Göm menyn

Några minuter med Lisa Folkmarson Käll ...

... filosof, genusvetare och bloggare i Vetenskapsrådets nättidning Curie. Varför bloggar du där?
Lisa Folkmarsson Käll- Jag blev tillfrågad av Curie om jag ville göra det, utifrån ett genusvetenskapligt och filosofiskt perspektiv. Jag har disputerat både i genusvetenskap i USA och i filosofi och de var intresserade av den dubbla kopplingen.

I din blogg har du tagit upp olika ämnen, däribland reaktioner på den ekonomiska situationen i Grekland, pressen att som forskare publicera sig i ”rätt” tidskrifter och sexuellt våld i krig. Du varvar genusvetenskapliga frågor och filosofiska perspektiv. Varför behövs filosofi i vår tid?
- För mig handlar filosofi främst om att ha en reflekterande hållning. Allt som händer i vårt samhälle och i vår omvärld behöver eftertanke, att man tar ett kliv tillbaka och betraktar det som händer. Det är lätt att vissa perspektiv i samhällsdebatten blir dominerande och normaliserade, tagna för givna som sanningar. De riskerar då att osynliggöra andra perspektiv och möjligheter. Filosofiska verktyg, som till exempel argumentations- och begreppsanalys, kan bidra till att synliggöra olika perspektiv och slå hål på alltför enkla resonemang. Det här betyder inte att filosofin kan komma med färdiga lösningar i politiska, samhälleliga eller etiska frågor utan snarare ställa ytterligare frågor och synliggöra olika svar. Filosofer kan förvisso vara mästare på att presentera vinnande argument i olika frågor, men måste alltid vara beredda på att få sina egna argument och premisser granskade med nya frågor. Filosofins politiska sprängkraft ligger i hög utsträckning i att ställa frågor som synliggör normer och värderingar vi tar för givna. Frågor som synliggör vilka och vems villkor och intressen som formar olika politiska arenor, offentliga samtal och möjligheter att göra sin röst hörd.

Kan du ge något konkret exempel från dagens samhällsdebatt?
- Ja, egentligen vilka sammanhang som helst, till exempel i mötesrum och styrelserum där det ofta uppstår omedvetna tystander och anpassningar utifrån rådande normer och maktrelationer. Ett konkret exempel är det uppmärksammade gruppvåldtäktsfallet i Sverige där sex unga män just friades i hovrätten. Det här fallet, och många andra fall, synliggör en hel härva av normer om hur kvinnor och män är och på vilka olika villkor de rör sig inom rättsväsendet. Det finns förstås många exempel som rör normer rörande kön, sexualitet, ras, etnicitet, klass, funktionshinder och annat som formar hur samtal förs, hur beslut fattas och på vems villkor.   

Varför blev du filosof?
- Ja du - varför inte? Jag började plugga litteraturvetenskap och drabbades ganska snabbt av litteraturteoripassion. Det, tillsammans med feministisk teori, var vägen till filosofi för mig. Under några år jobbade jag som lärare men valde sedan att läsa en master i filosofi och därefter forskarutbildning. Det har jag aldrig ångrat och det har gett mig ett visst tankesätt eller förhållningssätt som präglar den jag är.

Vad forskar du om?
- Om filosofiska perspektiv på åldersrelaterad demens. Jag har en forskarassistenstjänst vid CEDER, Centrum för demensforskning, vid Avdelningen för hälsa och samhälle här på Linköpings universitet, och undersöker i min forskning hur personer med demens förhåller sig till sig själva, sina anhöriga och sin omgivning. Demens innebär förändringar som leder till andra och nya förhållningssätt att vara i världen. Min forskning är helt teoretisk men jag hoppas att den kan bidra till nya infallsvinklar i demensvården och den allmänna kunskapen om demenssjukdomar.

Finns det intresse för filosofi idag?
- Ja, jag upplever att intresset för filosofi som eget ämne är ganska stort och även att det finns ett intresse att närma sig andra ämnesområden ur filosofiska perspektiv. 

Till bloggen


Eva Bergstedt 2013-10-10Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Här skapas nästa generations kontrastmedel

Genom att integrera gadolinium in i ceriumoxidens kristallstruktur går det att få fram kontrastmedel som är både skonsammare för kroppen och ger en bättre kontrast vid avbildning med magnetresonanskamera, MRI, visar Peter Eriksson i sin avhandling.

Hudnära vård gav inte mamma bättre samspel med det för tidigt födda barnet

Vid för tidig födsel är det viktigt att föräldrar och barn snabbt etablerar en god relation utanför magen. Forskare vid Linköpings universitet har studerat relationen mellan mödrar och barn som hade hudkontakt under hela sjukhusvistelsen. Resultatet visar att kontinuerlig vård hud-mot-hud inte gav ett bättre samspel mellan mor och barn.

AI förutsäger septisk chock

LiU-forskare kan med hjälp av maskininlärning se vilka patienter som löper risk att drabbas av septisk chock. Under 2020 hoppas forskarna kunna testa sitt system på Universitetssjukhuset i Linköping.

Gamla mobiler får nytt liv

68 mobiler och två surfplattor blev resultatet när studenterna på masterprogrammet i design, som en del i utbildningen, arrangerade gravöl för gamla mobiler. För alla har inte så lätt att släppa taget om sin gamla mobil.

Läs till grundlärare i Nyköping eller Västervik

Hösten 2020 blir det möjligt att läsa grundlärarutbildning med inriktning fritidshem i Nyköping och Västervik. Utbildningen är treårig och det råder stor brist på grundlärare med inriktning fritidshem.

NSC och SMHI bidrar till världens klimatforskning

Från hösten 2019 har klimatdata levererats in till det världsomspännande klimatforsknings-programmet CMIP6 från Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet. Detta som resultat av ett mångårigt samarbete mellan SMHI och NSC.

Studenthusets ”mamma” slutar på LiU

Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar slutar på Linköpings universitet för att bli fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet. Kronan på verket under hennes tio år på LiU är naturligtvis Studenthuset. Men hon har gjort mycket mer än så.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-24