Göm menyn

Per Eklund ...

... 33 år och docent i tunnfilmsfysik på LiU, ledamot i nybildade i Sveriges unga akademi.

Per Eklund porträtt

Sveriges unga akademi har just grundats på initiativ från Kungliga vetenskapsakademin, KVA. Du är en av de 22 utvalda, grattis! Hur såg urvalsprocessen ut?
- KVA bjöd in ett antal unga forskare att skicka in ansökan. Man skulle ha disputerat för högst tio år sedan och bedriva självständig forskning med egna anslag, själv disputerade jag 2007. Excellensen var det viktigaste kriteriet, men också att man brinner för och är engagerad i de frågor som akademin ska driva. Vi intervjuades sedan fyra och fyra i form av paneldebatter och det kändes både nytt och kul.

Vilka frågor är det ni ska arbete med?
- Vi ska skapa ett större intresse för forskarkarriären och visa utåt att det är roligt att forska. Vi ska också vara ett remissorgan i alla frågor som rör forskning och vi ska lyfta fram tvärvetenskap. Det här är väldigt spännande och helt nytt och det är upp till oss att skapa något av det, ett forum för unga forskare. Det är inte ofta man får en sådan chans i karriären.

Finns det någon åldersgräns?
- Nej, inte någon biologisk åldersgräns, det är tiden sedan disputationen som gäller. Bland oss som är invalda nu ligger medelåldern på 39 år. Jag tillhör de yngre med mina 33 år och det är några som är över 40. Om man disputerade för mindre än 10 år sedan finns man oftast i det spannet.

På sikt ska ni vara 40 medlemmar i akademin, innebär det att fler från LiU kan väljas in?
- Det finns absolut unga forskare på LiU som passar in och verkligen borde söka, men man blir inte invald som representant för sitt ämne eller sitt universitet. Vi ska jobba för vetenskapens och Sveriges bästa och det låter kanske lite högtravande, men det är därför vi fått uppdraget.
KVA är helt bortkopplade nu och vi ska arbeta helt självständigt. Hur urvalet ska gå till i fortsättningen är en av de frågor vi arbetar med. Men mandaten är på fem år och ett år från invigningen ska nästa inval äga rum.

Kan man väljas om?
- Nej, det är själva idén att det ska vara en dynamisk grupp av unga forskare inom många olika ämnesområden så att det också föds en mängd nya spännande idéer.

Vad tror du att ni kan göra konkret?
- Vi har redan skickat in ett remissvar till EU angående nästa ramprogram, vi arbetar just nu med ett inpass till Strategiska forskningsstiftelsens översyn. Den forskningspolitiska propositionen ska vi också arbeta med. Det är en början. Både riksdagens utbildningsutskott och utbildningsdepartementet har hört av sig, vi har mött en mycket positiv attityd från politiker från båda blocken.
Vi har också en förebild i Die Junge Akademie i Tyskland som funnits i tio år och som givit ut ett antal böcker som påverkat det tyska samhället.

Du är docent i tunnfilmsfysik. När du träffar nya människor som frågar vad du gör, vad svarar du då?
- Jag plockar upp mobilen och berättar att jag arbetar för att få fram bättre elektriskt ledande material till kontakterna, alla har en mobiltelefon och vet hur fort kontakterna slits. Det är verkligen roligt att forska så det gäller att hitta något i vardagen som alla känner igen och kan relatera till.

Sveriges unga akademi invigdes under högtidliga former den 27 maj. Initiativtagare är Kungliga vetenskapsakademin och satsningen finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse.


Monica Westman Svenselius 2011-06-01Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer”

Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.

Nytt forskningsprojekt granskar controllern

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Aha i stället för aj – forskning på LiU förebygger skador inom idrotten

Handbollsspelare på elitnivå deltar i forskning som bedrivs på Linköpings Universitet. Genom appen AIM-Control får forskarna, idrottsutövarna och deras tränare samt de medicinska teamen kopplade till lagen bättre koll på spelarnas mående. Målsättningen är att främja ett hållbart idrottande och minska framtida skador.

Nyupptäckt metod ger supertåliga transistorer

En ny metod att få nanotunna lager av halvledare att passa ihop har resulterat i såväl en vetenskaplig upptäckt som i utveckling en ny typ av transistorer för kraftelektronik. Resultatet, som väckt stor uppmärksamhet, är publicerat i Applied Physics Letters.

5:2 diet kan vara en metod för att minska hungerstress hos avelshöns

Dagens broilers är avlade för att ha en enorm aptit och snabbt nå slaktvikt. Avelsdjuren har samma aptit men tillåts inte växa lika fort om de ska förbli friska och fertila. Deras tillväxt hålls tillbaka genom att ge dem mindre att äta.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10