Göm menyn

Några minuter med Magnus Moberg ...

... lärare som filmar sina föreläsningar och vill utveckla pedagogiken på universitetet.

Magnus Moberg

Du undervisar blivande civilingenjörer främst i industriell ekonomi och marknadsföring. För några veckor sedan efterlyste du i LiU-nytt andra lärare som har funderingar kring pedagogiken på universitetet och som vill utveckla nya former för lärandet. Fick du någon respons?

- Det kan man lugnt påstå. Jag har fått väldigt mycket respons i form av kommenterar, epost och telefonsamtal från både lärare och studenter som välkomnar initiativet med filmade föreläsningar. Det som också är roligt är att lärare från alla fakulteter hört av sig, jag hade aldrig kommit i kontakt med dem annars. SVT:s Östnytt har uppmärksammat mina föreläsningar och jag har också blivit ombedd av studentkåren LinTek att delta i en paneldebatt med universitetets företrädare om pedagogiska frågor. Dessutom har universitetsledningen anlitat mig till universitetets Pedagogikdagar den 24-25 oktober. Även lärare från Uppsala universitet har hört av sig för att bolla idéer, liksom AV-service här på universitetet. De vill skapa en referensgrupp av lärare som vill förnya pedagogiken i kombination med tekniska lösningar. Det har alltså hänt väldigt mycket och jag skulle kunna lägga ner en massa tid på det här, om tiden fanns.

- Mina filmade föreläsningar är inget nytt och märkvärdigt, men jag har omsatt något i praktiken som gör skillnad för många studenter, uppenbarligen.

Hur går du vidare?
Jag har haft ett första möte med två andra lärare från Tekniska högskolan, vi har diskuterat att skapa ett forum kring tillämpad pedagogik. Och då handlar det inte om att sitta och filosofera, utan att verkligen omsätta våra pedagogiska tankar i konkret handling. Vi har börjat bolla i liten skala men inväntar vad rektorn sänder för signaler på Pedagogikdagarna, det behövs en tydlig kompassriktning uppifrån. Efter de dagarna ska vår grupp träffas igen.

Universitetet satsar ju nu på att förbättra pedagogiken genom det Pedagogiska språnget. Hur ser du på det?
- Visionen är bra men jag vill se förtydliganden och innehåll. För mig på min lilla kammare – och jag läser ändå allt jag kan komma över av information kring det pedagogiska språnget – så finns det mycket, mycket mer att göra. Att fixa trådlösa nätverk är vardag. Vad som behövs är att göra skillnad i klassrummet, i mötet mellan lärare och student. Där behövs ett språng. Det finns en stark kultur på universitetet av att undervisningen fungerar bra som den är. Jag håller inte med om det, utbildningen är utvecklingsbar.

Har nya frågor väckts genom den respons du fått?
- Jag reflekterar hela tiden över mitt jobb. Som jag sagt tidigare vad gäller filmade föreläsningar så gäller det till exempel att noga ha tänkt igenom konsekvenser, juridiska aspekter och att studenterna är informerade om att undervisningen filmas. Men allmänt så väcks frågor om var universitetet befinner sig idag och vart vi ska. Hur skapar vi en uppmuntrande kultur som främjar en förnyelse och förändring av pedagogiken? En kultur där pedagogiken är lika viktig som forskningen. Jag upplever att pedagogiken ofta får stå tillbaka till förmån för forskningen på LiU. Frågorna kollegor emellan handlar om vad man forskar om, snarare än om vilken pedagogik man tillämpar. Så – initiativet kring det pedagogiska språnget behövs och ligger helt rätt i tiden. Men jag efterlyser mer konkret pedagogiskt innehåll.

Positiv respons på filmade föreläsningar 


Eva Bergstedt 2013-10-14Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20