Göm menyn

Några minuter med Johanna Sköld ...

 

... forskare vid tema Barn, som tillsammans med Bengt Sandin skrivit en debattartikel i DN om ersättningen till vanvårdade foster- och barnhemsbarn.

Johanna SköldVad är bakgrunden till artikeln?
– Fyra av tio ansökningar om ersättning för vanvård avslås, men många som får avslag har utsatts för bestraffningar som var förbjudna vid tiden för vanvården. Det kan handla om att få stryk, bli utan mat eller vara inlåst. Socialstyrelsen förbjöd till exempel redan 1948 aga på barnhem, ändå bedömer Ersättningsnämnden det som normalt för tiden och avslår ansökan.

Hur många berörs?
– Hittills har 3444 ansökningar kommit in och 847 beslut fattats. 362 ansökningar har fått avslag. Ersättningen till dem som får ansökan beviljad är 250 000 kronor.

Varför skrev ni debattartikeln?
– Vi ville påtala att det fanns brister redan i förarbetena till lagen om ersättning och att det förklarar varför avslagen är så många. Det är något som vi tycker behöver granskas.

Du var sekreterare i vanvårdsutredningen, hur bedömde den vad som är vanvård och inte?
– Definitionen av vanvård har förändrats i flera led. Utredningens slutsats var att vanvård inte kan tolkas i ett historiskt perspektiv, det vill säga utifrån vad som gällde vid tiden för vanvården. Men enligt lagen om ersättning, och ännu tydligare i lagens förarbeten, ska hänsyn tas till vad som ansågs vara normalt vid tiden. Det menar vi är omöjligt att avgöra, det finns heller ingen forskning som stöder en sådan bedömning.  Det är ett problem att man utgår från att barn i allmänhet utsattes för kroppsliga bestraffningar och därför inte anser sig kunna bevilja ersättning. Aga av barn var starkt ifrågasatt i många sammanhang redan på 1930-talet.

Har ni fått många reaktioner?
– Flera personer som är drabbade och fått avslag på sin ansökan har hört av sig. Samma dag som artikeln publicerades blev jag intervjuad i P1 och vi ser gärna att media granskar vad som hänt med ersättningarna. Men vi är förvånade över hur tyst det är från Ersättningsnämnden och regeringen.

Du är forskare på tema Barn, vad handlar din forskning om?
– Tillsammans med Ingrid Söderlind, som är forskare i socialt arbete, avslutar jag ett projekt om fosterbarnsvården i Sverige från sent 1800-tal till slutet av 1900-talet. Vi har framförallt undersökt regionala skillnader och fosterbarnens plats i lokalsamhället. Det kommer snart ut en bok om projektet. På tema Barn bedriver jag och andra även ett forskningsprojekt som handlar om finska krigsbarn och Bengt Sandin, som jag skrev debattartikeln med, har ett projekt om barns rättigheter i ett historiskt perspektiv, där aga och barns integritet står i fokus.

Hur har frågor om vanvård hanterats i andra länder?
– Alla nordiska länder har gjort, eller kommer att göra, vanvårdsutredningar. Australien och Canada gjorde liknande utredningar redan på 1990-talet och Irland ganska nyligen.

– Alla har inte ersättningssystem och de som finns skiljer sig åt. Det kan vara kommunala eller regionala myndigheter som beslutar om ersättning, eller staten. Ersättningen kan också variera beroende på vanvårdens konsekvenser för den enskilde. Den svenska modellen är unik med ett nationellt system och en ersättning som är lika för alla.

DN Debatt: Vanvårdade nekas pengar trots förbjuden bestraffning

Foto: Helena Östlund


Birgitta Weibull 2013-10-30
birgitta.weibull@liu.seLika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Corona-krisen påverkar den kommunala demokratin

Kommuner och regioner har fått ändrade förutsättningar för beslutsfattande, en del möten har ställts in och viktiga beslutspunkter har skjutits på framtiden. Statsvetaren Johan Wänström ser hur demokratin påverkas, på gott och ont.

I stället for Almedalen

Almedalsveckan är inställd, men Linköpings universitet bidrar även i år med aktuell samhällsforskning under vecka 27. Dessutom på ett sätt som alla kan ta del av – digitalt och i sina hörlurar. Den 29 juni-3 juli läggs varje dag ett nytt avsnitt ut av podcasten Fakultet.

Studenter presenterade designlösningar för internationell publik

Under normala omständigheter hade kursen kulminerat i en presentation med tillhörande nätverksträff och firande i Silicon Valley, USA. I stället fick en innovativ och kreativ digital lösning snabbt planeras och ersätta. "Det bästa event som vi haft" tycker Marie Bengtsson, som varit med som lärare och organisatör.

Elin använder Snapchat i undervisningen

Hon väljer kläder efter ämne och har gjort prov via appen Snapchat. ”Alla elever ska få chans att briljera”, säger läraren Elin Winberg.

Turism, vikingalajv och blot. Varför älskar vi vikingatiden?

Historiskt sett varade vikingatiden en kort period. Men den har satt djupa spår och gång på gång blossar intresset för vikingar upp. Religionshistorikern Fredrik Gregorius ska i ett nytt projekt undersöka vad vår fixering av vikingar handlar om.

De mäter bakteriens elektriska aktivitet

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har utvecklat en organisk elektrokemisk transistor med vars hjälp de nästan i detalj kan mäta och studera det fenomen som kallas extracellulär elektronöverföring - bakterier som skickar ut elektriska laddningar.

Internationella masterstudenter som stannade på LiU

Sarah Mitchell från Sydafrika och Ahmed Azeez från Irak kom till Linköpings universitet för att läsa masterprogram. De trivdes så bra att de stannade kvar och idag är båda doktorander på LiU.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-18