Göm menyn

Ett år efter katastrofen i Japan

Henric Andreasson, du är en av fyra studenter från civilekonomprogrammet som just varit i Japan på en nio dagar lång utbildning med anledning av den stora jordbävningen och tsunamin för ett år sedan. Vad var det för utbildning?

Henric Andreasson

- Det var en specialdesignad utbildning om riskanalys och riskhantering arrangerad av LiU:s partneruniversitet Tokai University. De har skapat ett intensivprogram som de erbjudit partneruniversitet runt om i världen. Vi var 22 studenter på plats. Utöver oss själva var det studenter från Indonesien, Thailand, Malaysia och Korea.

Vad har du som blivande civilekonom för nytta av att lära dig om riskhantering vid samhällskatastrofer?

- Det fanns två inriktningar på utbildningen. En som vände sig till ingenjörer och den andra till ekonomer. Vår inriktning handlade just om global och lokal företagsstyrning i samband med katastrofer av det här slaget. Till exempel vikten av att göra riskanalyser och få dem att fungera så bra som möjligt. Det är mycket som jag kan ha användning för även i Sverige. Riskanalyser och riskhantering är ju viktigt även i svenska företag, som till exempel för skogsbolag vid stormar eller bränder, eller för SJ om någon allvarlig olycka skulle inträffa.

Vad lärde ni er?

- Dagarna var intensiva och man lärde sig på många olika plan, både rent kunskapsmässigt och om den japanska kulturen. Vi fick mycket information om händelseförloppet under jordbävningen och tsunamin och träffade myndighetspersoner, forskare och företagare som berättade om restaureringsarbetet och hur människor blev hjälpta. Företagen har en annan roll i Japan än i Sverige, de har betytt mycket under återuppbyggnadsarbetet. Kedjan Seven Eleven är till exempel stor i Japan och har lite av en allmän servicefunktion för invånarna, där kan de ta ut pengar, hämta ut körkort och göra en del myndighetsärenden. Vi fick lära oss mer om deras och andra företags arbete direkt efter katastrofen och hur de arbetade med att åka ut med mat och andra förnödenheter till de drabbade områdena.

- Överhuvudtaget fick vi lära oss hur myndigheter och företag arbetar när en katastrof inträffar. Jag har fått en djupare förståelse för vad den här händelsen innebar och vad man kan lära av den. Vi såg också konkret vilka följderna kan bli om en riskanalys inte görs på ett tillräckligt säkert sätt. På kärnkraftverket Fukishima fanns det till exempel en beredskap för en tsunamivåg, men inte att den skulle vara av den omfattning som den blev. Vi besökte en hamnstad i norra Japan där de nu ska bygga högre skyddsvallar, likaså förbättra säkerheten kring de kärnkraftverk som vi besökte.

Hur var det att gå en kurs på ett japanskt universitet?

- Föreläsningarna liknade dem i Sverige. Men diskussionerna var mer livliga där. I och med att vi var 22 intresserade studenter från olika länder så blev det en öppenhet och ett ifrågasättande som var givande. Det är stor skillnad mot våra föreläsningar här på LiU, det är fruktansvärt tyst här.

Har du andra reflektioner på utbildningen?

- Jag tror att ett syfte var att marknadsföra Japan som ett land som det inte är farligt att besöka, att de ville visa att mycket görs för att bygga upp de drabbade områdena och att radioaktiviteten hålls under kontroll. Vi fick gång på gång höra att det inte är farligt att vistas där.

Tror du på det?
- Jag tror inte man får reda på hela sanningen. Och jag förstår folks rädsla även om jag själv inte kände mig rädd. Det kanske beror på att jag kommer från Oskarshamn och har bott granne med ett kärnkraftverk i hela mitt liv…


Eva Bergstedt 2012-03-15
Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

Om du inte redan är inloggad på LiU kommer du att behöva godkänna/aktivera de inlägg du skriver via ett email som skickas till den adress du anger.

Logga in med LiU-id

Skriv nytt inlägg

Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20