverkstad. En intensiv och välbesökt invigningsvecka är över och Studenthuset kan vid det här laget anses som mycket väl invigt.

Kärt återseende för läkarstudenter modell -69

Det är 50 år som gått sedan den första kullen studenter började på den då nya läkarlinjen. Nu återsågs de på Campus US, guidades i gamla välkända lab och inte minst stod en tur ned i kulvertarna på programmet.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13