Göm menyn

Händelser närmaste året

2020-09-22

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildningen. Utbildningen innehåller: Juridiska perspektiv på examination och examinatorsrollen (dag 1) Examination i ett lärandeperspektiv (dag 1) Disciplinnämndens arbete (dag 2) Universitetsbiblioteket kommer och berättar om deras verktyg för att förhindra plagiat (dag 2) Workshop utifrån deltagarnas egna frågor/fall (dag 2)
Sista anmälningsdag: 2020-09-08
Kl 09:00 - 14:00
Plats : Campus Valla, Flex-sal A hos Didacticum i Studenthuset
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Karin Persson, e-post karin.persson@liu.se .

Disputation - Usman Akram, Teoretisk Biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Usman Akram försvarar sin doktorsavhandling "Closing nutrient cycles". Opponent: Prof Bob Rees, Scotland's Rural College
Kl 09:00
Plats : Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla samt via Zoom-länk, kontakta camilla.hoglund@liu.se
För mer information kontakta Uno Wennergren, e-post uno.wennergren@liu.se .

Drop-in Examinera och diskutera i Lisam

Seminarium - Didacticum
Drop-in där du kan diskutera de pedagogiska och tekniska möjligheterna med vår lärplattform LISAM.
Kl 10:30 - 11:30
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/drop-in-och-webinarier?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2020-09-24

Docentföreläsning i Visualisering och medieteknik

Föreläsning - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Fil dr Niklas Rönnberg, ITN, håller en docentföreläsning över ämnet "Sonification for the masses"
Kl 13:15
Plats : via Zoom, https://liu-se.zoom.us/j/5273709887
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se , telefon 013-281528.

2020-09-25

Disputation Elektroniska och fotoniska material/ Biomolekylär och organisk elektronik, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Tim Cornelissen försvarar sin doktorsavhandling ”Switching Kinetics and Charge Transport in Organic Ferroelectrics”. Opponent är Docent Kamal Asadi, Max Planck Inst. for polymer research, Tyskland.
Kl 13:15
Plats : Online, kontakta ansvarig för länk
För mer information kontakta Martijn Kemerink, e-post martijn.kemerink@cam.uni-heidelberg.de .

Disputation i datalogi - Robin Kurtz, NLP/AIICS/IDA

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Robin Kurtz, NLP/AIICS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Contributions to Semantic Dependency Parsing - Search, Learning, and Application". Huvudhandledare: Bitr professor Marco Kuhlmann, IDA. Opponent: Assoc professor Lilja Øvrelid, Universitet i Oslo, Norge. Ordförande för disputationen: Professor Petru Eles, IDA
Sista anmälningsdag: 2020-09-24
Kl 13:15
Plats : Online (Zoom) samt lokal Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla. För password alternativt anmälan för att delta i Ada - kontakta Anne Moe senast 2020-09-24. Zoom-länk: https://liu-se.zoom.us/j/64696066139
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=nbn:se:liu:diva=167847 , kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se , telefon +46734607510.

2020-09-28

Seminarium om forskning om forskningskommunikation i Sverige

Seminarium - Linköpings universitet
Hur kan forskningen om forskningskommunikation stärkas och hur kan vi stimulera till ökat samarbete och tvärvetenskaplighet? Den frågan står i fokus när Vetenskapsrådet tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet bjuder in till dialogseminariet Vad, vem och Varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Vid seminariet presenteras en kartläggning av den svenska forskningen på området. Det blir också en internationell utblick och exempel på svenska forskningsprojekt. Seminariet riktar sig till forskare och institutionsföreträdare. Föranmälan krävs.
Sista anmälningsdag: 2020-09-21
Kl 13:00 - 15:00
Plats : Digitalt via Zoom
För mer information se https://invajo.com/l/eYnDMlPVrU , kontakta Amanda Lindström, e-post amanda.lindstrom@liu.se .

2020-09-29

Tips-tisdag med IT-utbildarna

Internt - Linköpings universitet
Uppgifter i Outlook, Planner och ToDo: håll koll på dina uppgifter med hjälp av Outlook, Planner och ToDo.
Kl 09:00 - 10:00
Plats : Online i Zoom
För mer information se https://liu-se.zoom.us/j/686515628 , kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se .

