Göm menyn

Fem minuter med Magnus Dahlstedt...

Magnus Dahlstedt

... statsvetare och forskare på REMESO som står för Avdelningen för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Du har varit på en konferens i Egypten om utbildningens roll i demokratiska samhällen. Hur kommer det sig att du var där?

- Svenska Institutet i Alexandria hade arrangerat konferensen där flera svenska universitet deltog.  Ett antal svenska forskare var där, liksom forskare från Egypten. Vi diskuterade demokrati utifrån olika infallsvinklar – fostran av demokratiska medborgare, utmaningar för lärarutbildningarna och utbildningens roll i Sverige och Egypten bland annat.

Olikheterna mellan länderna är ju stora, kan ni lära något av varandra?

- Ja, det är ett givande och tagande. Det är annars ett klassiskt problem att det är västländerna som kommer och upplyser övriga världen hur saker förhåller sig. Utgångspunkterna är skilda, vi har olika kunskapssyn, och det problemet är svårt att komma bort ifrån. Men det är givande att ha ett sådant här erfarenhetsutbyte. Demokrati är till exempel något vi tar för givet i Sverige, vi slänger oss med ordet utan att reflektera över vad vi menar med det. När man möter andra föreställningar och frågeställningar så väcks viktiga frågor även hos en själv.

Hur ser situationen inom utbildningsområdet ut i Egypten?

-Utbildningssystemet har varit i elitens tjänst men nu, i efterdyningarna av den arabiska våren, så håller det på att förändras, men till vilken grad vet vi inte. Förhoppningarna från världen var att få se en verklig demokratisering men så blev det ju inte riktigt. De kvinnliga doktoranderna som deltog på konferensen talade om ökade svårigheter för dem, om trakasserier och att de blir mer misstänkliggjorda nu än tidigare. Samtidigt kunde de delta på konferensen och vara öppet kritiska. Landet befinner sig verkligen i ett brytningsskede.

- Vi diskuterade också sådant som kunskapssyn och hur lärarnas roll skiljer sig åt. Medan vi i Sverige har en förhållandevis jämlik relation med elever och studenter så vittnade de egyptiska deltagarna om en utbredd uppfattning om att lärare ska lära ut sanningen en gång för alla till sina studenter.

Vad tar du med dig från konferensen?

- Att vi har mycket att lära av varandra. Ett initiativ har tagits till att utveckla ett utbyte mellan lärarutbildningarna i Sverige och Egypten. Linköpings universitet är inte med i det utbytet, däremot Lund och Uppsala. Men generellt tycker jag att den arabiska våren har något att lära oss i Sverige. Vi tror oss ha uppnått demokrati och svarat på alla frågor som rör den i Sverige. Men här finns ingen diskussion, demokratin är tömd på innehåll. I Egypten har de vågat kritisera och kämpa för något annat. I Sverige vill ingen göra det.

Du är medförfattare till boken "Utbildning, demokrati, medborgarskap" som precis är under utgivning och som berör just dessa frågor. Den tar upp sådant som vilken roll utbildning har i samhällsbygget och vilken roll den bör ha. Varför har du varit med och skrivit den?

-          Just på grund av att vi behöver diskutera demokratins roll i Sverige, satt i relation till utbildning. Utbildning är inte bara en fråga om kunskaper och färdigheter, utan också om att forma morgondagens medborgare.  Det är en utmaning att fylla demokratin med innehåll. Vi måste återvinna visionerna för framtiden.

Om boken Ubildning, demokrati, medborgarskap


Eva Bergstedt 2013-06-17Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Helen Dannetun väljer att avstå förlängning som rektor

Helen Dannetun kommer inte att kandidera till en förlängning av sitt uppdrag som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020.

Tolv miljoner till LiU för forskning om konsekvenserna av AI

Forskare vid LiU får sammanlagt tolv miljoner kronor inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och autonoma system.

Styrningsideal skapar konflikter i mindre kommuner

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen. Även politiker och tjänstepersoner har olika uppfattning om hur olika motstridiga ideal ska balanseras.

Fisken som hjälper läkemedelsforskarna

Vilken behandling kommer just den här patienten ha störst nytta av? Eller vilka substanser är mest lovande för läkemedelsföretag att utveckla vidare? Det är frågor som forskare vid Linköpings universitet söker svar på med hjälp av embryon av den lilla zebrafisken.

Långsamma förbättringar i Bangladeshs textilindustri

Arbetsvillkoren och säkerheten för de anställda i textilindustrin i Bangladesh har blivit bättre. Men skillnaderna mellan olika fabriker är stora och ännu är bristerna och missförhållandena många. De stora multinationella företagen både skapar och löser problem.

Vilken invigningsvecka!

Musik, föreläsningar, guidade turer och experimentverkstad. En intensiv och välbesökt invigningsvecka är över och Studenthuset kan vid det här laget anses som mycket väl invigt.

Kärt återseende för läkarstudenter modell -69

Det är 50 år som gått sedan den första kullen studenter började på den då nya läkarlinjen. Nu återsågs de på Campus US, guidades i gamla välkända lab och inte minst stod en tur ned i kulvertarna på programmet.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13