Göm menyn

Några minuter med Linda Olsson

Med en doktorsavhandling om den krokiga vägen till fossilfritt i bagaget - en väg hon fann kantad av mycket prat och lite verkstad – kliver Linda Olsson in i rollen som koordinator för Biogas Research Center, BRC.

Linda Olsson- Det intressanta med BRC är både tvärvetenskapen och att vi har hela kedjan, från grundforskning till direkt nyttiggörande, säger Linda Olsson, som sedan några månader tillbaka kan titulera sig teknologie doktor.

Inom BRC samarbetar forskare från sju avdelningar vid Linköpings universitet. Mikrobiologer, miljövetare, samhällsvetare, ingenjörer och företagsekonomer forskar sida vid sida. Till det kommer ett tjugotal intressenter utanför akademin, som kommuner, företag och organisationer.

- Det är en blandning av olika aktörer med helt olika inriktning, men med precis samma intresse och med samma stora engagemang. Det är en öppen och förtroendefull stämning och det är när alla samlas till möten som nya möjligheter uppstår, säger hon.

Linda Olsson har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik från LiU och började sin bana som systemingenjör.  Men miljö- och samhällsfrågor blev allt intressantare och hon sökte en doktorandtjänst inom forskarskolan Program Energisystem. En tjänst som passade henne som hand i handske.

- Forskarskolan var väldigt bra eftersom ingenjörer och samhällsvetare tvingades att samarbeta redan från början, stort fokus låg på tvärvetenskap.  Vi fick sätta oss in i hur ”de andra” kan bidra och hur vi kan utnyttja varandras kompetens, säger hon.

Svåra samhällsfrågor, som energi- och miljöfrågor, kan nämligen inte lösas i stuprör. Då blir det bara prat och ingen kommunikation, något hennes doktorsavhandling också visade.

Hur går det med BRC?

- Centrumet startades för snart tre år sedan och är nu inne på etapp två där vi startat tio projekt indelade i två grupperingar. Dels är det rena forskningsprojekt, där mer kunskap behövs, och dels mer explorativa projekt där vi undersöker vilka förutsättningar som finns för att utveckla biogasen inom ett antal olika områden, berättar hon.

Inom varje projekt finns en LiU-forskare som projektledare, ett antal andra forskare samt några av de övriga 21 parterna.

- Det är viktigt att få med de utmaningar, behov och möjligheter som finns bland kommuner och företag. Forskningen inom BRC omfattar ju hela kedjan från enzymer och processteknik till biogasens roll i samhället.

Vilken är den största utmaningen för biogasen?

- Den osäkra energipolitiken, svarar hon efter bara en kort stunds tvekan.

- Det behövs en långsiktighet i politiken för att företag, kommuner och enskilda bilägare ska våga satsa på fossilfritt. Och en systemsyn där man även ser till biogasens alla miljöfördelar.

Det som ofta saknas i samhällsdebatten är att biogasen erbjuder ett helt system: man tar hand om avfall ingen annan vill ha och producerar fossilfritt bränsle och prima biogödsel. Biogasen ersätter fossila bränslen och biogödseln ersätter handelsgödsel som framställs av fossil energi. Dessutom återförs fosfor, näringsämnen och mullämnen till markerna.

- Biogasen gör det möjligt att sluta kretslopp och är en viktig del i en cirkulär ekonomi,  påpekar hon.

Men BRC tittar inte bara inom landets gränser, sedan några månader tillbaka är centrumet med i nätverket, ERIG – European Research Institute for Gas and Energy Innovation. Deltar gör förutom Sverige även Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike.

För Linda Olsson handlar det nu om att hålla ihop centrumet med uppföljning av tidplaner och ekonomiska åtaganden, se till att kommunikationen fungerar inåt och utåt, hålla kontakt med projektledarna, organisera stormöten och ge finansiärer och programkommitté regelbundna statusuppdateringar.

- Det är jätteroligt att jobba i en så här dynamisk organisation och få ta del av all vår forskning. Jag hoppas kunna hjälpa BRC att utvecklas och växa.

Biogas Research Center

Startades hösten 2012 och finansieras till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av Linköpings universitet och en tredjedel av centrumets partners och medlemmar.

Etapp 1 pågick i två år och la grunden för den fortsatta forskningen. Etapp två har en finansiering på cirka 80 miljoner kronor under fyra år.

Vetenskaplig ledare är Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik.

Relaterade länkar

Biogas Research Center

Krokig väg till fossilfritt, LiUs forskningswebb maj 2015

Dubbelt så stort dubbelt så starkt, LiU-nytt, dec 2014

Miljön kräver ny myndighetsstruktur, LiU-nytt juli 2015

Forskarskolan Energisystem


Monica Westman Svenselius 2015-07-17
monica.westman@liu.seLika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer”

Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.

Nytt forskningsprojekt granskar controllern

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Aha i stället för aj – forskning på LiU förebygger skador inom idrotten

Handbollsspelare på elitnivå deltar i forskning som bedrivs på Linköpings Universitet. Genom appen AIM-Control får forskarna, idrottsutövarna och deras tränare samt de medicinska teamen kopplade till lagen bättre koll på spelarnas mående. Målsättningen är att främja ett hållbart idrottande och minska framtida skador.

Nyupptäckt metod ger supertåliga transistorer

En ny metod att få nanotunna lager av halvledare att passa ihop har resulterat i såväl en vetenskaplig upptäckt som i utveckling en ny typ av transistorer för kraftelektronik. Resultatet, som väckt stor uppmärksamhet, är publicerat i Applied Physics Letters.

5:2 diet kan vara en metod för att minska hungerstress hos avelshöns

Dagens broilers är avlade för att ha en enorm aptit och snabbt nå slaktvikt. Avelsdjuren har samma aptit men tillåts inte växa lika fort om de ska förbli friska och fertila. Deras tillväxt hålls tillbaka genom att ge dem mindre att äta.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10