Drop-in Examinera och diskutera i Lisam

Seminarium - Didacticum
Drop-in där du kan diskutera de pedagogiska och tekniska möjligheterna med vår lärplattform LISAM.
Kl 10:30 - 11:30
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/drop-in-och-webinarier?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

BKV Faculty Club

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Nu är det dags för BKV Faculty Club igen. Inleder gör Christopher Sjöwall , Bitr professor, BKV och årets Fernströmpristagare med temat "Vad är viktigast för att forskningen ska bli framgångsrik?" Ges via Zoom, använd följande länk: https://liu-se.zoom.us/j/63343547125
Kl 16:45 - 18:15
Plats : https://liu-se.zoom.us/j/63343547125
För mer information se https://liu.se/medarbetare/johlu29 , kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se , telefon 013-28 68 54.

2020-09-30

Max Scheja: Några reflektioner kring studenters lärande, akademiska ansvar och lärares akademiska lärarskap

Seminarium - Didacticum
Max Scheja, Professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Zoom-länk till detta webinarie och mer information hittar du här:Karin Persson och Ola Leifler stöttar diskussionen kring hur höstens examinationer kan utvecklas.
Kl 09:00 - 09:45
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/max-scheja?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Elektroniska och fotoniska material - Lei Wang

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Lei Wang försvarar sin doktorsavhandling "Protein Nanomaterials:Functionalization, Self-assembly, and Applications". Opponent är Dr. German Salazar Alvarez, Uppsala Universitet.
Kl 10:15
Plats : TEMCAS T-byggnaden / Online sänd förfrågan om länk till wendela.yonar@liu.se för att deltaga via Zoom.
För mer information kontakta Niclas Solin, e-post niclas.solin@liu.se .

PBL-workshop för alla basgruppshandledare vid Medfak

Föreläsning - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Varmt välkomna ni som är basgruppshandledare på något av programmen vid Medicinska fakulteten på PBL-workshop den 30 september kl 14-16. Temat är ”Verktyg för basgrupp på distans” och leds av Lars Uhlin och Maria Kvarnström från Didacticum. Workshopen ges via denna zoom-länk: https://liu-se.zoom.us/j/63118536285?pwd=MHUxWWtoVS9TU1NxT282WnhiRytXUT09 Lösenord: 209459 Välkomna önskar Johanna Dahlberg och Katarina Kågedal.
Kl 14:00 - 16:00
Plats : Ges via Zoom
För mer information se https://old.liu.se/medfak/bkv/ike-nytt/ike-nytt-arkiv/1.780590?l=sv , kontakta Katarina Kågedal, e-post katarina.kagedal@liu.se , telefon 013-28 13 75.

2020-10-02

Handikappvetenskap - Michaela Socher

Disputation - Linköpings universitet
Michaela Socher, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln "Reasons for Language: Language and Analogical Reasoning Ability in Children with Cochlear Implants and Children with Typical Hearing". Fakultetsopponent: Professor Åsa Wengelin, Göteborgs universitet.
Kl 10:00 - 14:00
Plats : Temcas, https://liu-se.zoom.us/j/62814211985?pwd=ek1VNEY4aFJ1UGJXdUh1NjZMZjg2Zz09
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria,hugo-linden@liu,se , telefon 013-28 20 30 .

Harald Brege disputerar

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Harald Brege från Avdelningen för Industriell Ekonomi försvarar sin avhandling "Exploring Proactive Market Strategies" inom ämnet Industriell ekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring.
Kl 10:00
Plats : ACAS, A-Huset + Zoom
För mer information kontakta Harald Brege, e-post harald.brege@liu.se , telefon 013-28 25 27.

2020-10-05

Welcome to Doctoral Defense of Giovanni Interdonato Communications Systems, ISY

Disputation - Linköpings universitet
Title: Cell-Free Massive MIMO: Scalability, Signal Processing and Power Control Respondent: Giovanni Interdonato Opponent: Professor Àngel Lozano, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain Committee: -Docent, Associate Prof. Evangelos Angelakis, Linköping University; -Docent, Associate Prof. Ming Xiao, KTH; -Professor Tommy Svensson, Chalmers Tekniska Högskola; Main advisor: Professor Erik G. Larsson Date: 2020-10-05 Time: 10:15 Place: C4, C-building, Campus Valla Language: English
Kl 10:15 - 15:00
Plats : C4, C-building, Campus Valla
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se , telefon 013-284423.

