Göm menyn

Magnus Dahlstedt ...

Magnus Dahlstedt

… statsvetare som forskar om frågor som rör demokrati i det mångetniska Sverige och som är kritisk till hur begreppet egenmakt hanteras i det praktiska integrationsarbetet.

- Idag har samhället en stark betoning på att individen själv har ansvar för sitt liv. En aktuell fråga bland politiker handlar om empowerment, eller egenmakt som vi säger på svenska. Den signalerar en del av de ideologiska förändringar och den dramatiska omsvängning av den svenska välfärden som skett sedan 80- och 90-talet. Flera principer som tidigare varit viktiga har mer eller mindre försvunnit och ersatts av andra. Den statliga styrningen och betoningen på kollektivet har till exempel ersatts av en ny typ av maktutövning som sätter valfrihet och individens självbestämmande i fokus. Det är i det sammanhanget man kan se hur idén om empowerment lanserats, både av socialdemokrater och borgerliga partier, även om de lägger in olika värden i begreppet.

Är det inte bra med egenmakt då?

- Jo, det ideala är förstås att alla medborgare har makt över sin egen vardag. Problemet är inte så mycket idealen i sig, som de åtgärder som lanseras med utgångspunkt i dem. Idén om egenmakt har på senare tid fått ett allt större genomslag bland politiker, inte minst för att komma åt segregationen och det så kallade utanförskapet i storstäderna. Men när man tittar på utvärderingar som granskat projekt som har haft fokus på egenmakt så kan man tydligt se att det finns ett stort gap mellan teori och praktik. Och det är det gapet som intresserar mig som forskare.

Hur ser det gapet ut?

- När politiker och tjänstemän talar om egenmakt och startar projekt med den inriktningen så är det utifrån ambitionen att ha ett underifrånperspektiv, det vill säga att de som inte har någon talan ska få möjligheter att påverka sitt liv själva. Men projektverksamheten definieras ofta ovanifrån. De ansvariga väljer ut samarbetspartners och aktörer, vilket innebär att det är de som väljer personer de anser vara trovärdiga och viktiga. På så sätt hamnar stora delar av befolkningen ändå utanför. Därför blir detta ett demokratiskt dilemma. Risken finns att de projekt som är tänkta att fördjupa demokratin och skapa tilltro till politiken bidrar till det motsatta – att allt fler känner ett misstroende mot de politiska satsningarna. Tidigare studier visar just på detta. Därför är det otroligt viktigt att inse och förstå gapet mellan teori och praktik.

- Ur ett mångetniskt perspektiv är det flera viktiga frågor som aktualiseras. Många invandrare vittnar till exempel om att de i mötet med Sverige tvingas bli nollställda när det gäller frågor som rör demokrati. De blir satta på skolbänken, oavsett hur politiskt aktiva de själva varit i sina tidigare hemländer. Tolkningsföreträdet finns till exempel inom den svenska folkbildningstraditionen, som fackföreningsrörelsen och bildningsförbunden, trots att ingen ju kan ”äga” demokratin.

Vad kan man göra åt det?

- Som ett första steg handlar det om att definiera problemet. Egenmakt handlar om ett ömsesidigt lärande, inte om att förbarnsliga vissa medborgare.

På vad sätt kan din forskning bidra till en större praktisk medvetenhet i de här frågorna?

- Under det senaste decenniet så har integrationsfrågorna varit mycket aktuella, till exempel har vi haft flera statliga utredningar i frågan. Där har forskningen fått gehör, absolut. Men problemet är att även om tankarna framförs så glöms de lätt bort. När nya integrationsprojekt startar så görs därför samma misstag om igen. I namn av förnyelse vill vi gärna tro att saker förändras mer än vad de gör. Visst går arbetet framåt, men det går för långsamt. Här finns ett stort behov av självrannsakan.


Eva Bergstedt 2010-01-19Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Corona-krisen påverkar den kommunala demokratin

Kommuner och regioner har fått ändrade förutsättningar för beslutsfattande, en del möten har ställts in och viktiga beslutspunkter har skjutits på framtiden. Statsvetaren Johan Wänström ser hur demokratin påverkas, på gott och ont.

I stället for Almedalen

Almedalsveckan är inställd, men Linköpings universitet bidrar även i år med aktuell samhällsforskning under vecka 27. Dessutom på ett sätt som alla kan ta del av – digitalt och i sina hörlurar. Den 29 juni-3 juli läggs varje dag ett nytt avsnitt ut av podcasten Fakultet.

Studenter presenterade designlösningar för internationell publik

Under normala omständigheter hade kursen kulminerat i en presentation med tillhörande nätverksträff och firande i Silicon Valley, USA. I stället fick en innovativ och kreativ digital lösning snabbt planeras och ersätta. "Det bästa event som vi haft" tycker Marie Bengtsson, som varit med som lärare och organisatör.

Elin använder Snapchat i undervisningen

Hon väljer kläder efter ämne och har gjort prov via appen Snapchat. ”Alla elever ska få chans att briljera”, säger läraren Elin Winberg.

Turism, vikingalajv och blot. Varför älskar vi vikingatiden?

Historiskt sett varade vikingatiden en kort period. Men den har satt djupa spår och gång på gång blossar intresset för vikingar upp. Religionshistorikern Fredrik Gregorius ska i ett nytt projekt undersöka vad vår fixering av vikingar handlar om.

De mäter bakteriens elektriska aktivitet

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har utvecklat en organisk elektrokemisk transistor med vars hjälp de nästan i detalj kan mäta och studera det fenomen som kallas extracellulär elektronöverföring - bakterier som skickar ut elektriska laddningar.

Internationella masterstudenter som stannade på LiU

Sarah Mitchell från Sydafrika och Ahmed Azeez från Irak kom till Linköpings universitet för att läsa masterprogram. De trivdes så bra att de stannade kvar och idag är båda doktorander på LiU.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-18