Göm menyn

Händelser närmaste året

2021-03-01

Vad händer på Didacticum i höst? Välkommen på Drop-in Fika

Internt - Didacticum
Den 1 mars släpper Didacticum programmet för HT-21. Då öppnar även anmälan till dessa kurser och aktiviteter. Välkommen på Drop-in fika med Didacticum för att mingla och ställa dina frågor eller lämna tips!
Kl 15:00 - 16:00
Plats : zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.787691?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-03-03

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Marie Jakesova försvarar sin avhandling med titeln: “Wireless Bioelectronic Devices Driven by Deep Red Light“. Opponent: Professor Diego Ghezzi, EPFL, Center for Neuroprosthetics. Handledare: Daniel Simon. För tillgång till Zoomlänken kontakta Jennie Jordenlöv.
Kl 10:00
Plats : Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Daniel Simon, e-post daniel.simon@liu.se , telefon 011-36 34 76.

Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Under vårterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en&sc=true , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-03-04

Docentföreläsning i Elektro- och systemteknik med inriktning mot informationskodning

Föreläsning - Institutionen för systemteknik
PhD Guilherme Xavier, ISY, håller en docentföreläsning över ämnet "Quantum information processing with next-generation optical fibres"
Kl 10:15
Plats : Zoom
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se , telefon 013-281528.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Noshir Contractor från Northwestern University håller i ett seminarium med titeln: People analytics: Understanding & enabling the future of work on earth – and in space. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 16:00 - 17:30
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-03-05

Disputation Yvonne Lood

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Yvonne Lood försvarar sin doktorsavhandling "Testosterone use and abuse; Methodological aspects in forensic toxicology and clinical diagnostics". Opponent är professor Ingemar Thiblin, Uppsala universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. Livestreama här: https://youtu.be/WPqoN32xwMc. För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post jeanette.wahlberg@regionostergotland.se
Kl 09:00
Plats : https://youtu.be/WPqoN32xwMc
För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post jeanette.wahlberg@regionostergotland.se .

2021-03-08

Många nyanser av grått

Seminarium - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
För att uppmärksamma internationella kvinnodagen 8 mars 2021 bjuder Linköpings universitets studentkårer och Forum för genusvetenskap och jämställdhet till ett samtal om samtycke och gråzoner med två aktuella föreläsare. Lena Gunnarsson "Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan" Anna Ardin, "Gråzonerna i skuggan av Assange"
Kl 15:00 - 17:00
Plats : https://liu-se.zoom.us/j/67487910461
För mer information se https://liu.se/artikel/manga-nyanser-av-gratt , kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se , telefon 013-28 2174.

2021-03-11

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Claudia Neuendorf från Humboldt-Universität zu Berlin håller i ett seminarium med titeln: Studying high achieveing students in Germany-who they are and how they develop. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

PROJEKTTORGET

Konferens - Institutionen för hälsa, medicin och vård
- Visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett projekttorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7. Läs mer i länkad inbjudan.
Sista anmälningsdag: 2021-03-04
Kl 15:00 - 16:00
Plats : Digitalt (via Zoom)
För mer information se https://www.student.liu.se/program/mala2/kurser/kurs-8/projekttorget?l=sv , kontakta Gkreta Mathioudaki eller Per-Eric Lindgren, e-post K8LAK@liu.se .

2021-03-12

Disputation Anna Ramö Isgren

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Anna Ramö Isgren försvarar sin doktorsavhandling "Maternal overweight and obesity, impact on obstetric outcomes in adolescents and oxytocin in labor". Opponent är docent Gunilla Ajne, Karolinska institutet, Stockholm. isputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube med utgångspunkt i Belladonna. Följ på Youtube här: https://youtu.be/yJhC3TkFP0k. För mer information kontakta Marie Blomberg, marie.blomberg@regionostergotland.se.
Kl 09:00
Plats : Youtube: https://youtu.be/yJhC3TkFP0k
För mer information kontakta Marie Blomberg, e-post marie.blomberg@liu.se .

