Göm menyn

Johanna Lundberg

Bild på Johanna Lundberg

Du är doktorand vid Institutionen för hälsa och samhälle (IHS) och koordinator för en konferens om sambanden mellan social status och hälsa som går av stapeln den 14 – 15 juni. Vad är syftet med den?

- Vi vill sätta fokus på varför ojämlikheten i hälsa fortfarande är så påtaglig, trots våra moderna samhällens utbyggda hälso- och sjukvård, höga materiella standard och sociala välfärdssystem. Vi vet att personer med hög lön och utbildning generellt sett är friskare och lever längre än de som har lägre lön och kortare utbildning. Men samtidigt är det inte så enkelt att det bara handlar om att vara fattig eller rik, utan det är också en fråga om vilka andra resurser man har till sitt förfogande, som förmågan att hantera stress till exempel.

Du menar att det inte enbart handlar om materiella villkor om man har en god hälsa eller inte?

- Just det. Tidigare har forskningen haft ett fokus på de materiella resurserna, men nu har forskningen kring sambandet mellan psykosociala resurser och hälsa växt. Ofta hänger en materiellt god standard och bra psykosociala resurser ihop, men inte alltid. Det är inte självklart att man är frisk bara för att man bor i ett ”fint” bostadsområde och kör en dyr bil, lika lite som det är självklart att man är sjuk för att man befinner sig långt ner på statusskalan. Sett ur ett individperspektiv kan förhållandena variera, men på gruppnivå går det att se att det finns samband mellan olika materiella och psykosociala faktorer och hälsa. Men vi vill lyfta fram de psykosociala faktorernas betydelse mer. Hur man känner och tänker om sin egen livssituation verkar vara minst lika viktigt för hälsan som mer traditionella faktorer, såsom kost- och motionsvanor.

Vad är det för typ av psykosociala faktorer du som doktorand, och även andra forskare, fokuserar på?

- Bland annat förmågan att hantera stress. Stressupplevelsen är central för kroppens biologi. Immunförsvaret kan påverkas, liksom biokemiska processer i kroppen som till exempel kan öka risken för hjärtinfarkt. Men vi tittar även på hur stressupplevelsen hänger ihop med psykologiska resurser som självkänsla, känsla av sammanhang och vilken kontroll man tycker att man har över sitt liv. Ett av de centrala forskningsspåren handlar om hur det blir biologi av känslor som skam, underlägsenhet och av att känna sig förfördelad, till exempel.

På vad sätt är den här forskningen tvärvetenskaplig?

- Den ligger i gränslandet mellan sociologi, psykologi, medicin och biologi. Ett övergripande syfte med konferensen är förstås också att lyfta fram den tvärvetenskapliga forskning som pågår hos oss här på IHS, men även i andra delar av Sverige och internationellt.

Flera internationella forskare kommer hit och deltar. Är intresset stort?

- Ja, det är ett växande område. Flera av de forskare som kommer är profiler inom området, och en del är också politiskt engagerade i de här frågorna i sina länder.

Finns det möjlighet för intresserade att komma och lyssna på de föreläsningar som hålls?

- Ja, de är öppna för alla intresserade.


Eva Bergstedt 2007-05-21Lika intresserade

Flickor utforskar.Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar, visar forskarna Anders Jidesjö och Åsa Danielsson.


Heligt maktlustspel

Strålkastare, ljusbordet i bakgrundenSnart är det premiär på Påvarna och troföljden. Men utan ljus blir det inte mycket till studentspex.

 

Akademisk bojkott mot USA

Protestplakat mot Trumps inreseförbudOckså LiU-forskare har skrivit på det internationella uppropet om bojkott av vetenskapliga konferenser i USA.

 

Riskfylld perfektionism

Kvinna sminkar sigPsykologistudenter deltog som behandlare i en studie om internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid perfektionism.

 

social hållbarhet

Stressade storstadsmänniskor på språng i StockholmSocialt värdeskapande är en faktor som allt fler företag och organisationer sätter på sin agenda. Erik Jannesson, lektor i ekonomistyrning, har just skrivit en bok om det.

 

Kritiserar socialstyrelsen

Rolf HolmqvistRolf Holmqvist är en av 17 forskare som protesterar mot riktlinjer för behandling av depression och ångest.

 

träffade ÖB

Studenter intervjuar överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

 

klimatvänligare bränsle

Jianwu Sun med kollega i labbetVatten + koldioxid + solljus = bränsle. Jianwu Sun hoppas kunna minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.

 

äger rockscenen

Stolrader i Arbis salongFrån studenter till teaterdirektörer. Sebastian Andersson och Isak Wernhoff träffades på LiU. På ett år har de gjort Arbis i Norrköping till en succéscen.

 

när forskare möter sårbarhet

Barn i SyrienMalin Thor Tureby var key note-talare på internationell konferens om oral history.

 

spelkurs gav AF-pris

Fondtapet på IDA som Erik Berglund gjortGrattis Erik Berglund, kreativ lektor i datalogi på IDA och som är en av årets AF-pristagare.  Hur känns det?

 

LinTek på Nobelfest

Dukade bord i StadshusetKårordförande för LinTek, Erik Claesson, var med i fanborgen på årets Nobelfestligheter.

 

Ger studenter ny bild av afrika

Per-Olof HanssonPer-Olof Hansson öppnar möjligheter för lärarstudenter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.


global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Utvidgad kritik för oredlighet i forskning

Två tidigare LiU-forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten riktar skarp kritik mot de båda forskarna för betydande brister i sättet att behandla forskningsdata och begär att den aktuella vetenskapliga artikeln dras tillbaka.

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.

Fika med Figur

I trappan i Studenthusets cafédel finns ett tiotal små snillrikt konstruerade cafébord. Det är bordet Figur och upphovsmannen är Björn Sundelin som skapade bordet som en del i sin utbildning på Malmstens LiU.

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

Maskininlärning ska öka kunskapen om den sociala ojämlikheten

Forskare vid Institutet för analytisk sociologi, IAS, får 13 miljoner kronor för att med maskininlärning fördjupa kunskapen om ojämlikheten i samhället. ”De svenska befolkningsregistren är en guldgruva”, säger projektledaren Maria Brandén.

Ett halvsekel sedan första civilingenjörerna kom

Det har gått 50 år sedan de första civilingenjörsstudenterna började sin utbildning på det som då var Linköpings tekniska högskola. Då kunde de välja mellan tre program, varav två var helt nya för svenska lärosäten. Idag har de vuxit till totalt 34.

LiU-student vinner pris för uppsats inom grafisk design

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet”.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-20