Göm menyn

Fem minuter med Anders Jidesjö ...

… Anders Jidersjö, som visat att NO visst går hem hos ungdomar. I alla fall i medieversionen. Kvartalets avhandling, tycker lärarpanelen i Magasin 360. Glad?

Anders Jidesjö, porträtt– Det är klart att man blir glad när lärarna tycker den forskning vi producerar är användbar! Dessutom är det roligt när forskningsresultat uppmärksammas i skolvärlden och får nationell spridning, säger Anders Jidesjö, lärare och forskare på Tema Vatten.

”När vi läst Anders Jidersjös avhandling ställer vi oss frågan om inte Discovery Channel borde bli obligatorisk när man studerar NO-didaktik”, motiverar de åtta lärarna i panelen sitt val av ”kvartalets avhandling”. En bra idé?

– Kanske det! Jag använder ett medieteoretiskt perspektiv och visar att ungdomar inte alls tycker att naturvetenskap och teknik är tråkigt, obegripligt eller oviktigt. Ser man till innehållet i populärvetenskaplig journalistik, ser man att det stämmer bra med ungdomarnas intressen. Och det som upplevs intressant blir kul och lärandet går av bara farten.

Men skolundervisningen i NO är inte lika kul?
– Den har vanligtvis en helt annan utgångspunkt. Den ignorerar ofta elevernas erfarenheter, den tyngs av ett ämnestänkande från realskolans tid med ensidiga krav på katalogkunskaper. Inslagen av rolig och relevant allmänbildning, diskussion och reflektion får stå tillbaka, undervisningen är tydligt inriktad på att redan i grundskolan ge eleverna en grund för högre studier.

– Man kan jämföra med musikämnet – vem skulle tycka det vore vettigt att skolan hade målet att redan från start försöka fostra alla eleverna till konsertpianister?

Medieföretagen gör alltså succé med sitt programinnehåll medan skolan har problem med att entusiasmera eleverna för precis samma saker. I Sverige har Utbildningsradion en ny programserie, ”Fatta katastrofen”, som du lanserade åt UR  på Forskartorget på Bok & Biblioteksmässan.
– Lärare får så ofta höra att de ska skapa relevans för sitt ämne i klassrummet. Men det finns redan relevans utanför klassrummet, det är bättre att plocka upp den. UR:s satsning är ett bra exempel på hur man kan utgå från heta samtidsämnen som svält och översvämningar för att lära sig om till exempel vatten eller elförsörjning.

Du har till och med uttryckt att det kanske är dags att skrota vissa ämnen?
– Nja, jag har inget emot ämnena. Det är upplägg och innehåll jag vill åt. Kan man starta lärprocessen från andra hållet, utifrån det som allmänt uppfattas som vardagsrelevant kan man nog nå målen bättre.

Du har haft hand om den svenska delen av det internationella projektet Rose (Relevance of Science Education), som undersökt skolelevers attityder till biologi, kemi, fysik och teknik i ett 50-tal länder. Vad visar den?
– Den visar på vilken roll känslorna inför ett ämne spelar för inlärningen, alltså kunskapernas affektiva dimensioner. Och de har en avgörande roll för motivationen.

Hur går det ihop med dagens utbildningspolitiska trend med större krav på katalogkunskap, betoning på bedömning och betyg och större lärarmakt?
– Det går inte ihop. Och det är svårt att kunnat hitta några belägg för att dagens utbildningstrender vilar på vetenskaplig grund.
– Självklart behövs baskunskaper, sådana som mäts i internationella undersökningar som PISA och Timms. Men risken finns att undervisningen nu i än högre grad inriktas på att fakta och metoder ska sitta först, innan eleverna får börja tolka, analysera och förstå hur kunskaperna används och kan användas – om det ens blir tid över till det. Ur lärandesynpunkt är det viktigt att skapa relationer mellan olika aspekter på kunskap och definitivt bättre och roligare att börja i omvänd ordning.


Anders Jidesjös avhandling heter ”En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle – innehåll, medierna och utbildningens funktion.”

Magasin 360 är Skolportens förskningsmagasin för lärare och ledare inom skolan.

Mer om Rose, The Relevance of Science Education


Gunilla Pravitz 2012-11-22Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20