Teoretisk fysik - Joel Davidsson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Joel Davidsson presenter sin doktorsavhandling "Color centers in Semiconductors for quantum applications: A high-throughput search of point defects in SiC". Opponent är prof. Giulia Gallo, University of Chicago.
Kl 15:15
Plats : Online, kontakta therese.dannetun@liu.se för länk.
För mer information kontakta Igor Abrikosov, e-post igor.abrikosov@liu.se , telefon 013285650.

2021-03-16

Strimman: Litteratur i transit. Flygplatsen och tåget som platser för reflektion.- FRAMFLYTTAD TILL 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Emma Eldelin, docent i litteraturvetenskap, och Andreas Nyblom, docent i mediehistoria, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor.
Kl 18:00 - 19:15
Plats : Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-03-17

Pedagogikdagarna

Konferens - Didacticum
LiU:s konferens för lärare och andra intresserade, arrangeras av Didacticum. Under dagen ges föreläsningar med externt inbjudna och seminarium och workshops.
Kl 09:00 - 16:00
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/pedagogikdagarna/pedagogikdagarna-2021?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Webinar om kommersialisering och entreprenörskap

Seminarium - Linköpings universitet
Detaljerad information från Innovation LiU om kommersialisering. Erfarna entreprenörsforskare att prata om personlig erfarenhet.
Kl 14:00 - 16:00
Plats : zoom
För mer information se https://forms.gle/uFd8nA352adEDywR7 , kontakta Rosanna Chung, e-post rosanna.chung@liu.se , telefon 0704066428.

2021-03-18

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Amir Goldberg håller i ett seminarium med titeln: Who sees the future? A deep learning model demonstrates the vision advantages of being peripheral. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 16:00 - 17:30
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-03-22

Disputation i tillämpad fysik – Shangzhi Chen

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Shangzhi Chen försvarar sin avhandling med titeln ”Optics of conducting polymer thin films and nanostructures” Opponent: Professor William Barnes, University of Exeter, UK Handledare: Magnus Jonsson, LiU
Kl 10:00 - 13:00
Plats : Online via Zoom och lokal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Ami Palmin, e-post ami.palmin@liu.se .

2021-03-24

Kursstart: Handledning av forskarstuderande

Seminarium - Didacticum
Kursen är vänder sig personer som huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2021-03-06
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Att möta en heterogen studentgrupp

Seminarium - Didacticum
Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" VT 2021. OM SRPÅKCENTRUM OCH LÄSHINDERGRUPPEN Ulrika presenterar det stöd som erbjuds via Språkcentrum och Solveig berättar om Läshindergruppen, Universitetsbiblioteket och dess arbete.
Kl 12:30 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/att-mota-en-heterogen-studentgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Att möta en heterogen studentgrupp

Seminarium - Didacticum
Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" VT 2021. OM SRPÅKCENTRUM OCH LÄSHINDERGRUPPEN Ulrika presenterar det stöd som erbjuds via Språkcentrum och Solveig berättar om Läshindergruppen, Universitetsbiblioteket och dess arbete.
Kl 12:30 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/att-mota-en-heterogen-studentgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-03-25

Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Andreas Göransson försvarar sin avhandling med titeln “Crossing the threshold: Visualization design and conceptual understanding of evolution”. Opponent: Professor Anat Yarden, Weizmann Institut, Israel, Dept of Science Teaching. Handledare: Professor Lena Tibell.
Kl 10:00
Plats : TPM55 online via zoom, Campus Norrköping
För mer information kontakta Carina Enemård, e-post carina.enemard@liu.se , telefon 011-36 30 67.

Disputation i matematik: Abubakar Mwasa

Disputation - Matematiska institutionen
Abubakar Mwasa försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Boundary Value Problems for Nonlinear Elliptic Equations in Divergence Form". Opponent är Sorina Barza, docent, Karlstads universitet.
Kl 10:15
Plats : Disputationen sker i Zoom. Kontakta jana.bjorn@liu.se för Zoomlänk.
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-173552 , kontakta Jana Björn, e-post jana.bjorn@liu.se .

