Göm menyn

... Kristin Ljungemyr,

Kristin Ljungemyr

koordinator för Lika villkor och en av arrangörerna för en nationell konferens om breddad rekrytering.

Den 1- 2 oktober är det dags för nätverket Includes första konferens, LiU är värd för den. Konferensen behandlar en rad frågor kring breddad rekrytering, likabehandling och mångfald.

I början av 2000-talet diskuterades vikten av social och etnisk mångfald på högskolorna, det vill säga att fler personer som inte har någon traditionell akademisk bakgrund ska börja läsa på universitet och högskolor.

Hur ser det ut idag? Har till exempel den nuvarande

regeringen uttryckt intresse för frågorna?

- Sedan år 2002 ska universitet och högskolor enligt högskolelagen aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Vi utgår från att det fortfarande finns ett intresse för frågorna, men det var betydligt mer uppmärksamhet kring dem när lagen kom.

- Idag vet vi egentligen inte hur partierna överhuvudtaget ställer sig till frågan. I och med att Include bildats hoppas vi att vi kan ta reda på mer om det.

Vad är Include?

- Det är ett nätverk där 18 universitet och högskolor sedan något år tillbaka tillsammans jobbar för att minska snedrekryteringen och locka fler studenter med blandad bakgrund att börja läsa på en akademisk utbildning.

Hur prioriterat är arbetet på LiU?

- För oss inom Lika villkor är frågan viktig och arbetet har blivit en mer naturlig del av verksamheten i och med att LiU har en policy och handlingsplaner för breddad rekrytering. Och nu på sista tiden när antalet sökande till högskolorna ökat mycket leder det i sig till en ökad breddad rekrytering. Vi som jobbar med frågorna har stöd i arbetet och Högskoleverket har i en utvärdering lyft fram LiU som ett gott exempel. Men det är svårt att statistiskt mäta resultatet av det arbete vi gör.

- Vad vi märker är att det är fler studenter med funktionsnedsättning som får stöd nu jämfört med för fyra år sedan. Men om det beror på en ökning av de studenterna eller på en ökad medvetenhet om att det finns hjälp att få är svårt att säga. Sedan sker en del arbete på fakultetsnivå och på utbildningsnivå. Det är olika hur man jobbar där. Lärarutbildningen har jobbat aktivt med att rekrytera fler män och på teknikutbildningarna har man jobbat för att få fler kvinnliga sökande.

- Vi har också en del mentorsprogram där studenter blir mentorer för gymnasieklasser för att på så vi locka nya grupper till universiteten.

Vad sker under de två konferensdagarna den 1-2 oktober?

- Vi kommer bland annat att få ett EU-perspektiv på de sociala frågorna kopplat till högskolevärlden, en presentation av vad de nya gymnasiebetygen och tillträdeskraven innebär för den breddade rekryteringen och ett lärarperspektiv på hur man balanserar resurserna i en grupp där en student kräver mycket mer än alla andra. För man ska inte sticka under stol med att arbetet med breddad rekrytering ibland kan leda till en svårare situation för lärarna. De kan behöva anpassa undervisningsformerna och tänka nytt.

- Ofta är det ju enklare att undervisa en homogen grupp med ungefär samma bakgrund, än en grupp med mer blandade erfarenheter. Men det handlar inte om att studenter från studieovana miljöer inte skulle klara av utbildningen lika bra, utan snarare om att de bidrar till nya perspektiv på utbildningen och undervisningen. Den akademiska världen behöver få in fler perspektiv, bredare kunskaper och flera verkligheter.


Eva Bergstedt 2009-09-23Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20