Göm menyn

Klimat och makt

Några minuter med Anna Kaijser som forskar om miljörörelser i Sverige och gärna lyfter fram kopplingen mellan makt och klimat i samhällsdebatten. Varför?

Anna Kaijser, porträtt– Jag var nyligen på en stor konferens i Tyskland om genus och klimatförändringar. I Tyskland finns ett starkt nätverk kring de frågorna sedan ett par decennier tillbaka och de jobbar med politiska påtryckningar. I Sverige är den här kopplingen inte särskilt uppmärksammad, även om vi ser ett litet växande intresse. Men genus är bara en av flera sociala maktrelationer. I begreppet intersektionalitet, som jag använder i min forskning, ingår även faktorer som klass, etnicitet, ålder, sexuell läggning och religion. Det finns en okunskap om dessa sociala maktrelationer kopplat till klimatfrågor som vi tycker är viktiga att lyfta fram.

Hur menar du då?
– När det gäller genusaspekter så kan vi konstatera att män står för högre utsläpp av växthusgaser eftersom de till exempel flyger mest, äter mest kött och kör mer bil. Men jag vill inte fokusera bara på männen och göra dem till syndabockar. Det räcker inte med att ha enbart en genusaspekt när vi pratar om makt. Istället måste vi erkänna de sociala maktrelationerna som ett kunskapsområde i sig. Vi behöver analyser och en djupare förståelse för hur makt fungerar.

Annas hand runt ett smycke med en cykelKan du ge konkreta exempel på hur makt hänger ihop med klimat?
– Naturkatastrofer samspelar med sociala strukturer. De grupper som är mest marginaliserade drabbas hårdast. Orkanen Katrina i södra USA 2005 dödade 1800 människor, men olika grupper drabbades olika hårt. Mest drabbade där var fattiga, svarta amerikaner. De hade inte bil, hade sämre tillgång till information, sämre hus, inte råd med försäkring. Samma mönster ser man vid de naturkatastrofer som drabbat exempelvis Haiti.

– Och i Sverige har vi en föreställning om vad det innebär att leva klimatsmart. Den bygger på mer fördomar än fakta där vi ser framför oss en medelklass som sopsorterar och handlar ekologiskt. Men resursförbrukning och ekologiska fotavtryck hänger ihop med inkomst och livsstil, till exempel hur mycket vi har råd att flyga, ha bil, stora hus och sommarstuga. De som lever klimatsmart kanske i själva verket är dom som vi inte tänker på i de här sammanhangen, till exempel människor som bor i miljonprogrammen och inte har råd med bil och flyg eller att konsumera en massa. Sådana faktorer är viktiga att uppmärksamma. Om vi ska skriva klimatstrategier för Sverige så får de inte bygga på fördomar, då blir de inte effektiva.

Du och din LiU-kollega Martin Hultman, som också var med på konferensen, åkte tåg till Tyskland. Hur fungerade det?
– Bra. Det var extrakul att åka tåg, då fick vi tillfälle att jobba, prata och utbyta idéer. Och det var inte så dyrt heller, ungefär 1300 svenska kronor från Köpenhamn till Berlin, tur och retur.

Foto: Eva Bergstedt


Eva Bergstedt 2016-03-17Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Helen Dannetun väljer att avstå förlängning som rektor

Helen Dannetun kommer inte att kandidera till en förlängning av sitt uppdrag som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020.

Tolv miljoner till LiU för forskning om konsekvenserna av AI

Forskare vid LiU får sammanlagt tolv miljoner kronor inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och autonoma system.

Styrningsideal skapar konflikter i mindre kommuner

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen. Även politiker och tjänstepersoner har olika uppfattning om hur olika motstridiga ideal ska balanseras.

Fisken som hjälper läkemedelsforskarna

Vilken behandling kommer just den här patienten ha störst nytta av? Eller vilka substanser är mest lovande för läkemedelsföretag att utveckla vidare? Det är frågor som forskare vid Linköpings universitet söker svar på med hjälp av embryon av den lilla zebrafisken.

Långsamma förbättringar i Bangladeshs textilindustri

Arbetsvillkoren och säkerheten för de anställda i textilindustrin i Bangladesh har blivit bättre. Men skillnaderna mellan olika fabriker är stora och ännu är bristerna och missförhållandena många. De stora multinationella företagen både skapar och löser problem.

Vilken invigningsvecka!

Musik, föreläsningar, guidade turer och experimentverkstad. En intensiv och välbesökt invigningsvecka är över och Studenthuset kan vid det här laget anses som mycket väl invigt.

Kärt återseende för läkarstudenter modell -69

Det är 50 år som gått sedan den första kullen studenter började på den då nya läkarlinjen. Nu återsågs de på Campus US, guidades i gamla välkända lab och inte minst stod en tur ned i kulvertarna på programmet.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13