Göm menyn

Några minuter med Boel Berner ...

... professor emerita i Tema Teknik och social förändring. Du deltar med ett kapitel i boken Det personliga är sociologiskt, en antologi där 14 professorer skriver om svensk sociologi och dess historia, men även blickar framåt. Varför skrevs den?

Boel Berner- Den är ett sätt att summera en generation sociologers erfarenheter. Vi har arbetat sedan 1960-talet och har därmed präglat sociologin i Sverige under många år. Med boken gör vi några personliga bokslut. Den ges också ut som det sista numret av tidskriften Sociologisk forskning som nu upphör i tryckt form och istället blir digital.

Vad handlar ditt kapitel om?

- Jag tar upp tre teman som varit viktiga för mig. Det första handlar om sociologins betydelse för den tvärvetenskapliga forskningen om teknik och samhälle. Det andra om att sociologer studerar både sociala relationer mellan individer och grupper, men även organisationer och samhällsförändringen i stort. Det tredje temat tar upp sociologins lite dubbla relation till makt och politik där sociologer både velat påverka och hålla en kritisk distans till den.

Vilken betydelse har ämnet sociologi idag?
- Jag kan inte ge något entydigt svar. Med tanke på alla stora samhällsutmaningar borde ämnet ha en stor roll. Sociologer studerar frågor kring bland annat etniska relationer, genus och ojämlikhet och sätter ofta in dem i ett större socialt sammanhang. Men min bild är ändå att sociologer inte verkar vara så aktiva i samhällsdebatten som en del andra discipliners företrädare.

Du skrev din avhandling i sociologi om ingenjörsarbete och svenska ingenjörer och din forskning har varit kopplad till teknikens plats i samhälle och historia. Har du några tankar om dagens teknikutveckling?

- När jag började  min forskning var teknik något som främst angick tekniker och ingenjörer. Sedan kom alla ifrågasättanden av modern teknik, från kärnkraft och bioteknik till bilism. Teknik blev politik. Idag är avancerad teknik en integrerad del av de flestas vardag – datorer och internet är inget konstigt för människor idag, som det var för bara ett par tiotal år sedan. Så teknikens roll är något som väldigt många bryr sig om och har åsikter om, både positiva och negativa.

Du skriver i ditt kapitel att de erfarenheter man har i tjugo-tjugofemårsåldern färgar ens vuxna identitet. För din personliga del handlade det om sådant som det expanderande välfärdssamhälle du tillhörde, liksom tillgången på jobb och en tid med politiska uppror. Vad tror du främst präglar dagens tjugofemåringar?

- Å ena sidan en mycket större osäkerhet – om möjligheten till jobb, om miljöförstöring, om globala problem och ökad intolerans mellan olika grupper i samhället. Samtidigt finns, tror jag, en större öppenhet för olikhet, en ökad internationell medvetenhet – och i stora delar av världen en mycket starkare position för kvinnor än förr. Så det finns inga enkla analyser av vart världen är på väg.


Eva Bergstedt 2015-02-03Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Helen Dannetun väljer att avstå förlängning som rektor

Helen Dannetun kommer inte att kandidera till en förlängning av sitt uppdrag som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020.

Tolv miljoner till LiU för forskning om konsekvenserna av AI

Forskare vid LiU får sammanlagt tolv miljoner kronor inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och autonoma system.

Styrningsideal skapar konflikter i mindre kommuner

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen. Även politiker och tjänstepersoner har olika uppfattning om hur olika motstridiga ideal ska balanseras.

Fisken som hjälper läkemedelsforskarna

Vilken behandling kommer just den här patienten ha störst nytta av? Eller vilka substanser är mest lovande för läkemedelsföretag att utveckla vidare? Det är frågor som forskare vid Linköpings universitet söker svar på med hjälp av embryon av den lilla zebrafisken.

Långsamma förbättringar i Bangladeshs textilindustri

Arbetsvillkoren och säkerheten för de anställda i textilindustrin i Bangladesh har blivit bättre. Men skillnaderna mellan olika fabriker är stora och ännu är bristerna och missförhållandena många. De stora multinationella företagen både skapar och löser problem.

Vilken invigningsvecka!

Musik, föreläsningar, guidade turer och experimentverkstad. En intensiv och välbesökt invigningsvecka är över och Studenthuset kan vid det här laget anses som mycket väl invigt.

Kärt återseende för läkarstudenter modell -69

Det är 50 år som gått sedan den första kullen studenter började på den då nya läkarlinjen. Nu återsågs de på Campus US, guidades i gamla välkända lab och inte minst stod en tur ned i kulvertarna på programmet.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13