Göm menyn

Några minuter med Malin Henriksson ...

… som är doktorand i Tema Teknik och social förändring och föreläser på Nakna sanningar, en konferens om klimat och genus.
Du ska föreläsa om hållbara resenärer, vilka är det?

buss i trafik– Jag är intresserad av vilka resenärer kommunala planerare tolkar som hållbara och om det finns resenärer som är mer önskvärda än andra. Min forskning pekar på att föreställningar om tvång, valfrihet och resor hänger ihop med vem de tycker att den hållbara resenären är.
– Det är exempelvis mer attraktivt att lyfta fram dem som tar bussen trots att de har råd med bil som hållbara resenärer än att lyfta fram dem som tvingas ta bussen därför att de inte har råd med något annat. På samma sätt räknas inte bilister som tvingas ta bilen – till exempel barnfamiljer – som ohållbara resenärer. De har ju valt bilen för att de måste och inte för att det är kul.

Malin Henriksson, porträttVarför har du intresserat dig för just resenärer och resande?
– Många kommuner har som mål att öka det hållbara resandet. Ofta säger man att man vill att människor ska åka mindre bil och mer kollektivtrafik eller cykel men det verkar finnas olika förväntningar på vilka som ska förändra beteende. Jag vill veta hur kommunala planerare föreställer sig hållbara resenärer och tänker mig att det hänger ihop med föreställningar och förväntningar på olika typer av människor. Vilka åker mycket bil? Vilka cyklar? Vilka har behov av bilen? Vilka har lättare eller svårare för att förändra sitt resande?

Vilka är kopplingarna mellan hållbart resande och genus?
– Män gör längre bilresor, kör flest mil och släpper därmed ut mer koldioxid än vad kvinnor gör. Dessutom flyger män mer medan kvinnor istället tar tåget. Samtidigt finns det andra faktorer än kön som avgör hur man reser. Dit hör inkomst, hur långt man har till jobbet, om man har ett jobb, vilket ansvar man har för inköp och för att exempelvis skjutsa barn till och från dagis.
– Klimatet skulle tjäna på om män reste mer som kvinnor gör. Men resande är också en fråga om makt och mycket tyder på att kvinnor reser mindre än vad män gör för att de har mindre makt i samhället än män. Hur använder planerare kunskaper och föreställningar om mäns och kvinnors sätt att resa när de planerar för hållbart resande? Förstärks eller utmanas bilden av mäns och kvinnors resor och hur vi förstår genus?

Många kommun- och landstingsanställda deltar i konferensen. Vilken nytta kan de ha av din kunskap?
– Jag hoppas att de kan få upp ögonen för hur de själva tänker kring olika resenärers möjligheter och hinder för att resa hållbart och att flera aspekter än koldioxidsparande kan komma upp på bordet. Kanske kan utformningen av projekt för hållbart resande få effekter som man inte förutsett? Kanske går det att målgruppsanpassa projekten på nya sätt?

Bilder: Buss, iStock.
Malin Henriksson, foto: Privat.

LiU-nytt om konferensen Nakna sanningar.


Birgitta Weibull 2013-04-03Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20