Welcome to Licentiate Defense of Ziya Gülgün, Communications Systems, ISY

Seminarium - Institutionen för systemteknik
Titel: Physical Layer Security Issues in Massive MIMO and GNSS Försvarare: Ziya Gülgün, Avdelning: ISY, Kommunikationssystem Handledare: Prof. Erik G. Larsson Betygsförättare: Assist Prof. Isaac Skog Opponent: Assist. Prof. Hirley Alves Universe of Oulu
Kl 10:15
Plats : https://liu-se.zoom.us/j/64921551139?pwd=Tnc5RS9WRllDRlBvblMraURtUEViZz09 Passcode: 968540
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se , telefon 013-284423.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Francisco Santos från Instituto Superior Técnico (IST), University of Lisbon håller i ett seminarium. Titel: TBA. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-03-26

Disputation – Hanna Sjöholm

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Hanna Sjöholm, vid enheten för fysioterapi, försvarar sin avhandling med titeln: Assessments and Risk Factors for Falls in Persons with Acute Stroke. Opponent: professor Christina Brogårdh, Lunds universitet Disputationen livesänds via Youtube.
Kl 09:00
Plats : Livesänds på Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/hansj55 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

Visualisering och Medieteknik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Kahin Akram Hassan försvarar sin avhandling med titeln “It's About Time: User-centered Evaluation of Visual Representations for Temporal Data”. Opponent: Priv. Doz. Dr.-lng. habil Christian Tominski, University of Rostock, (VCG) Visual Computing Computer Graphics. Handledare: Niklas Rönnberg. Kommer ni att delta på öppen visning i KO301, vänligen kontakta Gun-Britt Löfgren.
Kl 09:30
Plats : KO301 online via zoom https://liu-se.zoom.us/j/66155056377 , Campus Norrköping
För mer information kontakta Niklas Rönnberg, e-post niklas.ronnberg@liu.se , telefon 011-36 30 73.

2021-03-31

Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Under vårterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en&sc=true , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-04-01

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Robin Dunbar från Oxford University håller i ett seminarium med titeln: Structure and function in human social networks: a multidisciplinary approach. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-04-08

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Clementine Cottineau från Delft University of Technology håller i ett seminarium med titeln: Incremental modelling. Approach and application to urbanisation and inequality processes. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-04-13

Kursstart: Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2021-03-22
Plats : online
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-04-14

NorrUT - pedagogiskt arbete

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Norrut med Anne Kultti och Niklas Pramling (Göteborgs Universitet). De ska presentera om Lekresponsiv pedagogik
Kl 13:15
Plats : zoom
För mer information kontakta Lars Wallner, e-post lars.wallner@liu.se , telefon 013-28 27 53.

2021-04-15

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Laura Alessandretti från Technical University of Denmark håller i ett seminarium med titeln: The Scales of Human Mobility. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-04-16

Disputation – Lisa Kastbom

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Lisa Kastbom, vid enheten för klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: A good death from the perspective of patients with severe illness and advance care planning (ACP) in patients near end-of-life. Opponent: docent Ulla Molander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Kl 09:00
Plats : Livesänds på Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/liska92 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

2021-04-17

Strimman: Människor och maskiner - FRAMFLYTTAD TILL 21/22

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Michael Godhe, universitetslektor i kultur och mediegestaltning, och Jesper Olsson, professor i litteraturvetetnskap, föreläser. Samtliga Strimma-föreläsningar spelas in och finns på webben efter ca två veckor. Föreläsningen är den del av Humanistdygnet.
Kl 13:00 - 14:00
Plats : Forumteatern, Kårhuset Kollektivet
För mer information se https://liu.se/strimman , kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se , telefon 013-282500.

