Göm menyn

Fem minuter med Anders Jidesjö ...

... forskningssamordnare för Kunskapslänken, som nominerats till ett Unesco-pris för hållbar utveckling.

Unesco har med stöd av Japan inrättat ett pris för utbildning för hållbar utveckling. Priset är tänkt att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling genom extraordinära insatser.

Anders JidesjöNu har svenska regeringen nominerat den nationella arenan Kunskapslänken och där forskare från LiU haft en ledande roll. Vad är det för slags länk?

– Kunskapslänken är en nationell plattform för skolutveckling inom hållbar utveckling. Det är ett projekt som till största delen finansierats av Energimyndigheten och som pågått några år. Vi har byggt upp en slags samarbetsyta för lärande där skolor, myndigheter, organisationer och olika aktörer medverkar för att ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att man ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Anders Jidesjö, lärare och forskare på Tema miljöförändring och nationell forskningssamordnare för Kunskapslänken.

– Vi har, kort sagt, skapat en arena för hållbart lärande och som kan underlätta implementeringen i undervisningen. Skolan har haft hållbar utveckling som uppdrag i många år – det är hög tid att det slår rot ute i klassrummen.

Hur kommer det sig att det här är frågor som så lätt hamnar lite vid sidan av?

– Det kan man undra. Dels tror jag frågorna är frånvarande i utbildningen av lärarna, dels tror jag att eleverna inte alltid får svar på en för lärandet grundläggande fråga: varför ska jag lära mig det här? Men det här är absolut nödvändig kunskap för att eleverna ska kunna förbereda sig för samhällslivet. Som nation har vi förbundit oss att nå vissa mål när det gäller hållbar utveckling. Det rör verkligen alla.

Nu har Kunskapslänken nominerats till ett Unesco-Japan pris, med utsikt att få hem 50 000 dollar i prispengar. Vad är det som står ut med just det här projektet?

– Det är nog det innovativa greppet och forskningens upplägg och inriktning som premierats. Det har blivit en arena där bland annat 16 statliga myndigheter kan nå ut med kunskapsspridning. Det tror jag är unikt, vi har tagit nya grepp på skolutveckling och implementering.

Om Kunskapslänken kan man läsa att projektet fortbildat 16.000 pedagoger som beräknas ha nått ut till ca 480.000 elever – men vad har ni i forskargruppen åstadkommit?

– Hela projektet är ett spännande exempel på arbete med forskningskommunikation. Vi är ett knappt tiotal seniora forskare inblandade och jag har haft rollen som nationell samordnare. Vi har bidragit med tre forskningsrapporter och bland annat belyst vilken viktig roll läraren har när det gäller att göra verkligt avtryck i klassrummet.

– För oss har Kunskapslänken blivit en fortsättning på vårt avslutade Knutprojekt, Klimat- och energi för unga, som pågick 2009-2014. Det hela startade med mindre projekt i början av 2000-talet i samarbete mellan forskare på LiU, på nuvarande IEI, TEMA och IBL, samt forskare på Stockholms universitet och högskolan Dalarna. Vi var alla intresserade av hur man ska kunna få fokus på energi, miljö och hälsa i ett utbildningsperspektiv och hur det kan implementeras i undervisningen.

Men även Kunskapslänken är ett projekt som nu närmare sig sin avslutning. Vad händer idag?

– Vi hoppas förstås få permanenta medel. Vi har i projekten visat att det behövs insatser som länkar samman utbildningen med olika resurser som finns i det omgivande samhället. Det är genom sådana förbindelser som barn och unga på introduceras till det som är viktigt i kulturen, utifrån en vision om social inkludering. Vi vill ge dem en känsla av att de blir tagna på allvar.

 

Till Kunskapslänken


Gunilla Pravitz 2016-05-18Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer”

Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.

Nytt forskningsprojekt granskar controllern

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Aha i stället för aj – forskning på LiU förebygger skador inom idrotten

Handbollsspelare på elitnivå deltar i forskning som bedrivs på Linköpings Universitet. Genom appen AIM-Control får forskarna, idrottsutövarna och deras tränare samt de medicinska teamen kopplade till lagen bättre koll på spelarnas mående. Målsättningen är att främja ett hållbart idrottande och minska framtida skador.

Nyupptäckt metod ger supertåliga transistorer

En ny metod att få nanotunna lager av halvledare att passa ihop har resulterat i såväl en vetenskaplig upptäckt som i utveckling en ny typ av transistorer för kraftelektronik. Resultatet, som väckt stor uppmärksamhet, är publicerat i Applied Physics Letters.

5:2 diet kan vara en metod för att minska hungerstress hos avelshöns

Dagens broilers är avlade för att ha en enorm aptit och snabbt nå slaktvikt. Avelsdjuren har samma aptit men tillåts inte växa lika fort om de ska förbli friska och fertila. Deras tillväxt hålls tillbaka genom att ge dem mindre att äta.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10