Göm menyn

Ingrid Westlund...

... docent i pedagogik och tidigare lågstadielärare, som tycker att det är dags att diskutera läxan, inte minst ur ett klassperspektiv.

Ingrid Westlund- Ja, jag vill lyfta fram läxan och problematisera den. Läxor är något som elever, föräldrar och lärare har många åsikter om, men det finns oerhört lite forskning om dem i Sverige. Man tar läxor för givet, att läxor är av godo, att barn lär sig mer av dem. Men det finns inga säkra internationella forskningsresultat som visar det, resultaten är motstridiga. Jag tycker det är dags att sprida den forskningsbaserade kunskap som finns.

Hur kommer det sig att du själv börjat intressera dig för läxor i din forskning?
- Jag råkade komma in på området av en slump i samband med att jag frågade högstadieungdomar om vad de tänker om tid. Det visade sig att de associerade mycket till läxor. De upplevde att läxor upptog mycket av deras fritid, även lördagar och söndagar. Och det var då jag upptäckte att det är ett väldigt outforskat område.

Kan du ge exempel på vad sätt läxor kan vara problematiska?
- Det kan vara att läraren säger till eleverna att de får göra resten av uppgifterna som de inte hunnit med under lektionen hemma. Det innebär att de som har lätt för sig helt kan slippa undan, medan de som har svårt att klara uppgifterna får väldigt mycket läxa med sig hem. Lärarna delegerar i alldeles för stor utsträckning sitt pedagogiska ansvar till föräldrarna. Mammor och pappor sitter mycket med sina barns läxor hemma, till exempel matte som de ibland själva har svårt att förstå. Föräldrar ska ha både kunskap, förmåga och språk för att kunna hjälpa sina barn. Men eftersom inte alla har det så kan följden bli att läxor bjuder in till socioekonomiska skillnader på ett kraftfullt sätt. De föräldrar som har förmåga och tid hjälper sina barn, medan andra inte har den möjligheten.

- Dessutom ökar antalet läxföretag som tar betalt för att ge privat läxhjälp i hemmen. Det kan handla om att en student kommer hem till eleven en gång i veckan för en privatlektion. Familjen betalar för det och får dra av halva kostnaden via Rut-avdraget. Det löser problemen på ett smidigt sätt för de föräldrar som har plånbok, men ökar orättvisorna i samhället.

Vad tycker du själv om läxor?
- Jag har inget emot läxor men vill problematisera dem. Sett ur ett barnperspektiv kan man ju till exempel fundera över om det är rimligt att barn och ungdomar jobbar på lördagar och söndagar. Lärare skulle aldrig acceptera det. Men de kan låta barnen göra det och dessutom gladeligen gå in och invadera en hel familjs privatliv genom att ge läxor som även föräldrarna i stor utsträckning måste engagera sig i. Det som egentligen är skolans uppgift läggs alltmer på hemmen.

- Sedan mitten av 90-talet har eleverna fått ta större ansvar själva för planeringen av sitt lärande. Fokus ligger på det individuella projektet. Läxan blir en del av den individuella planeringen. Och misslyckas man med skolan får man då som elev ”skylla sig själv” istället för att vuxenvärlden i skolan tar sitt pedagogiska ansvar.

Märker du ett ökat samhälleligt intresse för detta med läxor?
- Ja. För tio år sedan var det ytterst få lärarstudenter som ville undersöka läxan. Idag handleder jag många. Men frågorna diskuteras mycket lite på lärarutbildningarna generellt, däremot en hel del i media och i lärarrummen.

Ingrid Westlund bloggar om läxor på Skolbloggen, forskning.se


Eva Bergstedt 2011-03-17Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20