2020-10-14

Elektroniska och fotoniska material/ Optoelektronik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Heyong Wang försvarar sin doktorsavhandling ” High-quality perovskite films for efficient and stable light-emitting diodes”. Opponent är Professor Ifor David William Samuel, University of St Andrews, UK.
Kl 10:15
Plats : Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla samt online, kontakta ansvarig för länk
För mer information kontakta Feng Gao, e-post feng.gao@liu.se , telefon 013-28 68 82.

2020-10-15

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Lingyin Meng försvarar sin doktorsavhandling "Tailoring conducting polymer interface for sensing and biosensing" Opponent är Man Bock Gu, Korea University, Korea.
Kl 10:15
Plats : TEMCAS T-byggnaden och online, kontakta ansvarig för länk
För mer information kontakta kontakta Wing Cheung Mak, e-post wing.cheung.mak@liu.se , telefon +4613286921.

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 2

Seminarium - Didacticum
Under hösten 2020 ger Ola Lefler och Dominic Wright en seminarieserie om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Om du vill så går det bra att delta vid båda nivåerna samma dag.
Sista anmälningsdag: 2020-10-08
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2020-10-16

Tunnfilmsfysik - Christina Åkerlind

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Christina Åkerlind, FOI, presenterar sin doktorsavhandling med titel "Optical Studies of Bio-inspired Materials for Cammouflage". Opponent är Karin Stein, Fraunhofer IOSB, Tyskland.
Kl 09:15
Plats : Sal Planck, Fysikhuset och via Zoom (mer information kommer)
För mer information kontakta Kenneth Järrendahl, e-post kenneth.jarrendahl@liu.se , telefon 013-28 21 12.

Disputation - Olav Nygård

Disputation - Institutionen för kultur och samhälle
Disputation inom etnicitet och migration: Olav Nygård vid Institutionen för kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling "Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools". Opponent är professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum i K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, samt online. För mer information eller online-länk, kontakta Anders Neergaard, anders.neergaard@liu.se. Disputationen genomförs på engelska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats : K2, Kåkenhus och via Zoom
För mer information kontakta Eva Rehnholm, e-post eva.rehnholm@liu.se , telefon 011-363238.

2020-10-20

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildningen. Utbildningen innehåller: Juridiska perspektiv på examination och examinatorsrollen (dag 1) Examination i ett lärandeperspektiv (dag 1) Disciplinnämndens arbete (dag 2) Universitetsbiblioteket kommer och berättar om deras verktyg för att förhindra plagiat (dag 2) Workshop utifrån deltagarnas egna frågor/fall (dag 2)
Sista anmälningsdag: 2020-09-08
Kl 09:00 - 14:00
Plats : Campus Valla, Flex-sal A hos Didacticum i Studenthuset
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Karin Persson, e-post karin.persson@liu.se .

Populärvetenskapliga veckan

Föreläsning - Linköpings universitet
2020-10-20 kl 10:00 -- 2020-10-23 kl 12:00 Ett tillfälle där några av universitetets mest framstående forskare presenterar sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt. I år kan du se föreläsningarna digitalt, välj mellan nästan 50 st. Alla är välkomna att delta.
Plats : Digitalt
För mer information se http://liu.se/popveckan , kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se , telefon 013-285738.

Strimman: Asyl - ansvar, risker och konsekvenser

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt, och Elin Palm, docent i tillämpad etik, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2020-10-21

Blended learning - Öppna lärarresurser

Seminarium - Didacticum
Seminarieserie på temat Blended learning, fyra tillfällen. 2: Öppna lärarresurser
Kl 12:15 - 14:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/blended-learning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2020-10-23

Disputation Anna Lindgren

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Anna Lindgren vid Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård, enheten för fysioterapi försvarar sin avhandling med titeln: Incontinence, physical activity, and pelvic floor muscle training in female pelvic cancer survivors after radiotherapy. Opponent: professor Karin Bö, Oslo, Norge Disputationen äger rum i Berzeliussalen och via Zoom (för Zoomlänk, kontakta Åsa Fahlstedt) samt livesändning via Youtube.
Kl 09:00
Plats : Berzeliussalen, ing 65, Campus US. Livesänds på Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/annli61 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

