Göm menyn

Manlig syn på miljö under luppen

Hur ska man egentligen angripa problemet med klimatförändringar? Linköpingsforskaren Martin Hultman är 24-26 juni specialinbjuden till en konferens i Vancouver för att berätta om vilken roll genus spelar för arbetet med klimat i rika industriländer.

En konferens om genus och klimatförändringar, varför då?

– Mycket forskning har gjorts om klimatförändringar och fattiga länder, där framför allt kvinnor drabbas i form av torka och översvämningar. Men väldigt lite forskning undersöker genus som del i klimatpolitiken i rika länder, som ju har den befolkning som i genomsnitt påverkar klimatet mest. Konferensen sätter genusanalyser av klimatfrågan i USA, Kanada, Sverige, Storbritannien, Australien och Tyskland under luppen.   

Hur hänger arbete med klimatförändringar samman med genus?

– Överlag har genusanalyser visat sig oerhört värdefulla för att klargöra, förstå och hantera olika samhälleliga problem, som exempelvis ekonomisk ojämlikhet.

Politiken i de länder som har mest utsläpp per person domineras av industriellt- och ekomodern manlig rationalitet. Ur det industriella perspektivet är man inte speciellt intresserad av att klimatförändringar ska diskuteras överhuvudtaget. Ett exempel på detta kan vara att SCA:s ledning gjort många dyra och utsläppskrävande flygresor som i tjänsten, medan företagets anställda skulle spara in klimatutsläpp genom att skriva namnet på sina plastmuggar för att kunna återanvända dem.

Den ekomoderna maskuliniteten erkänner och diskuterar klimatfrågan, men ser helst att vi bara skruvar lite på systemet, byter ut några glödlampor här och där så att säga. Sen kommer jag också att diskutera ekologisk maskulinitet på konferensen. Ekologisk maskulinitet tar frågan på mycket större allvar och är i praktiskt handling också villig att delta i en omställning av samhället i hållbar riktning.  

Varför deltar du i konferensen?

– Jag har skrivit en del om maskulinitet och energi-, miljö- och klimatpolitik, vilket är ganska unikt i det globala forskarsamhället.

Sedan tycker jag att klimatfrågan är en av samhällets stora utmaningar. Under 25 års tid har klimatfrågan varit känd, men de lösningar som hittills använts, i form av att sätta ett pris på utsläpp, politiska regelverk för storskalig teknisk förändring och information till konsumenter, har inte fungerat. Att förstå de underliggande mekanismerna i form av identiteter, värderingar och kunskapsstrukturer kopplat till de människor som arbetar med frågan är därför viktigt, för att i slutändan kunna ställa om samhället i en uthållig riktning. Vi är den första generationen att ha kunskap i denna fråga och samtidigt den sista att faktiskt göra något konkret åt det.  

Kommer konferensen att få några konkreta effekter, tror du?

– Konferensens slutdokument kommer att vara inspel till olika FN-organs arbete med klimatfrågan. Ambitionen är också att kunskaperna från konferensen ska vara underlag till diskussioner vid FN:s klimatkonferens i Paris i slutet av året.  Dessutom sätter konferensen fokus på en fråga som kanske är mer viktigt än någonsin – nämligen vilka identiteter och livsstilar som egentligen är hållbara i framtiden.


Therese Ekstrand Amaya 2015-06-25Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Ny forskning om acceptans kring fysisk distans

Fysisk distansering är viktig för att bromsa spridningen av coronaviruset. Nu har ett forskningsprojekt, med LiU-forskaren Per Nilsen i
spetsen, inletts för att studera bestämmelser om fysisk distansering: hur de har motiverats, hur de har kommunicerats av myndigheter och hur de har
efterlevts av befolkningen i Danmark och Sverige.

Vinnarna i årets digitala Teknikåtta utsedda

På grund av coronakrisen flyttade tävlingen Teknikåttan i år ut på nätet. De tävlande klasserna lämnade in sina uppgifter digitalt. Nu har de tio vinnarna utsetts och en av dem är klass 8S på Berzeliusskolan i Linköping.

Akademiska högtiden ställs in

Det blir ingen akademisk högtid 2020. Under rådande omständigheter och de rekommendationer som gäller för stora sammankomster med anledning coronapandemin, har Linköpings universitet beslutat att ställa in årets evenemang.

Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom som vuxen

Personer som i övre tonåren har dålig kondition eller fetma löper ökad risk att som vuxna ha så svår hjärt-kärlsjukdom att de får sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Detta enligt en studie som pekar på att även en mindre förbättring av konditionen är kopplat till lägre risk.

Inte barn, utan ”superglada familjer” målet med assisterad befruktning

Forskaren Judith Lind har undersökt hur personal på fertilitetskliniker ser på de bedömningar som barnlösa par och kvinnor genomgår för att få rätt till assisterad befruktning. I intervjuerna framgår att det som ligger till grund för bedömningen av de potentiella föräldrarna är barnets framtida välfärd samt ett ansvarsfullt användande av skattepengar.

Helt ny LiU-vagn i årets Delsbo Electric

Delsbo, here we come! Med ett helt nyutvecklat tåg – och lite intern experthjälp – spänner LiU musklerna i tävlingen om världens lägsta energiförbrukning. Målet är högt satt.

Rollspel om FN engagerar statsvetarstudenter

"En annorlunda form av lärande". "Engagerande och jätteroligt". Det är några av omdömena från statsvetarstudenter som nyligen deltog i ett FN-rollspel arrangerat på LiU.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05