Göm menyn

Riksdagsseminarium om skolan

Fem minuter med Henrik Nordvall, forskare inom vuxenpedagogik och folkbildning.

Henrik NordvallDu deltog nyligen tillsammans med din kollega Andreas Fejes på ett seminarium på riksdagen . Temat var ”Så tar vi skolan ur krisen”. Hur kom det sig att ni var där?

- Seminariet arrangerades av tankesmedjan Tiden och arbetarrörelsens forskarnätverk. Det baserades på en ny antologi om krisen i skolan, där vi medverkar med ett kapitel om folkbildning och vuxenutbildning. Så vi pratade om det. Syftet med arrangemanget var att skapa en dialog mellan forskare och politiker. I och med regeringsskiftet är det än mer aktuellt att resa frågorna kring skola och utbildning. Vi var de enda som representerade vuxnas lärande, i övrigt handlar antologin om barn- och ungdomsskolan.

Vad skriver ni om i ert kapitel?

- Folkbildning och vuxenutbildning har hamnat i skuggan av debatten om skolkrisen. Samtidigt har inte de områdena heller varit några krisområden, tvärtom, i internationella jämförelser står sig Sverige bra när det gäller vuxnas lärande. Det är något vi betonar i kapitlet.

Vad är det för skillnad mellan folkbildning och vuxenutbildning?

- Folkbildning är till exempel sådan verksamhet som pågår på studieförbund och folkhögskolor. Till vuxenutbildningen hör till exempel Komvux och SFI, Svenska för invandrare.

Är det mer saker ni tar upp i kapitlet?

- Vi lyfter fram att oavsett vad krisen i skolan beror på så kommer det att uppstå ett stort behov av möjligheter till  lärande i vuxen ålder för de som nu lämnar ungdomsskolan med bristfälliga kunskaper. Dessutom skriver vi om att det hela tiden funnits en stor samstämmighet mellan de politiska blocken kring vikten av vuxenlärandet, inte minst när det gäller folkbildningen. Vi ser också en glidning mot en ökad betoning på anställningsbarhet inom politiken för vuxnas lärande. Tidigare har det funnits ett tydligare fokus på medborgerliga kompetenser i lärandet, som till exempel att de vuxna deltagarna ska stärkas i att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Nu finns en norm om anställningsbarhet i vuxenutbildningen, där tyngdpunkten är att individen ska göra sig efterfrågad på arbetsmarknaden. Arbetslöshet blir därmed betraktat som ett individuellt problem, fokus flyttas från samhällsstrukturer till individen. Vi lyfter fram och problematiserar den utvecklingen.

Hur många deltog i seminariet?

- Ttotalt var det 150 deltagare, många var riksdagsledamöter däribland i princip hela utbildningsutskottet från socialdemokraterna.

Får det några konsekvenser att ni varit där, tror du?

- Det är svårt att säga. Men jag tror det är bra att som forskare bidra till kunskapsbaserade samtal och att göra politikerna uppmärksamma på olika aspekter. Mitt intryck är att det finns ett intresse, inte minst vid ett regeringsskifte där nya makthavare har ett behov av att orientera sig.

SVT spelade in seminariet, det finns här.

Antologin heter Skolan ut ur krisen: En forskarantologi om framtidens utbildningspolitik.


Eva Bergstedt 2014-10-23Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20