Jakob Wallgren - Organisk kemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jakob Wallgren försvarar sin doktorsavhandling "An insight into the metabolism of New Psychoactive Substances - Structural elucidation of urinary metabolites of synthetic cannabinoids and fentanyl analogues using synthesized reference standards". Opponent är Professor Mogens Johannsen, Aarhus Universitet, Danmark.
Kl 10:15
Plats : Planck, Fysikhuset, ing 57, Campus Valla och via Zoom. En zoom-länk skickas till de som är föranmälda, kontakta kajsa.gomez.svensson@liu.se senast 2020-10-22
För mer information kontakta Johan Dahlén, e-post johan.dahlen@liu.se , telefon +4613285626.

2020-10-27

Tips-tisdag med IT-utbildarna: FindTime och Doodle

Internt - Linköpings universitet
Hitta lediga tider med FindTime och Doodle.
Kl 09:00 - 10:00
Plats : Online i Zoom
För mer information se https://liu-se.zoom.us/j/686515628 , kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se .

2020-10-30

Disputation - Valentina Bruno

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Valentina Bruno försvarar sin doktorsavhandling "Clinical and Immunological Aspects on Recurrent Pregnacy Loss". Opponent är: professor Uno Markert, Friedrich-Schiller Universität, Jena, Tyskland. Disputationen äger rum digitalt via Zoom med utgångspunkt i Berzelius. Kontakta Jan Ernerudh, jan.ernerudh@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen. Kl 09:00 Plats : Zoom och Berzelius, Campus US För mer information kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se
Kl 09:00
Plats : Belladonna, Campus US
För mer information se https://liu.se/medarbetare/sonla46 , kontakta Sonia Lander, e-post sonia.lander@liu.se , telefon 013281652.

2020-11-05

Projekttorget -visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Övrigt - Medicinska fakulteten
Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ”Möt forskaren och handledaren vid ett projekttorg” med syfte att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning, samt tips om projekt och handledare för kommande examensarbete. Välkommen att delta med en eller flera representanter för din forskargrupp. • 1 oktober kl.15.00-16.00 i Jönköping & Kalmar • 15 oktober kl.15.00-16.00 i Norrköping • 5 november kl.15.00-16.00 i Linköping Se länken nedan för mer information samt anmälan.
Kl 15:00 - 16:00
Plats : Linköping (lokal mailas ut i kallelsen)
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/forskarmote/1.776668/InbjudanProjekttorgetHT20.pdf , kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se .

2020-11-07

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå. Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. I kursen introduceras teoretiska grunder för ett problembaserat- och studentcentrerat lärande och hur det praktiseras i olika utbildningar inom Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2020-08-10
Kl 09:30 - 16:00
Plats : Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2020-11-11

Blended learning - Digitala tjänster för kollaboration och lärande

Seminarium - Didacticum
Seminarieserie på temat Blended learning, fyra tillfällen. 3: Digitala tjänster för kollaboration och lärande
Kl 12:15 - 14:00
Plats : Didacticum, studenthuset våning 5, Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/blended-learning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2020-11-12

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 3

Seminarium - Didacticum
Under hösten 2020 ger Ola Lefler och Dominic Wright en seminarieserie om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Om du vill så går det bra att delta vid båda nivåerna samma dag.
Sista anmälningsdag: 2020-11-05
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2020-11-16

Handledning av forskarstuderande (Kurs 2004 Dag 1)

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå. Kursen består av två delar: En universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del (se kursens webbsida för specifika dagar och tider) Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Kl 08:30 - 16:00
Plats : Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2020-11-17

Handledning av forskarstuderande (Kurs 2004 Dag 2)

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå. Kursen består av två delar: En universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del (se kursens webbsida för specifika dagar och tider) Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Kl 08:30 - 16:00
Plats : Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

Strimman: Hantverk och slöjd för en föränderlig värld

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Frida Berntsson, universitetslektor i formgivning, och Erik Sigurdson, gästlektor i slöjd, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2020-11-18

Pedagogisk portfölj - hur kan du samla och visualisera dina erfarenheter från pedagogiskt arbete inom högre utbildning?

