Göm menyn

... Anna Eskilsson,

Johannelundsbok

historiker vid Centrum för lokalhistoria, som skrivit en bok om stadsdelen Johannelund i Linköping.

Varför har du gjort det?

- Johannelund byggdes i slutet av 50-talet och början av 60-talet, det är en tid med en väldigt spännande historia. Folkhemstanken var väl förankrad i samhället, det fanns ett stort folkligt stöd för den. Visionen var att skapa ett samhälle i gemenskap där alla kände sig delaktiga. Politiker, särskilt socialdemokrater, ville skapa bättre förutsättningar för alla, man strävade efter att bygga bort klasskillnader och förbättra boendet. Sverige omvandlades under den här tiden från 30-talet och framåt från ett fattigt land till ett välfärdssamhälle.

Hur märktes dessa folkhemstankar i byggandet av Johannelund?

- Stadsplanerarna ville skapa ett område med god gemenskap och sammanhållning, men också bostäder med bra boendestandard. På 50-talet bodde många fortfarande i misär. Man planerade efter det som kallades ABCD-modellen, förebilden var Vällingby i Stockholm. A stod för arbete, B för bostad och C för centrum. Det vill säga man skulle kunna bo, arbeta och ha tillgång till god service i stadsdelen. D stod för demokrati, tanken var att alla skulle känna sig delaktiga i sitt bostadsområde och ha möjlighet att träffas och umgås.

Infriades förhoppningarna för Johannelund?

- I den första fasen kan man säga att de gjorde det. Jag har intervjuat flera av de gamla som bor kvar. De som var med från början är nu 80-90 år. Många av dem är väldigt positiva. De lämnade hemska boendemiljöer och kom till något nytt och fint. Det var mycket som fungerade som det var tänkt. Både människor från arbetarklassen och medelklassen bodde i området. I centrum var det mycket arbetarfamiljer och i de yttre delarna av Johannelund bodde bland annat många tjänstemän från Saab. Här fanns ett levande centrum, ett rikt föreningsliv, scouter, idrott, fritidsgård och en kyrka som lockade inte minst väldigt många barn och ungdomar. Det var mycket liv, fart och fläkt och en gemenskap i boendet. Alla var inflyttade, det fanns en öppenhet och pionjäranda.

- Men på 70-talet började problem växa fram i området. Servicen försämrades och livet i centrum dog till viss del ut. Det var problem med kriminalitet och droger, sniffning bland annat. Som i alla områden så sker förändringar i takt med att samhället utvecklas. Idag är det lugnt igen och många tycker fortfarande att Johannelund är ett bra ställe att bo på. Det finns en hel del grönområden, det är nära till stan, attraktiva skolor och förhållandevis mycket aktiviteter.

Vad finns det för visioner kring de bostadsområden som byggs idag i Sverige?

- Jag har inte studerat dagens stadsplanering, men allmänt så finns det en trend mot ökad mobilitet, en rörlighet i samhället. Man pratar om regioner, där människor förväntas pendla mellan bostad och jobb, för att sedan uträtta ärenden i särskilda handelscentra utanför städerna. ABC hålls isär istället för samman.

- Konsekvensen blir att vi skapar områden där människor har mindre kontakt med varandra, mindre social kontroll och trygghet. Människors otrygghet kring sin boendemiljö och i offentliga miljöer är en viktig fråga för stadsplanering, tycker jag, och den får allt mer uppmärksamhet i forskning, men också genom olika politiska och ideella insatser.

- Miljöfrågorna står också i fokus när man planerar områden, som till exempel vid val av byggnadsmaterial.

Hur har boken mottagits?

- Jag har fått positiva reaktioner. Inte minst från dem som varit med i studien, de tycker det är roligt att få sin historia dokumenterad.

Var kan man köpa den?

- Via bostadsbolaget Stångåstaden. Det var de som tog kontakt med Centrum för lokalhistoria och ville ha en dokumentation av stadsdelen. Johannelund var känt över Sverige för sitt nytänkande.

Boken heter "Folk och hem i Johannelund. Minnen från en modern stadsdel".


Eva Bergstedt 2009-10-19Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Ny forskning om acceptans kring fysisk distans

Fysisk distansering är viktig för att bromsa spridningen av coronaviruset. Nu har ett forskningsprojekt, med LiU-forskaren Per Nilsen i
spetsen, inletts för att studera bestämmelser om fysisk distansering: hur de har motiverats, hur de har kommunicerats av myndigheter och hur de har
efterlevts av befolkningen i Danmark och Sverige.

Vinnarna i årets digitala Teknikåtta utsedda

På grund av coronakrisen flyttade tävlingen Teknikåttan i år ut på nätet. De tävlande klasserna lämnade in sina uppgifter digitalt. Nu har de tio vinnarna utsetts och en av dem är klass 8S på Berzeliusskolan i Linköping.

Akademiska högtiden ställs in

Det blir ingen akademisk högtid 2020. Under rådande omständigheter och de rekommendationer som gäller för stora sammankomster med anledning coronapandemin, har Linköpings universitet beslutat att ställa in årets evenemang.

Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom som vuxen

Personer som i övre tonåren har dålig kondition eller fetma löper ökad risk att som vuxna ha så svår hjärt-kärlsjukdom att de får sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Detta enligt en studie som pekar på att även en mindre förbättring av konditionen är kopplat till lägre risk.

Inte barn, utan ”superglada familjer” målet med assisterad befruktning

Forskaren Judith Lind har undersökt hur personal på fertilitetskliniker ser på de bedömningar som barnlösa par och kvinnor genomgår för att få rätt till assisterad befruktning. I intervjuerna framgår att det som ligger till grund för bedömningen av de potentiella föräldrarna är barnets framtida välfärd samt ett ansvarsfullt användande av skattepengar.

Helt ny LiU-vagn i årets Delsbo Electric

Delsbo, here we come! Med ett helt nyutvecklat tåg – och lite intern experthjälp – spänner LiU musklerna i tävlingen om världens lägsta energiförbrukning. Målet är högt satt.

Rollspel om FN engagerar statsvetarstudenter

"En annorlunda form av lärande". "Engagerande och jätteroligt". Det är några av omdömena från statsvetarstudenter som nyligen deltog i ett FN-rollspel arrangerat på LiU.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05