Göm menyn

Ny bok om stress hos barn och ungdomar

Evalotte MöreliusEvalotte Mörelius, docent i omvårdnad med inriktning mot pediatrik, har skrivit en bok om stress hos barn och ungdomar.

Varför valde du att göra det?

- Det talas mycket om stress i vårt samhälle men det har inte funnits någon lärobok som tar upp stress hos barn och unga. Vi har många framstående stressforskare i landet men de är främst inriktade på arbetsrelaterad stress. Jag föreläser mycket och insåg att den här boken saknades, så den fyller ett tomrum.

Du har ett förflutet som specialistsjuksköterska med inriktning mot neonatalvård – för tidigt födda barn. Även de kan vara stressade. Hur kommer det sig?

- Min avhandling handlade om detta. Inom neonatalvården utsätts barnen för flera moment för att de ska kunna överleva, undersökningar, provtagningar och behandlingar till exempel. Alla dessa moment kan vara stressorer. De påverkar hjärnans utveckling och kan öka risken för beteendeproblem och kognitionsproblem längre fram i livet, till exempel oro eller koncentrationssvårigheter. Min inriktning på forskningen har varit vad man kan göra för att lindra stressen hos dessa små barn. Den går att minska till exempel om barnet får ha nära kroppskontakt med sina föräldrar och om föräldrarna förstår och bemöter barnets signaler.

Har det blivit bättre för dessa små barn vad gäller stress i takt med att vården blivit mer medveten om problemet?

- Det är svårt att säga. Vi har generellt blivit bättre på omvårdnad men samtidigt har de medicinska framstegen gjort att det idag går att rädda ännu mindre barn och de är då ännu mer sårbara.

Du tar även upp lite större barns, och även ungdomars stress.

- Ja, här refererar jag till andra forskningsresultat och vad vi vet idag. Man ska inte ta bort allt som kan upplevas som stress hos barn och unga, att ställa krav på barn är till exempel inte farligt. Tvärtom. Om de klarar av kraven så är det positivt för självkänslan, och god självkänsla i sin tur gör människan starkare att stå emot långvarig stress. Men vi vuxna måste känna igen vad som är långvarig stress hos barn. Ju tidigare man upptäcker den desto större möjligheter är det att sätta in insatser. Det kan handla om stress på grund av riktigt allvarliga saker som psykisk misshandel, vanvård eller våld, men även för höga krav både från omgivningen och barnet självt. Samtidigt är det här väldigt individuellt. Medan ett barn kan fara illa av exempelvis många aktiviteter på fritiden kan ett annat barn må bra av det.

- Vi vet att mobbning är väldigt stressrelaterat. Barn och ungdomar som mobbats söker till exempel mer sjukvård när de är vuxna.

Det talas mycket om stress i vårt samhälle. Går det att vetenskapligt slå fast att stressen ökat de senaste decennierna?

Nej. Vi vet att den fysiska hälsan blivit bättre, men den psykiska har inte förbättrats i samma takt. Däremot uppmärksammas den mer. En tendens vi kan se inom vården är att barnen får hjälp och behandling när problemen med långvarig stress väl uppstått, men det är sämre med att förebygga den. Här behöver till exempel barnhälsovården, skolan och skolhälsovården vara mer uppmärksamma på. Samhället ser väldigt annorlunda ut jämfört med för 20-30 år sedan, det finns fler stressorer och vuxenvärlden kanske inte har hängt med i samma takt för att hjälpa barnen. Till exempel är vi, både vuxna och barn, ständigt uppkopplade och det passar en del men inte alla. Idag arbetar också båda föräldrarna, ofta heltid, och det finns mindre tid att finnas tillsammans i hemmet. Hur hanterar vi det?

Vilka riktar sig boken till?                                                                                                                                      

I första hand till studenter inom hälso- och sjukvård som i sina yrken kommer att möta barn och ungdomar. Men också till redan yrkesverksamma, även de som jobbar inom skola och förskola.

Boken heter "Stress hos barn och ungdom", utgivningsår 2014. Studentlitteratur.


Eva Bergstedt 2014-11-04Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Här skapas nästa generations kontrastmedel

Genom att integrera gadolinium in i ceriumoxidens kristallstruktur går det att få fram kontrastmedel som är både skonsammare för kroppen och ger en bättre kontrast vid avbildning med magnetresonanskamera, MRI, visar Peter Eriksson i sin avhandling.

Hudnära vård gav inte mamma bättre samspel med det för tidigt födda barnet

Vid för tidig födsel är det viktigt att föräldrar och barn snabbt etablerar en god relation utanför magen. Forskare vid Linköpings universitet har studerat relationen mellan mödrar och barn som hade hudkontakt under hela sjukhusvistelsen. Resultatet visar att kontinuerlig vård hud-mot-hud inte gav ett bättre samspel mellan mor och barn.

AI förutsäger septisk chock

LiU-forskare kan med hjälp av maskininlärning se vilka patienter som löper risk att drabbas av septisk chock. Under 2020 hoppas forskarna kunna testa sitt system på Universitetssjukhuset i Linköping.

Gamla mobiler får nytt liv

68 mobiler och två surfplattor blev resultatet när studenterna på masterprogrammet i design, som en del i utbildningen, arrangerade gravöl för gamla mobiler. För alla har inte så lätt att släppa taget om sin gamla mobil.

Läs till grundlärare i Nyköping eller Västervik

Hösten 2020 blir det möjligt att läsa grundlärarutbildning med inriktning fritidshem i Nyköping och Västervik. Utbildningen är treårig och det råder stor brist på grundlärare med inriktning fritidshem.

NSC och SMHI bidrar till världens klimatforskning

Från hösten 2019 har klimatdata levererats in till det världsomspännande klimatforsknings-programmet CMIP6 från Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet. Detta som resultat av ett mångårigt samarbete mellan SMHI och NSC.

Studenthusets ”mamma” slutar på LiU

Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar slutar på Linköpings universitet för att bli fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet. Kronan på verket under hennes tio år på LiU är naturligtvis Studenthuset. Men hon har gjort mycket mer än så.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-24