Seminarium - Didacticum
Elaine Sjögren berättar om den pedagogiska portföljen som metod för att samla, reflektera och visa sin pedagogiska skicklighet. Därefter visar Stina Hellberg det digitala verktyget Microsoft Sway som ett komplement för att smidigt skapa en visuell presentation av sitt CV som enkelt går att dela. Sedan får du möjlighet att välja mellan två spår; antingen arbeta med din pedagogiska portfölj eller skapa ett visuellt CV. Förbered dig inför workshopen genom att fundera på vilka dina pedagogiska meriter är och samla ihop befintlig dokumentation från ditt pedagogiska arbete (exempelvis CV, intyg, analyser av kursvärderingar).
Kl 12:00 - 14:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/pedagogisk-portfolj?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2020-11-24

Tips-tisdag med IT-utbildarna: skapa enkäter, anmälningsformulär och quiz

Internt - Linköpings universitet
Med Microsoft Forms kan du enkelt skapa formulär där du kan ställa frågor med svarsalternativ eller fritextfält. Det är relativt lätt att lära sig använda, men med tillräckligt mycket funktionalitet för att vara användbart i många situationer.
Kl 09:00 - 10:00
Plats : Online i Zoom
För mer information se https://liu-se.zoom.us/j/686515628 , kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se .

2020-11-25

Didacticums läsgrupp

Seminarium - Didacticum
I Didacticums läsgrupp läser och diskuterar vi böcker som hör till det som vi kan kalla universitetsromanen. På engelska är detta en väldefinierad genre, "the campus novel". Vi träffas ett par gånger per termin för att diskutera olika frågor som väcks av läsningen. Anmälan krävs.
Kl 13:00 - 14:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/lasgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2020-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarie 4

Seminarium - Didacticum
Under hösten 2020 ger Ola Lefler och Dominic Wright en seminarieserie om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Om du vill så går det bra att delta vid båda nivåerna samma dag.
Sista anmälningsdag: 2020-12-03
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2020-12-15

Handledning av forskarstuderande (Kurs 2004 Dag 3)

Internt - Didacticum
Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå. Kursen består av två delar: En universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del (se kursens webbsida för specifika dagar och tider) Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Kl 08:30 - 16:00
Plats : Didacitcum, Studenthuset, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2020-12-16

Blended learning - ONL

Seminarium - Didacticum
Seminarieserie på temat Blended learning, fyra tillfällen. 4: Online learning communities
Kl 12:15 - 14:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/blended-learning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2020-12-22

Tips-tisdag med IT-utbildarna: skapa och presentera ett diagram

Internt - Linköpings universitet
Skapa och presentera ett diagram.
Kl 09:00 - 10:00
Plats : Online i Zoom
För mer information se https://liu-se.zoom.us/j/686515628 , kontakta IT-utbildningar, e-post utbildning@it.liu.se .

2021-01-26

Strimman; Det fossilfria samhällets (o)lika villkor

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Veronica Brodén Gyberg, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring, och Anna Bohman, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-01-29

DISPUTATION - Johanna Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Johanna Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln " ..." Handledare: prof Anna Sparrman Opponent:
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-02-05

DISPUTATION - Alex Orrmalm Makii

Disputation - Tema Barn
Doktorand Alex Orrmalm Makii försvarar sin avhandling med titeln " ..." Handledare: prof Anna Sparrman Opponent:
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-02-16

Strimman: Människans geologiska spår

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring, och Eva Lövbrand, docent i Tema miljöförändring, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-03-16

Pedagogikdagarna

Konferens - Didacticum
LiU:s konferrens för lärare och andra intresserade, arrangeras av Didacticum, mer info kommer framöver. Men boka gärna in datumen redan nu.
Kl 09:00 - 16:00
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna/pedagogikdagarna-2021?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-03-17

Pedagogikdagarna

Konferens - Didacticum
LiU:s konferrens för lärare och andra intresserade, arrangeras av Didacticum, mer info kommer framöver. Men boka gärna in datumen redan nu.
Kl 09:00 - 16:00
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna/pedagogikdagarna-2021?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-04-17

Strimman: Människor och maskiner

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Michael Godhe, universitetslektor i kultur och mediegestaltning, och Jesper Olsson, professor i litteraturvetetnskap, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor. Föreläsningen är den del av Humanistdygnet.
Kl 13:00 - 14:00
Plats : Forumteatern, Kårhuset Kollektivet
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19