Göm menyn

... Margareta Kristenson,

Margareta Kristenson

professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap och sakkunnig i Socialstyrelsens arbete med riktlinjer för levnadsvanor.

Varför jobbar Socialstyrelsen med dessa ”riktlinjer för levnadsvanor”?

- Därför att vården har en allt större medvetenhet om att det inte bara gäller att reparera, det vill säga ta hand om människor som blivit sjuka, utan även om att förebygga så att man inte blir sjuk.

En anledning till att Socialstyrelsen nu lyfter fram levnadsvanorna är att det är stora skillnader över landet i hur aktivt sjukvården jobbar med sjukdomsförebyggande insatser.

Vad innebär dessa riktlinjer i det sammanhanget?

- De är inriktade på fyra områden: Matvanor, fysisk aktivitet, tobak och riskbruk av alkohol och de riktar sig till hela hälso- och sjukvården. Utöver medicinsk behandling ska vården hjälpa patienter att till exempel sluta röka eller komma igång med fysisk aktivitet. Tidigare har det pratats om att vården ska göra det, men inte hur. Nu ska vi sammanställa råd som är vetenskapligt belagda och som visar hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan hjälpa patienterna att förändra sina levnadsvanor. Allt i syfte att de ska slippa bli sjuka igen eller att de överhuvudtaget inte ska bli det.

- Regeringen vill nu vara tydlig med att det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt och att den sortens behandling ska utföras professionellt. Det kan till exempel handla om att den som röker ska få en professionell behandling för att sluta. Det vill säga inget moraliserande, utan stöd, hjälp och motiverande samtal som vi vet fungerar. Det finns metoder som är verkningsfulla.

Finns det inte risk för att patienter upplever dessa riktlinjer som kränkande och att myndigheter vill lägga sig i deras privata levnadsvanor?

- Intressant nog har olika kartläggningar visat att 90 procent av patienter vill ha de här råden, men bara 30 procent får dem. Delvis kan det bero på just den här oron – att kränka och ”lägga sig i”. Men det är lika viktigt att ställa frågor om rökning som att ta blodtryck eller mäta blodfetter. Och i de fallen talar vi inte om moralisering, utan om vikten av att ge medicin. Levnadsvanor kan man ändra gratis. Det har inga biverkningar och ökar chansen att leva frisk.

- Det är också lätt att tänka att det bara är ett gäng byråkrater som sitter och tänker till kring de här frågorna. Men så är det inte. Arbetet bygger på en gigantisk genomgång av forskningslitteratur för att få fram den bästa forskning som finns kring vad som fungerar i förebyggande syfte när det gäller till exempel tobak, alkohol och fysisk aktivitet. Hundratals personer har läst tusentals artiklar.

Kan du ge exempel på någon rekommendation som kommer att ges till patienter framöver?

- Att till exempel hjälpa människor som ska opereras att sluta röka. Andelen som lyckas sluta är hög och de personerna får kraftigt minskade komplikationer efter operationen ifall de gör det. De halverar sina risker för komplikation.

Kommer dessa riktlinjer att förbättra folkhälsan?

- Jag tror det. Jag föreläser mycket för studenter och märker att tidsandan är en annan idag. Medvetenheten om betydelsen av hur vi lever är större. Och med de nya riktlinjerna som talar om hur vi ska jobba med levnadsvanor så ökar möjligheterna att förbättra folkhälsan.

När ska riktlinjerna vara klara?

- Till sommaren. Arbetet har tagit två år.


Eva Bergstedt 2009-12-10Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer”

Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.

Nytt forskningsprojekt granskar controllern

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Aha i stället för aj – forskning på LiU förebygger skador inom idrotten

Handbollsspelare på elitnivå deltar i forskning som bedrivs på Linköpings Universitet. Genom appen AIM-Control får forskarna, idrottsutövarna och deras tränare samt de medicinska teamen kopplade till lagen bättre koll på spelarnas mående. Målsättningen är att främja ett hållbart idrottande och minska framtida skador.

Nyupptäckt metod ger supertåliga transistorer

En ny metod att få nanotunna lager av halvledare att passa ihop har resulterat i såväl en vetenskaplig upptäckt som i utveckling en ny typ av transistorer för kraftelektronik. Resultatet, som väckt stor uppmärksamhet, är publicerat i Applied Physics Letters.

5:2 diet kan vara en metod för att minska hungerstress hos avelshöns

Dagens broilers är avlade för att ha en enorm aptit och snabbt nå slaktvikt. Avelsdjuren har samma aptit men tillåts inte växa lika fort om de ska förbli friska och fertila. Deras tillväxt hålls tillbaka genom att ge dem mindre att äta.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10