Göm menyn

Margareta Hydén ...

... som forskar om fysiskt våld i nära relationer och är en av professorerna vid den nyinrättade avdelningen för Socialt arbete.

Din forskning handlar främst om mäns våld mot kvinnor och är inriktad på nätverkens betydelse vid misshandel i nära relationer. Vad är det för slags nätverk?
- Det kan vara familj, släkt, vänner, grannar eller arbetskamrater till dem som är involverade i misshandeln. Tidigare forskning, även min egen, har utgått från att våldet har varit dolt och undangömt och att kvinnan varit isolerad. Men så är det inte. Det finns nästan alltid någon eller några i närmiljön som känner till att det pågår. Hur de reagerar på våldet har en enormt stor betydelse.

På vad sätt?
- I de mest gynnsamma fallen så tar nätverken tag i situationen och konstaterar att ”så här kan det inte vara”. De tar avstånd från våldet och från mannen som våldsverkare. De kan i sin tur också ligga på och påverka socialtjänsten och andra myndigheter. Mest gynnsamt är det om bröder eller kompisar till mannen som utövar våld reagerar med kraft. Minst gynnsamt är det om nätverken inte tar till sig det de vet, utan blundar, tar avstånd och skäms över det som sker. Att de till exempel inte tycker att det stämmer med bilden av deras släkt eller familj. Nätverken kan också ha stor betydelse i de fall kvinnan bryter upp från förhållandet.

Du har kartlagt 45 kvinnors nätverk. 15 bor i storstad, 15 i småstad och 15 på landsbygd. Ser du några skillnader?
- Ja, skillnaden mellan stad och landsbygd är stor. På landet känner de flesta varandra och därför skulle man kunna utgå ifrån att omsorgen om varandra är större, jämfört med i storstad där ”ingen bryr sig”. Men det är ett förenklat synsätt. På landet är människor många gånger mer rädda att stöta sig med varandra. Om det till exempel är en man i jaktlaget som misshandlar sin fru så kan det bli dålig stämning i laget om någon lägger sig i. För den utsatta kvinnan blir situationen extra plågsam därför att ”alla vet” utan att ingripa. På så vis kan kvinnor på landet bli mer ensamma i sin utsatthet och mannen i sin tur få en viss acceptans för våldet eftersom ingen ingriper.

Används era resultat om nätverkens betydelse i det praktiska sociala arbetet?
- Ja, verksamheten i Västra Götaland har använt min forskning för att utveckla ett program kring våld i nära relationer. Det vänder sig till kvinnor, män och barn. Västra Götalandsregionen diskuterar också att utifrån min forskning utveckla metoder för att kunna mobilisera nätverken i arbetet.

- Det är fantastiskt att se sin forskning användas på det sättet.

Du har också startat ett internationellt forskarnätverk som rör våld i nära relationer.
- Ja, sedan förra året har vi ett sådant med forskare från bland annat Kanada, Sydafrika, Storbritannien och Indien. Vi har vår första träff här på LiU den 23-25 maj. En liknande nätverksstudie som den vi gjort här i Sverige kommer också att göras i Sydafrika där familjevåldet är utbrett.

Du är professor på avdelningen för socialt arbete som inrättades på LiU i slutet av förra året. Vilka frågor vill du driva där?
- Det jag hoppas vi kan koncentrera oss på är främst tre områden. Forskningsmetodfrågor är något jag vill driva, till exempel hur man närmar sig människor i känsliga frågor på ett etiskt sätt. Det andra området är just våld i nära relationer. Och det tredje är att få in ett globalt perspektiv i vår forskning. Vi behöver mer av internationellt utbyte och kunskap.


Eva Bergstedt 2011-05-23Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Helen Dannetun väljer att avstå förlängning som rektor

Helen Dannetun kommer inte att kandidera till en förlängning av sitt uppdrag som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020.

Tolv miljoner till LiU för forskning om konsekvenserna av AI

Forskare vid LiU får sammanlagt tolv miljoner kronor inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och autonoma system.

Styrningsideal skapar konflikter i mindre kommuner

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen. Även politiker och tjänstepersoner har olika uppfattning om hur olika motstridiga ideal ska balanseras.

Fisken som hjälper läkemedelsforskarna

Vilken behandling kommer just den här patienten ha störst nytta av? Eller vilka substanser är mest lovande för läkemedelsföretag att utveckla vidare? Det är frågor som forskare vid Linköpings universitet söker svar på med hjälp av embryon av den lilla zebrafisken.

Långsamma förbättringar i Bangladeshs textilindustri

Arbetsvillkoren och säkerheten för de anställda i textilindustrin i Bangladesh har blivit bättre. Men skillnaderna mellan olika fabriker är stora och ännu är bristerna och missförhållandena många. De stora multinationella företagen både skapar och löser problem.

Vilken invigningsvecka!

Musik, föreläsningar, guidade turer och experimentverkstad. En intensiv och välbesökt invigningsvecka är över och Studenthuset kan vid det här laget anses som mycket väl invigt.

Kärt återseende för läkarstudenter modell -69

Det är 50 år som gått sedan den första kullen studenter började på den då nya läkarlinjen. Nu återsågs de på Campus US, guidades i gamla välkända lab och inte minst stod en tur ned i kulvertarna på programmet.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13