2021-04-22

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Gael le Mens från Pompeu Fabra University håller i ett seminarium med titeln: How do experience sampling and feedback by the social environment shape attitudes? Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-04-28

Lärande för hållbar utveckling

Seminarium - Didacticum
Under vårterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019/?l=en&sc=true , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Gästföreläsare: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling

Internt - Didacticum
Didacticum hälsar dig välkommen till en föreläsning med Magnus Boström, Christian Lundahl och Johan Öhman, Örebro universitet.
Kl 14:00 - 14:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/gastforelasare?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-04-29

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Michael W. Macy från Cornell University håller i ett seminarium. Titel: TBA. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-05-06

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Daniel DellaPosta från Pennsylvania State University håller i ett seminarium med titeln: Pluralistic collapse: The structure of mass opinion polarization. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-05-07

Materialvetenskap

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Ebrahim Chalangar försvarar sin avhandling med titeln ”Synthesis and characterization of ZnO/Graphene nanostructures for electronics and photocatalysis”. Opponent: Assistant Professor Christian Falconi, University of Rome Tor Vergata, Dept. of Electronic Engineering, Italy. Handledare: Håkan Pettersson, gästprofessor Linköpings universitet.
Kl 10:15
Plats : Online via Zoom. För länk till Zoom eller anmälan för fysiskt deltagande kontakta Karina Malmström karina.malmstrom@liu.se senast 5 maj.
För mer information kontakta Håkan Pettersson, e-post hakan.pettersson@liu.se .

2021-05-12

Att möta en heterogen studentgrupp

Seminarium - Didacticum
Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" VT 2021. LIKA VILLKOR Introduktion 12:15-13:00 Linda berättar om arbetet med lika villkor vid LiU. Vad ingår i uppdraget och vad är vårt ansvar som utbildningsanordnare? Workshop 13:00-14:00 Case-baserad workshop med utgångspunkt i svåra situationer och dilemman som kan uppstå i undervisning.
Kl 12:15 - 14:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/att-mota-en-heterogen-studentgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-08-23

Course: Becoming a teacher in Higher Education Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-08-23 kl 09:00 -- 2021-12-14 kl 16:00 The course is one of the required courses in teaching and course design that are prerequisites for the being employed at Linköping University (LiU). It is primarily aimed at those who have relatively little to moderate teaching experience, however more experienced participants that wish to obtain new perspectives on teaching are also welcome. Registration is required
Sista anmälningsdag: 2021-08-09
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/higher-education/becoming-a-teacher-in-Higher-Education?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-08-30

Kurs: Design för lärande (DEL) - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-08-30 kl 09:00 -- 2021-12-03 kl 16:00 Kursen vänder sig till dem som har sitt fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-16
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/del/design-for-larande-del? , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-10

Course: Course Design and Implementation. Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-09-10 kl 09:00 -- 2022-01-14 kl 16:00 This is one of the prerequisite courses that are required for employment at LiU as a lecturer. It focuses on developing the skills required to be an effective course coordinator and examiner. We recommend that you complete the course Developments in Teaching and Learning (DAL), its predecessor Learning and Knowledge (LOK), or an equivalent, before registering for this course. Registration is required.
Sista anmälningsdag: 2021-08-23
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/higher-education/course-design-and-implementation-6-credits-course-at-advanced-level-higher-education?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-16

Kurs: Det akademiska lärarskapet - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-16 kl 09:00 -- 2022-01-13 kl 16:00 Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-26
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-17

DISPUTATION - Madeleine Wirzén

Disputation - Tema Barn
Doktorand Madeleine Wirzén försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: prof Asta Cekaite
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-09-24

DISPUTATION - Sarah Mitchell

Disputation - Tema Barn
Doktorand Sarah Mitchell försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: Bitr professor Anette Wickström
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-10-01

DISPUTATION - Yelyzaveta Hrechaniuk

Disputation - Tema Barn
Doktorand Madeleine Wirzén försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: prof Asta Cekaite
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-10-29

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Institutionen för tema
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren alt. datum 12 november -21
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-11-12

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren alt. datum 3 december -21
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19