Göm menyn

Ingrid Westlund…

Bild på Ingrid Westlund

… ny chef för LiU:s rektorsutbildning.

Vad är det för typ av rektorer som utbildas här vid universitetet?

- Det är alla kategorier rektorer som jobbar i sydöstra Sverige. Det vill säga rektorer inom grundskola, gymnaiseskola, vuxenutbildning och friskolor. Utbildningen har funnits här i ca15 år och vi har tagit emot 80-100 rektorer per år som parallellt med sitt jobb gått en treårig utbildning på 20 poäng.

Men nu kommer rektorsutbildningarna i landet att göras om och till viss del bli mer likvärdiga?

- Ja, det är Utbildningsdepartementet och Myndigheten för skolutveckling som sätter ramarna för hur en ny utbildning ska se ut. Den kommer att ligga på avancerad nivå, kräva mer akademiska förkunskaper och innehålla tre delar. En som handlar om skoljuridik, en om mål och resultatstyrning och en om skolledarskap. Totalt rör det sig om 30 högskolepoäng - motsvarande 20 gamla poäng. Alltså lika mycket som den nuvarande, men med högre krav på examination och vetenskaplighet.

- 44 lärosäten är inbjudna att komma med förslag om hur de vill lägga upp utbildningen, tio kommer att väljas ut och vi hoppas förstås att LiU blir ett av dem.

Vad tänker du göra för att få den förhoppningen att gå i uppfyllelse?

- Flera saker. Jag har ambitionen att göra rektorsutbildningen till en angelägenhet för fler forskarmiljöer vid LiU eftersom utbildningen spänner över flera forskningsfält. Utöver pedagogik till exempel även juridik, ledarskap, organisation, grupprocesser och styrning. Utbildningen kommer att akademiseras, det ska finnas fler disputerade lärare. MEN det ska liksom tidigare även finnas med duktiga, erfarna praktiker. De försvinner absolut inte. Vi ska ha ett lärarlag bestående av både praktiker och disputerade. Tillsammans ska de skapa en utbildning där deras respektive styrkor kan befrukta varandra till något nytt, kanske. Sådan är tanken.

Varför vill regeringen ändra utbildningen och göra den mer forskningsanknuten?

- Jag gissar att det bland annat handlar om att höja rektorernas status. Att de ska ha en vetenskaplig utbildning på en hög nivå. De har ett stort ansvar, men deras kunskap om exempelvis myndighetsutövning och skoljuridik är eftersatt.

Kan du ge exempel på vad den nya utbildningen förväntas innehålla?

- Vad gäller skoljuridiken så är den numera alltmer en del av en rektors vardag, i frågor som rör till exempel mobbning och skolans skyldigheter visavi elever och föräldrar. Det kan handla om föräldrar som tycker att elever inte får de särskilda insatser som krävs. Rektorerna måste veta vilka lagar och regler som gäller, därför behövs mer juridiskt kunnande.

- Mål och resultatstyrning handlar om att rektorerna ska ha god kunskap om de nationella målen. Här rör det sig mycket om kvalitetsarbete, att utvärdera och utveckla verksamheten och då måste rektorerna känna till de vetenskapliga grunderna för utvärderingsarbete. Och frågor som rör skolledarskap handlar bland annat om ledaren och grundläggande värderingar, etiskt ledarskap, hur man hanterar grupprocesser och driver utvecklingsarbete.

Varför tycker du det är viktigt med en speciell utbildning för rektorer?

- Jag har själv varit både lärare, rektor, lärarutbildare och forskare och jag vet att det finns ett enormt behov, inte minst hos rektorerna, att komma till universitetet och ta del av aktuell forskning. Rektorer är en utsatt grupp men med ett centralt uppdrag, kommunerna behöver hjälp med att göra rektorsyrket till en attraktiv profession.

Vad händer med LiU:s rektorsutbildning om ni inte blir ett av de tio utvalda lärosätena?

- Vi får besked i september. Om vi mot förmodan inte skulle få uppdraget så har vi fler planer. I så fall kan vi fortsätta med att driva beställda uppdragsutbildningar för rektorer. Vi vill också bli duktigare på att lyssna på kommunerna och främja ett berikande samarbete mellan rektorer och forskare. Vi vill öppna kanalerna och ta det bästa från två världar – den praktiska och den teoretiska.


Eva Bergstedt 2008-05-20Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Helen Dannetun väljer att avstå förlängning som rektor

Helen Dannetun kommer inte att kandidera till en förlängning av sitt uppdrag som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020.

Tolv miljoner till LiU för forskning om konsekvenserna av AI

Forskare vid LiU får sammanlagt tolv miljoner kronor inom WASP-HS för forskning om etik, samhälle och beteende i teknikskiftet till artificiell intelligens och autonoma system.

Styrningsideal skapar konflikter i mindre kommuner

Ledande politiker och tjänstepersoner inom samma kommun kan ha olika syn på hur den kommunala politiska styrningen i kommunen borde organiseras, något som kan skapa spänningar och konflikter inom organisationen. Även politiker och tjänstepersoner har olika uppfattning om hur olika motstridiga ideal ska balanseras.

Fisken som hjälper läkemedelsforskarna

Vilken behandling kommer just den här patienten ha störst nytta av? Eller vilka substanser är mest lovande för läkemedelsföretag att utveckla vidare? Det är frågor som forskare vid Linköpings universitet söker svar på med hjälp av embryon av den lilla zebrafisken.

Långsamma förbättringar i Bangladeshs textilindustri

Arbetsvillkoren och säkerheten för de anställda i textilindustrin i Bangladesh har blivit bättre. Men skillnaderna mellan olika fabriker är stora och ännu är bristerna och missförhållandena många. De stora multinationella företagen både skapar och löser problem.

Vilken invigningsvecka!

Musik, föreläsningar, guidade turer och experimentverkstad. En intensiv och välbesökt invigningsvecka är över och Studenthuset kan vid det här laget anses som mycket väl invigt.

Kärt återseende för läkarstudenter modell -69

Det är 50 år som gått sedan den första kullen studenter började på den då nya läkarlinjen. Nu återsågs de på Campus US, guidades i gamla välkända lab och inte minst stod en tur ned i kulvertarna på programmet.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-13