Göm menyn

Apropå genusforskning…

… Åsa-Karin Engstrand, ny föreståndare för Forum för genusvetenskap & jämställdhet.

Åsa-Karin Engstrand

Från tid till annan utsätts genusforskningen för angrepp om att den är ideologisk och ensidigt ser på kvinnor som offer och män som skurkar. Tycker du det ligger något i den kritiken?

- Nej, jag ser den snarare som en allvarlig attack mot hela det akademiska systemet. Genusforskning granskas, precis som annan forskning. Kritiserar man utfallet av den granskningen, kritiserar man akademins kvalitetssäkringssystem. Dessutom är genusforskning inte någon enhetlig vetenskap, det finns en mängd olika perspektiv, precis på samma sätt som det gör inom andra vetenskapsområden.
Vilka perspektiv då?

- På 1970-talet handlade frågorna mycket om jämställdhet mellan könen, kvinnorörelsen var stark. Efter det har nya rörelser växt fram, andra frågor har kommit mer i ropet. Varje tid har sina problem och lösningar. 2009 fick vi en diskrimineringslag som omfattar kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, ålder, funktionshinder och könsöverskridande identitet och uttryck. Som en följd har perspektivet breddats och idag omfattar genusforskningen även de frågorna.
Varför kallas då även det breddade perspektivet för genusforskning?

- Det kan vara för att forskare främst utgår från genus och sedan lägger till några av de andra diskrimineringsgrunderna. Men alla som håller på med genusperspektiv kallar sig inte genusforskare, själv har jag till exempel ägnat mig åt arbetslivsforskning där det funnits inslag av genusperspektiv.
Vilken typ av genusforskning bedrivs på LiU?

- Dels har vi Tema Genus som forskar om klassiska genusvetenskapliga frågor som exempelvis jämställdhet mellan könen, men även om intersektionalitet, det vill säga att en person kan vara utsatt för flera diskrimineringsgrunder samtidigt, till exempel att vara utlandsfödd man eller kvinna med en annan religion än den kristna. Tema Genus bedriver också maskulinitetsforskning, som vad det innebär att vara man i vårt samhälle. Dessutom finns det forskning ute på de olika institutionerna där frågorna integreras i respektive ämnen.
Du är docent i arbetsvetenskap och undervisar i företagsekonomi. Nu ska du vara föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet i tre år. Vad vill du åstadkomma?

- Jag vill jobba vidare med att utvidga jämställdhetsbegreppet till att omfatta även övriga diskrimineringsgrunder. Dessutom vill jag utveckla arbetet med att få Forum att fungera som en brygga mellan forskning och praktik, både internt på LiU och externt. I vår händer flera utåtriktade saker. På internationella kvinnodagen den 8 mars har vi tillsammans med Kyrkan på universitetet arrangemanget ”Möt makten”, där makthavare reflekterar över framtiden. Det är landshövdingen, LiU:s rektor, Linköpings borgmästare och Linköpings näringslivsbolag NuLink:s VD som kommer att prata om allt ifrån utmaningar för näringslivet och universitetet till mänskliga rättigheter.

- Den 2 april har vi en konferens där vi belyser jämställdheten inom akademin, diskuterar detta med att genusfrågorna till och från är i skottgluggen och hur vi jobbar med jämställdhet i praktiken. Och den 3 maj har vi ett genusmaraton på konsthallen Passagen i Linköping. Vi har bjudit in forskare som var och en får en kvart på sig att presentera sin forskning. Det hoppas vi ska bli ett återkommande arrangemang.

- Vi ska också starta en Genusakademi, ett nätverk där vi samlar all genusforskning på LiU. Jag hoppas vi kan delta i debatter och dialog både med de som är intresserade av frågor som rör jämställdhet och de som är ointresserade eller kritiska.

Hur ska ni nå dem som är kritiska, eller ointresserade?
- Jag tror det handlar mycket om att möta människor i deras vardag och inte bara prata om teorier. Ytterst handlar det om att skapa miljöer och utveckla organisationer så att människor känner sig inkluderade.


Eva Bergstedt 2012-02-16
Kommentera artikeln: RSS med de senaste kommentarerna på den här artikeln

Om du inte redan är inloggad på LiU kommer du att behöva godkänna/aktivera de inlägg du skriver via ett email som skickas till den adress du anger.

Logga in med LiU-id

Skriv nytt inlägg

Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Helen Dannetun väljer att avstå förlängning som rektor

Helen Dannetun kommer inte att kandidera till en förlängning av sitt uppdrag som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020.

Tolv miljoner till LiU för forskning om konsekvenserna av AI

Forskare vid LiU får sammanlagt tolv miljoner kronor inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och autonoma system.

Styrningsideal skapar konflikter i mindre kommuner

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen. Även politiker och tjänstepersoner har olika uppfattning om hur olika motstridiga ideal ska balanseras.

Fisken som hjälper läkemedelsforskarna

Vilken behandling kommer just den här patienten ha störst nytta av? Eller vilka substanser är mest lovande för läkemedelsföretag att utveckla vidare? Det är frågor som forskare vid Linköpings universitet söker svar på med hjälp av embryon av den lilla zebrafisken.

Långsamma förbättringar i Bangladeshs textilindustri

Arbetsvillkoren och säkerheten för de anställda i textilindustrin i Bangladesh har blivit bättre. Men skillnaderna mellan olika fabriker är stora och ännu är bristerna och missförhållandena många. De stora multinationella företagen både skapar och löser problem.

Vilken invigningsvecka!

Musik, föreläsningar, guidade turer och experimentverkstad. En intensiv och välbesökt invigningsvecka är över och Studenthuset kan vid det här laget anses som mycket väl invigt.

Kärt återseende för läkarstudenter modell -69

Det är 50 år som gått sedan den första kullen studenter började på den då nya läkarlinjen. Nu återsågs de på Campus US, guidades i gamla välkända lab och inte minst stod en tur ned i kulvertarna på programmet.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13