Göm menyn

Några minuter med Annicka Lang …

... psykolog och behandlingschef på det privata omsorgsbolaget Humana, och även doktorand vid LiU. Du är ute i landet och föreläser om ensamkommande asylsökande barns psykiska hälsa. Hur kommer det sig?

Annicka Lang– Jag har jobbat inom ungdomsvård i över 20 år, därefter läste jag till psykolog på LiU. När jag själv för många år sedan jobbade på låsta institutioner noterade jag att det var en överrepresentation av ungdomar med annan etnisk härkomst än svensk. Jag tyckte det var underligt att ingen där jobbade med krigstrauman och migrationsproblematik, det pratades överhuvudtaget inte om det. Men mitt intresse väcktes. Som doktorand fördjupar jag mig därför nu i frågor som rör kris och trauma hos institutionsplacerade barn och ungdomar, och hur behandlingen av dem bäst ska se ut. Många av de ensamkommande ungdomarna har mycket svåra upplevelser bakom sig, grundtilliten till andra människor är skadad.

Vilka kommer till dina föreläsningar?

– Skolpersonal, socialtjänst, boendepersonal, behandlingsassistenter – ja, alla som har kontakt med de ensamkommande.

Vad kan du konkret hjälpa personalen med så att de kan jobba professionellt med ungdomarna?

– Jag har många konsultationer, till exempel med familjehem och behandlingspersonal. De ställer frågor som ”Han litar inte på mig, vad ska jag göra?” ”Han har såna mardrömmar, vad kan jag göra?” ”Han känns så distanserad, jag får ingen kontakt.” Dessutom sker kulturella krockar som kan vara svåra att hantera för personalen. Många ensamkommande har ofta ett uppdrag med sig hemifrån att antingen försöka få hit den övriga familjen eller att bidra med pengar till familjen i hemlandet. Det är självklart för dem. Samtidigt betraktas de här i Sverige som barn som ska tas omhand fram tills de är 18 år. Det blir en krock både för barnen – de känner sig maktlösa och skuldtyngda – och för personalen. Därför jobbar jag med metodutveckling och ger praktiska och handfasta redskap för hur behandlingspersonalen kan jobba framåt. Det handlar mycket om att försöka bygga relationer hur svårt det än kan vara när tilliten inte längre finns för någon vuxen.

På vad sätt är det svårt?

– En del ensamkommande barn är till exempel väldigt arga, de skriker och slåss, skär sig. Den vuxna måste förstå att detta är symptom på en stressfull situation, att många av dem varit med om fruktansvärda situationer med våld, övergrepp och död. Men sådana beteenden hos barnen kan väcka stark ilska hos personalen, de tycker de gjort allt och så får de inget tack tillbaka, utan tvärtom kanske mer aggression. Det är till exempel i sådana situationer jag kan ge behandlare och lärare metoder och hjälp för att professionellt hantera det som händer.

Under 2015 har över 1500 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, vilket är en ökning med över 60 procent jämfört med samma period förra året. Hur går det för de ensamkommande barn som får asyl och stannar i Sverige?

– Aktuella siffror finns inte, men gamla siffror visar att de som får in en fot i samhället och blir del av ett sammanhang klarar sig bra. Men ju mindre möjlighet de har att komma in i samhället, desto sämre blir resultatet.


Eva Bergstedt 2015-06-01Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer”

Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.

Nytt forskningsprojekt granskar controllern

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Aha i stället för aj – forskning på LiU förebygger skador inom idrotten

Handbollsspelare på elitnivå deltar i forskning som bedrivs på Linköpings Universitet. Genom appen AIM-Control får forskarna, idrottsutövarna och deras tränare samt de medicinska teamen kopplade till lagen bättre koll på spelarnas mående. Målsättningen är att främja ett hållbart idrottande och minska framtida skador.

Nyupptäckt metod ger supertåliga transistorer

En ny metod att få nanotunna lager av halvledare att passa ihop har resulterat i såväl en vetenskaplig upptäckt som i utveckling en ny typ av transistorer för kraftelektronik. Resultatet, som väckt stor uppmärksamhet, är publicerat i Applied Physics Letters.

5:2 diet kan vara en metod för att minska hungerstress hos avelshöns

Dagens broilers är avlade för att ha en enorm aptit och snabbt nå slaktvikt. Avelsdjuren har samma aptit men tillåts inte växa lika fort om de ska förbli friska och fertila. Deras tillväxt hålls tillbaka genom att ge dem mindre att äta.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10