Göm menyn

Några minuter med Henrik Nordvall ...

... som är med och arrangerar flera forskningskonferenser om folkbildning i höst.
Du är föreståndare för Mimer, ett nationellt program för folkbildningsforskning som LiU sedan länge haft i uppdrag av regeringen att driva. I höst arrangeras två konferenser, kan du berätta om dem?

Henrik Nordvall– Folkbildningens forskningsdag hålls i Stockholm den 15 september och har temat ”Vem äger din kunskap?” Vi tar upp frågan ur ett brett perspektiv, till exempel hur olika slags kunskap och erfarenhet värderas. Vad har vetenskap, erfarenhet och bildning för relation sinsemellan och vilken status ges olika typer av kunskap? Vi lyfter också fram aktuell forskning som rör frågor om makt, demokrati och kunskap.
– Sedan, den 3-4 november, arrangerar vi Mimerkonferensen som riktar sig både till forskare och praktiker, till exempel de som jobbar på folkhögskola och bildningsförbund. Det som är roligt med den här konferensen är också att vi samarbetar både med civilsamhälleforskare vid Handelshögskolan i Stockholm och med LO-drivna Runö folkhögskola. Kombinationen av Runö, som är en klassisk facklig bildningsinstitution, och Handelshögskolan, som ofta sätts i relation till näringslivet, tycker jag signalerar folkbildningsforskningens bredd både när det gäller perspektiv och nätverk.

Vad händer under dessa två dagar?

– Vi kommer att lyfta forskning som rör civilsamhälle, sociala folkrörelser och folkbildning, tre närliggande kunskapsområden som inte alltid är i dialog med varandra. Pedagoger och historiker har haft en framträdande roll kring vad folkbildning är, det är viktigt att få in fler röster som exempelvis statsvetare, ekonomer och sociologer.

Så vad är folkbildning?

– Det är ett halt begrepp. Själv skulle jag säga att det handlar om människors eget kunskapssökande som inte primärt syftar till meritering och som står utanför traditionellt arbete och skola. Att det rör sig om mer fria lärprocesser, ofta i sociala rörelser eller i det civila samhället allmänt. Folkhögskolor, studieförbund och biblioteken brukar räknas in som folkbildningsinstitutioner. Men vi på Mimer har inte slagit fast någon definition.

Vilken roll har folkbildningen idag?

– Det pågår en omfattande verksamhet på folkhögskolor och inom studieförbund. En studie från i somras visar att 14 procent av alla vuxna svenskar deltagit i en studiecirkel det senaste året. Och hälften av den vuxna befolkningen har någon gång deltagit i en studiecirkel. Sverige, liksom de övriga nordiska länderna, har ett generöst statsfinansierat system kring folkbildning, grundat på de historiska folkrörelsernas framväxt. Det finns en infrastruktur för engagemang och lärande.

Så allt är frid och fröjd då?

– Nej. Det finns alltid frågor som behöver lyftas. Kvaliteten i folkbildningen diskuteras, till exempel. Anslagen är generösa och tanken är att arenan ska vara fri, men hur vet man vilken kvalitet verksamheten har? Hur utvärderar man folkbildning? Och finns det risk för ett marknadstänkande, att kommersiella krafter tar över? Eller lyckas sektorn upprätthålla frihet och särart? Men sammantaget så pekar de utvärderingar som gjorts att verksamheten har den inriktning som staten vill. Och det finns ett starkt politiskt stöd för detta.

I flyktingtiders spår – vilken roll spelar folkbildningen för de som kommer till Sverige?

– Här har det länge funnits en tydlig riktning inom folkbildningen. Studieförbund och folkhögskolor har nätverk ute i organisationer och samhälle. De når en mångfald av människor även om de inte når alla.

 Folkbildningens forskningsdag den 15 september 

 Mimers forskarkonferens 3-4 november


Eva Bergstedt 2015-09-10Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20