Göm menyn

Kritik mot att barnkonventionen föreslås bli lag

FN:s barnkonvention bör inte inkorporeras i svensk lag, menar LiU i ett aktuellt remissvar till socialdepartementet. Jonathan Josefsson, doktorand vid Tema Barn, är en av skribenterna bakom LiU:s yttrande. Varför inte?

Jonathan Josefsson i sitt arbetsrum– Vi är förstås inte på något sätt emot att barns rättigheter styrks. Det behövs. Men argumenten som framförs i utredningen för att en inkorporering verkligen skulle stärka barns rättigheter är alltför svaga. Det finns en risk att det stannar vid en symbolhandling och tar fokus från andra mer effektiva sätt att arbeta för barns rättigheter. Redan idag finns artiklar från barnkonventionen i svensk lag och utredningen har inte visat att en inkorporering skulle göra någon större skillnad för att till exempel stärka principen om barnets bästa eller barns rätt att göra sig hörda.

I mars överlämnades betänkandet ”Barnkonventionen blir svensk lag” till regeringen.
I förra veckan gick remisstiden ut och i mediedebatten framfördes en hel del kritik mot utredningen. Och till kritikerna hörde alltså forskarna bakom LiU:s yttrande till socialdepartementet: Bengt Sandin och Anna Sparrman, bägge professorer vid Tema Barn, Judith Lind, universitetslektor och Jonathan Josefsson, doktorand vid samma institution.

– Vi anser att utredningen brister både i kunskapsunderlag och konsekvensanalys. saknar den närmaste helt anknytning till den omfattande internationella forskningen om barns rättigheter som pågått sedan barnkonventionen togs av FN 1989. Det tycker förstås vi som kunskapsmyndighet är allvarligt. Inte heller har utredningen ordentligt genomlyst för- och nackdelar en inkorporering kan få. Det är oerhört mångfacetterade frågor som berör så många samhällsområden och inte bara de områden som tas upp i utredningen och de rättsliga aspekter som fokus ligger på där. Det behövs ett bredare kunskapsunderlag, säger Jonathan Josefsson.

Sett till barns rättigheter – kan du ge exempel på några allvarliga invändningar mot att göra hela barnkonventionen till lag som ni tar upp?

– Det främsta skälet är att det framstår som högst oklart att en inkorporering skulle ha en avgörande betydelse för att säkerställa barns rättigheter. Och ska man göra en så generell och omfattande reform bör frågan ha utretts noggrant innan. Konventionen bygger på internationella kompromisser och det finns därför en hel del inbyggda konflikter som också kan tänkas få oönskade eller oväntade effekter vid en inkorporering.  Till exempel mellan barns rättigheter enligt svensk lag och konventionens definition av barns rätt i förhållande till föräldrarnas rätt. För mitt eget forskningsområde, barn och migration, visar exempelvis forskning att Norges inkorporering av konventionen haft mycket liten betydelse när migrerande barns rättigheter ställts mot statens intresse att reglera invandring i rättslig prövning och i mottagande.

– Bara att konventionen blir lag, gör inte med automatik någon skillnad i det praktiska barnrättsliga arbetet. Det är så många andra samhällsfaktorer som påverkar det, som förutsättningar i barnomsorg, skola, socialtjänst. Ekonomiska och politiska hänsyn, inte minst.

Så – hur lyder ert förslag för att stärka barns rättigheter?

– Vi föreslår att man fortsätter med att successivt transformera delar av barnkonventionen till svensk lag och skärper lagstiftning på de områden som behövs. Detta behöver också ske samtidigt med andra styrmedel. Det ger också fördelen att diskussionen kring barns rättigheter och hur de ska implementeras rent praktiskt förs ut i ljuset. Det ger oss inte någon möjlighet att slå oss till ro med det faktum att vi antagit en lag.

Till Tema Barn och remissvaret i sin helhet


2016-10-19Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Corona-krisen påverkar den kommunala demokratin

Kommuner och regioner har fått ändrade förutsättningar för beslutsfattande, en del möten har ställts in och viktiga beslutspunkter har skjutits på framtiden. Statsvetaren Johan Wänström ser hur demokratin påverkas, på gott och ont.

I stället for Almedalen

Almedalsveckan är inställd, men Linköpings universitet bidrar även i år med aktuell samhällsforskning under vecka 27. Dessutom på ett sätt som alla kan ta del av – digitalt och i sina hörlurar. Den 29 juni-3 juli läggs varje dag ett nytt avsnitt ut av podcasten Fakultet.

Studenter presenterade designlösningar för internationell publik

Under normala omständigheter hade kursen kulminerat i en presentation med tillhörande nätverksträff och firande i Silicon Valley, USA. I stället fick en innovativ och kreativ digital lösning snabbt planeras och ersätta. "Det bästa event som vi haft" tycker Marie Bengtsson, som varit med som lärare och organisatör.

Elin använder Snapchat i undervisningen

Hon väljer kläder efter ämne och har gjort prov via appen Snapchat. ”Alla elever ska få chans att briljera”, säger läraren Elin Winberg.

Turism, vikingalajv och blot. Varför älskar vi vikingatiden?

Historiskt sett varade vikingatiden en kort period. Men den har satt djupa spår och gång på gång blossar intresset för vikingar upp. Religionshistorikern Fredrik Gregorius ska i ett nytt projekt undersöka vad vår fixering av vikingar handlar om.

De mäter bakteriens elektriska aktivitet

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har utvecklat en organisk elektrokemisk transistor med vars hjälp de nästan i detalj kan mäta och studera det fenomen som kallas extracellulär elektronöverföring - bakterier som skickar ut elektriska laddningar.

Internationella masterstudenter som stannade på LiU

Sarah Mitchell från Sydafrika och Ahmed Azeez från Irak kom till Linköpings universitet för att läsa masterprogram. De trivdes så bra att de stannade kvar och idag är båda doktorander på LiU.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-18