Göm menyn

Första steget mot en forskarkarriär

Några minuter med Emelie Fälton, masterstudent på Science For Sustainable Development, som fått en artikel om mat och hållbar turism publicerad i tidskriften Geografiska notiser. Hur känns det?

Emilie Fälton, porträtt– Jag är självklart jätteglad! Det är stort! Och det var rätt annorlunda att skriva en populärvetenskaplig artikel till en tidskrift med noggrann formalia och referenser som skulle skrivas på ett visst sätt. Det är en särskild process.

Du har en examen från Turismprogrammet på LiU och det är bland annat din kandidatuppsats som ligger som en grund för artikeln. Vad handlade den om?

– Jag undersökte hur svenska hotell som satsade på ekologisk mat – och deras gäster, förstås – bedömde värdet av just den satsningen. Och jag ville veta hur hotellen kommunicerade sin satsning till gästerna och hur de i sin tur uppfattade den. Idag har ju mat i sig blivit en del av upplevelseindustrin.

– Redan när jag började studera på Turismprogrammet ville jag rikta in mig på turismens miljöpåverkan och hur man kan arbeta för hållbar turism. Det var en jättebra utbildning, jag hade friheten att koppla mycket av det jag gjorde då till mitt intresse för miljöfrågorna.

Nu fyller du på din utbildning med en examen på det internationella masterprogrammet Science For Sustainable Development. Har du tagit med dig inriktningen på turism dit?

– Jo, artikeln som nu publiceras har jag skrivit tillsammans med en av lärarna på programmet, Kristina Trygg på Tema teknik och social förändring. Det kändes tryggt att ha en erfaren forskare som medförfattare. Vi har utvecklat resonemanget kring matens betydelse för hållbart resande och hur matturismen kan stärka platsers identitet. Vi tar också upp det många ser som en konflikt – ekologisk mat kontra lokalproducerad mat – och visar att det inte behöver ställas mot varandra, som det ofta görs. Dessutom kan man ibland se den lokalproducerade maten som bättre ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Det här är din första publicering. Det kan man nästan se som en start på en forskarkarriär?

– Jag skulle väldigt gärna vilja fortsätta som doktorand. Jag har alltid hållit på att vrida och vända på saker, att problematisera och analysera, så efter kandidatexamen hade jag faktiskt ingen större längtan att kom ut ”i verkligheten”. Jag trivs väldigt bra i den akademiska världen. Får jag möjlighet att börja en forskarutbildning kommer jag istället att ta med ”verkligheten” in i studierna. Det är ju inte så svårt eftersom det är hållbarhetsfrågor och miljöpåverkan inom turismområdet som intresserar mig.

NorrskenOch turismen är förstås också ämnet för din masteruppsats?

– Den handlar om den sociala konstruktionen av svensk natur som turismattraktion. Naturturismen växer snabbt och jag går igenom innehållet i sådär 700 bilder som Visit Sweden och Svenska Institutet tillhandahåller för utländska aktörer som vill marknadsföra Sverige utomlands.

– Hittills har jag sett väldigt mycket norrsken, vildmark och skärgård, mycket vandring och paddling. Över huvud taget är det mycket Norrland som visas. Det är lite spännande att se hur entydigt svensk natur presenteras. Ingen urban natur. Absolut inga kalhyggen. Och absolut inget regn – över den svenska naturen lyser för det mesta solen.

 

Fotnot: Artikeln heter "Matens betydelse för det hållbara resandet" och har publicerats i Geografiska notiser, 76:1, pp. 17-26.

Science for Sustainable Development, 120 hp

 


Gunilla Pravitz 2016-03-21Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Vilken roll har idrotten för social hållbarhet?

Olika typer av idrottsinsatser har blivit allt vanligare i socioekonomiskt utsatta områden under de senaste två decennierna. Den politiska förhoppningen, både på nationell och internationell nivå, är att idrotten ska främja integration och fungera brotts- och drogförebyggande. Men andra insatser krävs i ett långsiktigt arbete för social hållbarhet, visar forskning.

FN:s generalsekreterare utser LiU-forskare att utvärdera de globala målen

Åsa Persson, forskare inom klimatpolitik, har valts ut av FN att ingå i en oberoende expertgrupp som ska utvärdera arbetet med de globala målen. Bland annat ska gruppen undersöka vad det är världen behöver göra för att nå målen till år 2030.

Glömda minnen - en utställning om demens

För människor som lever med en demenssjukdom går minnets tidsmässiga ordning förlorad. Det som tidigare varit sammanhängande minnen av ett liv, blir till berättelsefragment. I utställningen Glömda minnen, som finns att se i Kåkenhus på Campus Norrköping, vill professor Lars-Christer Hydén genom fotografier och texter fånga det poetiska i berättelsefragmenten.

Ny utbildning ska möta ökad efterfrågan på genetisk vägledning

Kunskapen om genetik och mutationer ökar ständigt. Samtidigt söker allt fler individer svar på svåra frågor kring ärftliga sjukdomar. Därför startar Linköpings universitet Sveriges första masterutbildning i genetisk vägledning hösten 2021.

Fyra LiU-forskare bland världens mest citerade

Fyra LiU-forskare finns med på årets Web of Science-lista över de mest citerade forskarna i världen.

Ny uppdragsutbildning sammanför lantbrukarna med teknikbolagen

I vår ges uppdragsutbildningen ”Lantbruksteknik och innovation” vid Linköpings universitet. Den har skapats i samarbete med Vreta Kluster inom ramen för Agtech 2030 och riktar sig till yrkesverksamma inom teknik, matproduktion och lantbruk. Kursen kommer även att fungera som en arena för kunskapsutbyte mellan dessa branscher.

Nära 19 miljoner kronor till LiU-forskare från Formas

Sex forskare från Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projektet handlar om allt från kommunsektorns utmaningar och nudging till galtars spermier.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-24