Göm menyn

Tore Vikström...

... professor och chef på Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping.
Ni har sedan tio år ett nära samarbete med Japan när det gäller katastrofmedicin. Är ni på plats i Japan nu?

Bild på Tore Vikström- Nej, men jag var där för så sent som för en månad sedan och talade på en konferens om katastrofmedicin. Folk från Japan har också varit här i Linköping ett antal gånger på utbildning. Vi har arbetat fram en pedagogik som bygger på att koppla katastrofmedicinen till vardagssjukvården. Tidigare var katastrofmedicin något avskilt och speciellt vilket gjorde att det mellan varven var lätt att glömma bort viktig kunskap. Numera ska den finnas med som ett tänkesätt även i vardagen. Den här pedagogiken, liksom det simuleringssystem som vi arbetat fram här på KMC, används över hela Japan. Ja, inte bara där utan i många länder i Europa och även i USA, Kina, Australien och Nya Zeeland.

Du är professor i katastrofmedicin och traumatologi och leder Katastrofmedicinskt centrum. Vad är er uppgift?

- Vi bedriver forskning och utveckling inom det katastrofmedicinska området. Dessutom utbildar vi en lång rad personalkategorier alltifrån ambulanssjukvårdare till beslutsfattare inom myndigheter. Vi undervisar också på läkar- och sjuksköterskeprogrammen. Det här är ett rikstäckande centrum vilket gör att vi genomför väldigt många utbildningar och övningar med andra landsting och myndigheter, men vi jobbar nästan lika mycket gentemot utlandet. Det är nog så att vi är mer internationellt än lokalt kända för vår verksamhet.

Men ibland deltar ni även på plats när katastrofer inträffat?

- Ja, bland annat efter tsunamin i Thailand och vid evakueringen när Beirut bombades 2006. Vi har också haft ett samarbete med Balkan i 15 år. Samtidigt som vi bistår lär vi oss mycket själva. Behoven ser olika ut och det är viktigt att hjälpen sker på landets villkor.

Kan du beskriva hur arbetet ser ut efter en katastrof?

- Man kan tala om fyra faser även om det är en grov indelning och faserna överlappar varandra i olika grad beroende på vilket land som drabbats och vad det är som har hänt. Den första fasen handlar om omedelbar livräddning, den andra om att man söker efter överlevande, den tredje om att man ordnar med tak över huvudet, värme, mat och vatten. Den fjärde fasen rör logistik och transporter. Sjukvård och katastrofmedicin ska vara med i alla leden. Det räcker inte med militär eller räddningstjänst. När man är med vid de här tillfällena får man också räkna med att inte i första hand jobba med sin vanliga profession, utan det handlar om att hoppa in där man bäst behövs, som till exempel att hämta vatten eller mata småbarn.

Vilka lärdomar kan ni dra av det som hänt i Japan?

- Att det är oerhört viktigt att det finns en beredskap för allvarliga händelser och att sjukvård och samverkande myndigheter är utbildad och tränad innan. När det väl har hänt är det för sent. Det är också viktigt att sjukvård, räddningstjänst, polis och andra myndigheter pratar samma språk så att inga missförstånd uppstår. Det gäller att ha färdiga funktioner och att öva regelbundet. Det finns gemensamma nämnare i allt räddningsarbete men det spelar också stor roll vilket land det är som drabbas. Ett rikt land kan snabbare återuppbyggas medan ett fattigt land, som exempelvis Haiti, behöver mycket hjälp.

Hur ser du på risken för katastrofer i Sverige?

- Vi vet att det kommer att ske allvarliga händelser även i Sverige. Det är den vanliga sjukvården som belastas när något händer, det är därför det är så viktigt att katastrofmedicinen implementeras i vardagsarbetet. Jag var själv till exempel med vid diskoteksbranden i Göteborg 1998. När sådant inträffar gäller det att ha en beredskap och väl utbildad personal på alla nivåer.


Eva Bergstedt 2011-03-30Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20