Göm menyn

Carl-Göran Svedin...

Carl-Göran Svedin... professor i barn- och ungdomspsykiatri som den 9 februari medverkar på en nationell BRIS-konferens (Barnens rätt i samhället) om de mest utsatta barnen.

Vad kommer ni att ta upp under dagen?
- BRIS fyller 40 år i år så det ska vi uppmärksamma. Vi ska också diskutera vilka insatser som behöver göras för barn som far illa. En fråga som vi vill lyfta fram är att FN:s barnkonvention bör inkorporeras i svensk lagstiftning. Så har man gjort i Norge , därför vet vi att det är möjligt. Sverige har skrivit under barnkonventionen men den är till intet förpliktigande i ett skarpt läge. Till exempel så går det inte att överklaga ett beslut även om det strider mot FN:s barnkonvention. Det hela blir en läpparnas bekännelse hos svenska myndigheter.
- En annan fråga vi vill belysa är att det behövs specialistkompetens vid mötet med utsatta barn, det räcker inte med de baskunskaper man får i exempelvis socionomutbildningen.

Du är i din forskning inriktad mot barnmisshandel och sexuella övergrepp. Hur omfattande är det problemet?
- Antalet polisanmälningar vad gäller misshandel och övergrepp ökar. Men det innebär inte att vi säkert kan säga att problemet i sig är värre nu än tidigare, det kan lika väl handla om att anmälningsbenägenheten ökar, vilket BRÅ visat. Vi ser dock att många barn far illa i vårt samhälle, samtidigt som det är många barn som inte berättar om sina svårigheter. Barnens hjälptelefon på BRIS är en bra ventil för många, men det finns ett glapp mellan det barnen berättar där och vad BRIS som ideell organisation sedan kan göra för konkreta insatser. Många barn vill inte att det de berättar förs vidare till myndigheter, de är rädda för att göra sina föräldrar illa, att föräldrarna ska råka illa ut vid en anmälan till socialtjänsten till exempel.
- Socialtjänsten och barnpsykiatrin behöver också göras mer tillgänglig, barn och unga ska inte behöva vara gravt utsatta och ha en diagnos för att få hjälp.

Hur kan forskningen medverka till att utsatta barn får en bättre situation?
- Samhället behöver ett barnfridscentrum som både samlar och sprider kunskap. Gärna här i Linköping där vi redan har en del resurser samlade inom området. Ett sådant centrum skulle också ge stöd och hjälp till utsatta barn och deras föräldrar. Forskarna skulle då få en konkret kontakt med den verklighet som de forskar kring.
- Idag saknas evidensbaserad forskning kring hur man ska kunna minska övergreppen. Det går inte heller att visa hur effektiv behandlingen är av utsatta barn och ungdomar, liksom behandlingen av förövare. Forskningens uppgift är att täppa igen kunskapsluckor så det finns mycket att göra, till exempel undersöka varför vissa barn är mer sårbara än andra för traumatiska händelser.

Vad behövs för att den kunskap som trots allt finns inom området ska spridas ute i samhället, som till dagis, skolor och socialtjänst?
- Det är ett stort problem att forskningen inte når ut till dem som konkret jobbar med barn och unga. De som jobbar på fältet läser inte mycket vetenskaplig litteratur och vi som forskar har sällan ork och tid att sprida kunskap om ny forskning. Det pratas mycket om universitetens tredje uppgift att informera om forskning till allmänheten, men det hinns sällan med. Kunskap om barn som far illa borde till exempel vara ett stående inslag i socialarbetares vardag.

Vilka övriga insatser behövs i samhället för att förbättra barnens situation.
- Det handlar allmänt om att upptäcka och stödja de barn som far illa. Många barn uppfattar snabbt signaler från en vuxen de vänder sig till, om de inte känner sig sedda eller får respons på vad de säger i förtroende så drar de sig lätt tillbaka. De professionella yrkesgrupper som möter barnen måste ha rätt kompetens. Det finns alldeles för många exempel på barn som inte blivit sedda och fått hjälp i tid därför att vuxenvärlden inte varit tillräckligt lyhörd.


Eva Bergstedt 2011-02-03Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Bränderna i Australien: ”Vi behöver skydda överlevande livsmiljöer”

Australiens unika växt- och djurliv drabbas hårt av de omfattande bränderna som pågår. Många arter som tillhör gruppen pungdjur riskerar att utrotas, om människor inte lyckas skydda det som återstår av de hotade arternas habitat.

Nytt forskningsprojekt granskar controllern

Energimyndigheten anslår 4,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om controllerns roll i omställningen till hållbara energisystem. Projektet drivs vid avdelningen för företagsekonomi på LiU.

Malmstens öppnar programmet i möbeltapetsering

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Aha i stället för aj – forskning på LiU förebygger skador inom idrotten

Handbollsspelare på elitnivå deltar i forskning som bedrivs på Linköpings Universitet. Genom appen AIM-Control får forskarna, idrottsutövarna och deras tränare samt de medicinska teamen kopplade till lagen bättre koll på spelarnas mående. Målsättningen är att främja ett hållbart idrottande och minska framtida skador.

Nyupptäckt metod ger supertåliga transistorer

En ny metod att få nanotunna lager av halvledare att passa ihop har resulterat i såväl en vetenskaplig upptäckt som i utveckling en ny typ av transistorer för kraftelektronik. Resultatet, som väckt stor uppmärksamhet, är publicerat i Applied Physics Letters.

5:2 diet kan vara en metod för att minska hungerstress hos avelshöns

Dagens broilers är avlade för att ha en enorm aptit och snabbt nå slaktvikt. Avelsdjuren har samma aptit men tillåts inte växa lika fort om de ska förbli friska och fertila. Deras tillväxt hålls tillbaka genom att ge dem mindre att äta.

Samverkan försvåras av konkurrerande målsättningar

Utbildningsnivån bland invånare i Norrköpings kommun, liksom övergångstalen från gymnasiet till universitet och högskola, är lägre än i riket i stort. Samtidigt finns det en uttalat stark ambition bland Norrköpings politiker att höja dessa siffror.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10