Göm menyn

Några minuter med Matilda Wulf ...

... doktorand vid Tema Q (Tema Kultur och samhälle) som skriver på en avhandling om bilden av författares ensamhet.

Hur kommer det sig att du valt det ämnet?

Matilda Wulf- Det finns en intressant motsägelsefullhet kring begreppet ensamhet inom media och olika kulturyttringar. Å ena sidan har vi ett rådande ideal där social gemenskap står i fokus. Vi ska finnas på sociala medier och vara tillgängliga dygnet runt via våra telefoner. Å andra sidan växer en motreaktion fram där en idealiserad ensamhet och ett självpåtaget utanförskap lyfts fram som en alternativ livshållning. I populärkulturen har till exempel den socialt inkompetenta hjälten blivit ett återkommande inslag, som Sheldon Cooper i The Big Bang Theory eller Saga Norén i Bron.

-  Det är den här motsägelsefullheten i ensamhetsbegreppet jag vill studera, sedd ur författarnas perspektiv. Författare idag förväntas till exempel inte bara skriva böcker utan även skapa sitt eget varumärke. De måste synas och höras, helst vara med i tv-program som Babel, vara entreprenörer och ingå i nätverk. Samtidigt lever en romantisk konstnärsmyt kvar, där ensamhet idealiseras och kopplas ihop med medfödd genialitet. En konstnär ska lida för sin konst, och gärna offra relationer för den. Geniet är en ensam varelse.

Finns det en genusaspekt i synen på den geniala ensamheten?

- Ja, genialitet är en egenskap som nästan uteslutande tillskrivs män, och en egenskap som manliga konstnärer och författare tillskriver sig själva mycket oftare än vad deras kvinnliga kollegor gör. Det blir bland annat synligt i författarnas ansökningsbrev till Sveriges Författarfond, som är ett av de material jag studerar. Kvinnor nämner oftare sin familj och sitt ansvar för den, de är mödrar i första hand och författare i andra. Männen, däremot, framställer sig enbart som författare och lyfter i breven fram rätten till ensamhet som en del av författaridentiteten.

Du har läst litteraturvetenskap, bland annat. Tror du att avhandlingen kan vara intressant för folk även utanför den litteraturvetenskapliga sfären?

- Jag hoppas det. Min avhandling är en tvärvetenskaplig studie. Jag tror också att många kan relatera till det här med ensamhetens motsägelsefulla natur. Ensamhet beskrivs ofta som ett stort problem i forskning och media, vi hör rapporter om att den är stor bland unga och äldre eller att den är farligare än fetma och lika farlig som alkoholism och rökning. Jag vill visa en annan sida, det finns ju både positiv och negativ ensamhet. När man längtar efter ensamhet – vad är det man egentligen behöver då, vad känner man brist på? Genom att nyansera bilden hoppas jag kunna säga något om vår samtid.

När räknar du med att vara klar med avhandlingen?

- I slutet av 2017.

Foto: Gustav Lygnegård


Eva Bergstedt 2014-07-16Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20