Göm menyn

... Sverre Sörenson,

Sverre Sörenson

som nyligen fått pris för sina insatser inom lungcancerområdet och som tycker att forskningen kring lungcancer är underprioriterad bland annat därför att sjukdomen har låg status.

Du är docent och ämnesföreträdare för lungmedicin vid Hälsouniversitetet och har jobbat med lungcancerfrågor sedan början av 70-talet.

Lungcancer är den cancersjukdom som skördar flest liv av alla cancersjukdomar, både i Sverige och globalt.

Är då forskningen inom området prioriterad?

- Nej, jag tycker den är underprioriterad. Det är en tumörtyp som inte fått den uppmärksamhet som den borde.

Har du någon förklaring till det?

- En anledning tror jag är att det är en sjukdom med låg status.

Så du menar att det finns olika statusrang på cancersjukdomar?

- Ja, det kan man nog säga. Jag tror det finns många som uppfattar lungcancer som en självförvållad sjukdom eftersom många rökare drabbas. Men det går inte att skuldbelägga patienter på det viset. Då skulle man kunna resonera på samma sätt när det gäller sportskador eller ridolyckor. Dessutom har lungcancer inte alltid med rökning att göra. 15 procent av de svenska kvinnor som nu får lungcancer har aldrig rökt. Men trots detta är det många patienter med lungcancer som upplever skuld och skam, det visar djupintervjuer som gjorts.

- En annan förklaring till att sjukdomen har låg status är att den drabbar fler människor från socioekonomiskt svagare grupper. Rökvanorna är mer utbredda där än bland högutbildade. Tidigare har också vissa arbetsmiljöer utgjort en risk, till exempel där man jobbat med asbest, men den risken har minskat vartefter arbetsmiljöerna blivit bättre.

- Sjukdomen har också en dålig prognos. Tidigare var det nästan enbart män som drabbades. Nu är det ungefär lika många kvinnor som män. Lungcancer har till exempel gått om bröstcancer som dödsorsak bland kvinnor. Drygt 3000 personer insjuknar varje år i Sverige.

Du arbetar också som överläkare på medicinkliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och har bland annat ägnat dig åt klinisk forskning där du undersökt effekten av olika typer av behandling på patienter. Hur vill du som engagerad lungcancerläkare som möter lidande patienter kommentera det du säger att status styr forskningen kring lungcancer?

- Jag tror att många tycker att prognosen är så dålig att det är meningslöst att satsa. Men tankegången är felaktig. Resultaten har långsamt förbättrats. Den relativa femårsöverlevnaden är nu cirka 12 procent för män och 15 procent för kvinnor. Även korttidsöverlevnad och livskvalitet har förbättrats. Och dåliga resultat borde vara ett starkt argument för att satsa mer.

Finns det fler förklaringar till att så få är intresserade av att forska på lungcancersjukdomen?

- Det finns nog blandade orsaker till att forskningen är underprioriterad. Andra tumörtyper har visat på bättre resultat och det inspirerar forskare att gå vidare. I nuläget drivs mycket av forskningen av läkemedelsindustrin, medan den kliniska, patientnära forskningen befinner sig i kris. Att till exempel forska på smärtbehandling eller behandling av undernäring på patienter med en obotlig sjukdom attraherar inte forskare på samma sätt som att forska på behandling av nya metoder, eller nya läkemedel där man kan se tydliga effekter på överlevnad. Men det behövs verkligen ökad kunskap kring hur sjukvården ska ta hand om de människor som inte blir botade och hur det går att få dem att må så bra som möjligt. Socialstyrelsen jobbar nu med riktlinjer kring behandlingen av lungcancer, jag sitter med i den gruppen och ser vilka stora behov det finns.

Priset som du fått är ett sätt att uppmärksamma personer som gör extraordinära insatser inom ett av våra svåraste sjukdomsområden och du är den första som får det. Hur vill du kommentera det?

- Det känns förstås överväldigande och oväntat att bli den första pristagaren. Och så vill jag säga att när man ser unga människor röka så känns det tragiskt och onödigt. Det är mer effektivt att avstå eller sluta röka än det vi kan erbjuda i behandling. Sjukdomen är lättare att förebygga än behandla.

Priset är på 50 000 kronor och delas ut av AstraZeneca och Svenska Lungcancerstudiegruppen SLUSG.


Eva Bergstedt 2009-05-18Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer”

Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.

Nytt forskningsprojekt granskar controllern

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Aha i stället för aj – forskning på LiU förebygger skador inom idrotten

Handbollsspelare på elitnivå deltar i forskning som bedrivs på Linköpings Universitet. Genom appen AIM-Control får forskarna, idrottsutövarna och deras tränare samt de medicinska teamen kopplade till lagen bättre koll på spelarnas mående. Målsättningen är att främja ett hållbart idrottande och minska framtida skador.

Nyupptäckt metod ger supertåliga transistorer

En ny metod att få nanotunna lager av halvledare att passa ihop har resulterat i såväl en vetenskaplig upptäckt som i utveckling en ny typ av transistorer för kraftelektronik. Resultatet, som väckt stor uppmärksamhet, är publicerat i Applied Physics Letters.

5:2 diet kan vara en metod för att minska hungerstress hos avelshöns

Dagens broilers är avlade för att ha en enorm aptit och snabbt nå slaktvikt. Avelsdjuren har samma aptit men tillåts inte växa lika fort om de ska förbli friska och fertila. Deras tillväxt hålls tillbaka genom att ge dem mindre att äta.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10