Göm menyn

Johanna Lundberg ...

Johanna Lundberg

... som skrivit en avhandling om social status och hälsa.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Vi vet sedan tidigare att en hög utbildning och en hög yrkesstatus har samband med bättre hälsa och längre livslängd, medan en låg utbildning och låg yrkesstatus innebär ökad risk för sämre hälsa. Min avhandling visar på vikten av att titta på psykologiska faktorers betydelse i de här sambanden. Den egna uppfattningen av vem man är och hur man har det i livet har också hälsoeffekter som man inte kan bortse ifrån. Till exempel har en hög känsla av kontroll i livet och en god självkänsla visat sig vara viktiga för hälsan, och goda psykologiska resurser hänger generellt sett ihop med hög social status.

Så det där gamla uttrycket ”Huvudsaken är inte hur man har det utan hur man tar det” stämmer alltså?

- Ja, det ligger något i det. De som har en stark känsla av sammanhang i sina liv eller en hög känsla av kontroll har också bättre återhämtningsförmåga. Och optimism kan vara en läkande faktor som minskar sjukdomsrisken. Hur man känner och tänker om sin livssituation verkar vara viktigt för hälsan, så det är inte bara traditionella faktorer som kost- och motionsvanor som spelar roll, det visar annan forskning.

- Men det är alltså inte självklart att man är frisk bara för att man bor i ett fint bostadsområde och kör en dyr bil, lika lite som det är självklart att man är sjuk för att man befinner sig långt ner på statusskalan. Har man goda psykologiska resurser och ett starkt socialt nätverk så är det faktorer som har visat sig kunna ”buffra” mot de förväntade ohälsoeffekterna av en låg inkomst eller låg yrkesstatus.

Tidigare har forskningen haft ett fokus på att det enbart är de materiella resurserna som styr hälsan. Håller den uppfattningen på att svänga?

- Ja. Allt fler forskare studerar sambandet mellan psykosociala resurser och hälsa. Ett centralt spår är att förekomsten av stress varierar mellan olika grupper i samhället, där man ser att människor med lägre position ofta har sämre psykologiska resurser för att hantera stress. Ett annat centralt forskningsspår handlar om hur det blir biologi av känslor som skam, underlägsenhet, pessimism och av att känna sig förfördelad, till exempel. Helt enkelt om hur stressen går in under huden och blir till sjukdomar i kroppen.

Hur kan vården använda sig av resultaten både i din avhandling och i annan liknande forskning?

- Att vårdpersonalen försöker se till människans hela livssituation är viktigt, och det är förstås extra viktigt att plantera in detta ännu tydligare i exempelvis läkarutbildningen. I mötet med patienten behöver man också väga in faktorer som har med de allmänna livsvillkoren att göra, liksom patientens eventuella känslor av skam eller underlägsenhet – sådant som kan sätta sig i kroppen, men som vi inte gärna pratar om.

Kommer du att gå vidare med din forskning?

- Min avhandling ingår i en större studie – Livsvillkor, stress och hälsa – som genomförs vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH). Studien tittar på varför vi fortfarande har klasskillnader i hälsa i Sverige, främst vad gäller hjärtinfarkt. Det unika är att vi tittar på biologiska data, alltså vad som händer i kroppen när man är stressad, kanske röker och dessutom tänker negativt om sin livssituation. Där finns det ännu mycket outforskat som studien kan bidra till, även internationellt sett, vilket förstås känns jättekul.

Johanna Lundberg disputerade i december 2008. Avhandlingen heter Social status – a state of mind?

Foto: Yvonne Lagman


Eva Bergstedt 2009-02-16Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer”

Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.

Nytt forskningsprojekt granskar controllern

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Aha i stället för aj – forskning på LiU förebygger skador inom idrotten

Handbollsspelare på elitnivå deltar i forskning som bedrivs på Linköpings Universitet. Genom appen AIM-Control får forskarna, idrottsutövarna och deras tränare samt de medicinska teamen kopplade till lagen bättre koll på spelarnas mående. Målsättningen är att främja ett hållbart idrottande och minska framtida skador.

Nyupptäckt metod ger supertåliga transistorer

En ny metod att få nanotunna lager av halvledare att passa ihop har resulterat i såväl en vetenskaplig upptäckt som i utveckling en ny typ av transistorer för kraftelektronik. Resultatet, som väckt stor uppmärksamhet, är publicerat i Applied Physics Letters.

5:2 diet kan vara en metod för att minska hungerstress hos avelshöns

Dagens broilers är avlade för att ha en enorm aptit och snabbt nå slaktvikt. Avelsdjuren har samma aptit men tillåts inte växa lika fort om de ska förbli friska och fertila. Deras tillväxt hålls tillbaka genom att ge dem mindre att äta.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10