Göm menyn

Helena Hemmingsson ...

Helena Hemmingsson

... LiU:s första professor i arbetsterapi.

Du började din anställning på LiU 1 december förra året. Vad vill du åstadkomma?

- Min främsta uppgift handlar om att stimulera forskningen inom området arbetsterapi. Det finns en del påbörjad forskning här på LiU. Ett område har kopplingar till arbetslivet där två avhandlingar tar upp människors möjligheter att rehabiliteras och återgå i arbete. Resultaten därifrån används idag av arbetsförmedlingar i hela landet. Det är ett lovande område som kan utvecklas. Jag vill också satsa på forskning som handlar om funktionshinder i vardagslivet, liksom tekniken som möjliggörare. Många unga med funktionshinder har till exempel stor glädje av datorer, de ger dem möjlighet att träffa kompisar via chat och virtuella mötesplatser. De kan ha ett socialt liv trots att de sitter hemma.

- Att stimulera forskningsmiljön är viktigt både för forskningen och utbildningen. Det ska finnas ett rikt utbyte dem emellan. På så vis blir också utbildningen mer attraktiv. Jag hoppas också kunna utveckla samarbetet inom Hälsouniversitetet, men även med andra, som exempelvis Utbildningsvetenskap och Tekniska fakulteten. Min känsla är att det är välkommet och möjligt.

Vad har du gjort innan du började på LiU?

- Jag kommer närmast från Karolinska Institutet där jag jobbat som lektor och forskare. 2002 disputerade jag med en avhandling om delaktighet i skolan för barn och ungdomar med funktionshinder. Funktionshindren kan handla om medfödda eller förvärvade skador, alltifrån trafikolyckor till ADHD eller syn- och hörselskador. Det finns ett otroligt behov av att utveckla frågorna om delaktighet. De här barnen går i regel i vanlig skola men det finns inte någon organisation för hur de ska få tillgång till allt som alla andra elever får, som kamratkontakter, att delta i aktiviteter och all slags utbildning. Frågan behöver verkligen uppmärksammas. När jag jobbade som arbetsterapeut utvecklade jag ett intervjuinstrument där vi intervjuade eleverna innan de började i skolan för att på så sätt underlätta skoltiden för dem. Intervjuerna tog upp fysiska och psykosociala frågor som vad de skulle behöva för att kunna vara med på gymnastik, för att kunna räkna eller skriva eller för att kunna delta på rasterna, till exempel. Det är viktigt att fråga eleverna själva så att de kommer med i processen. Via detta intervjuinstrument kom jag in på forskarbanan.

Vad är din uppfattning om varför LiU nu satsar på en professur i arbetsterapi?

- Jag tror det kan bero på att hälso- och sjukvården går alltmer från institutionsvård till att allt fler bor hemma och ska ha möjlighet till ett aktivt och innehållsrikt liv trots att de inte är tiptop friska eller att de har ett funktionshinder. Människor behöver kunna hantera sitt liv hemma, i arbetet eller i skolan. Arbetsterapin har blivit viktig i den processen. Den här kunskapen behöver utvecklas ännu mer och det är ett behov som uppmärksammas av den akademiska världen.

Vad driver dig i din profession?

- Inte minst frågorna som rör funktionshinder i vardagslivet. Vi har en fantastisk hälso- och sjukvård, men nästa steg - rehabilitering och möjligheten att leva ett aktivt och innehållsrikt liv trots funktionshinder- de frågorna är verkligen eftersatta. De flesta av oss lever ett långt liv och det ska ju kunna vara så bra som möjligt hela tiden. Tänkandet kring att man är antingen sjuk eller frisk lever kvar hos de flesta, men det behöver inte vara antingen eller.

- Jag är också intresserad av människors görande, det vill säga aktivitetens betydelse för människors hälsa. Vad innebär till exempel stora förändringar i livet som arbetslöshet eller pensionering? Detta är något som vi behöver studera mer inom arbetsterapin.


Eva Bergstedt 2010-02-12Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20