Göm menyn

Händelser närmaste året

2021-05-07

Lansering av Horisont Europa på LiU - dag 5

Seminarium - Linköpings universitet
"Participation and rules" är ämnet under den femte och sista dagen av lanseringen av Horisont Europa vid LiU, en serie webbinarium som pågår mellan den 3 och 7 maj. Medverkande dag 5: LiU Grants and Program Offices och en forskare från IDA. Program och anmälan via länk nedan.
Kl 09:00 - 12:00
Plats : Online (Zoom)
För mer information se https://forms.office.com/r/myDirPKp8E , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

Materialvetenskap

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Ebrahim Chalangar försvarar sin avhandling med titeln ”Synthesis and characterization of ZnO/Graphene nanostructures for electronics and photocatalysis”. Opponent: Assistant Professor Christian Falconi, University of Rome Tor Vergata, Dept. of Electronic Engineering, Italy. Handledare: Håkan Pettersson, gästprofessor Linköpings universitet.
Kl 10:15
Plats : Online via Zoom. För länk till Zoom eller anmälan för fysiskt deltagande kontakta Jennie Jordenlöv jennie.jordenlov@liu.se senast 5 maj.
För mer information kontakta Håkan Pettersson, e-post hakan.pettersson@liu.se .

2021-05-10

Disputation inom reglerteknik: Per Boström-Rost

Disputation - Institutionen för systemteknik
Title: Sensor Management for Target Tracking Applications Speaker: Per Boström-Rost Opponent: : Prof Peter Willett, University of Connecticut Supervisor: Gustaf Hendeby, LiU Co-supervisors: Daniel Axehill, LiU
Kl 14:15
Plats : https://liu-se.zoom.us/j/67125115813?pwd=aDU0NFZOcTdyaGVHc0NGM28yMGpud
För mer information se http://www.control.isy.liu.se , kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se , telefon 013-284725.

Didacticums läsgrupp

Seminarium - Didacticum
Vill du vara med och läsa och diskutera "universitetsromaner" välkommen på nästa träff, anmälan krävs.
Kl 14:30 - 15:30
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/lasgrupper?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-05-11

Gästföreläsare: Dr Marti Cleveland-Innes från Kanda, "Community of Inquiry (CoI) framework"

Föreläsning - Didacticum
Didacticum bjuder in till ett webbinarium där du kan lära dig mer om ramverket kring Community of Inquiry (CoI). Marti kommer att berätta om och diskutera innebörden av CoI och hur den metoden kan användas för att utforma och förbättra studenternas lärande. På engelska!
Sista anmälningsdag: 2021-05-08
Kl 16:00 - 17:00
Plats : Zoom
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/gastforelasare?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-05-12

Att möta en heterogen studentgrupp

Seminarium - Didacticum
Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" VT 2021. LIKA VILLKOR Introduktion 12:15-13:00 Linda berättar om arbetet med lika villkor vid LiU. Vad ingår i uppdraget och vad är vårt ansvar som utbildningsanordnare? Workshop 13:00-14:00 Case-baserad workshop med utgångspunkt i svåra situationer och dilemman som kan uppstå i undervisning.
Kl 12:15 - 14:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/att-mota-en-heterogen-studentgrupp?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-05-14

Disputation Daniel Bengtsson

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Daniel Bengtsson försvarar sin doktorsavhandling "Cushing´s disease and aggressive tumours of the pituitary - aspects on epidemiology, treatment, and long-term follow-up". Opponent är professor John D Newell-Price, University of Sheffield, Storbritannien. Disputationen äger rum digitalt via följande länk: https://youtu.be/OCCKUQysox8. För mer information kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post:jeanette.wahlberg@liu.se.
Kl 09:00
Plats : Hjärnan, Länssjukhuset i Kalmar och Youtube
För mer information se https://youtu.be/OCCKUQysox8 , kontakta Jeanette Wahlberg Hughes, e-post jeanette.wahlberg@liu.se .

2021-05-19

MIIC Seminar

Seminarium - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Very welcome to the next MIIC Seminar on Wednesday May 19th. Time 2PM - 4PM. Speakers: Docent Michael Ebehardson, RÖ/LiU. “Old and new immunological targets for IBD-therapies”. Professor Jonas Halfvarson, Örebro University. “Towards precision medicine in Inflammatory bowel disease”. ZOOM Link to the Seminar: https://liu-se.zoom.us/j/65329392002?pwd=dC9lNkp3UmpUSURJbTEybmZwTzQ1QT09 Meeting ID: 653 2939 2002 Passcode: 537577
Kl 14:00 - 16:00
Plats : https://liu-se.zoom.us/j/65329392002?pwd=dC9lNkp3UmpUSURJbTEybmZwTzQ1QT09
För mer information kontakta Margareta Klang, e-post margareta.klang@liu.se .

WCMM Clinical Arena den 19 maj

Seminarium - Linköpings universitet
Titel: “Quantification of the skin’s innate reactivity for effective and reliable dry-coated microneedle vaccination” Talare: Rolf Saager, IMT, LiU, https://liu.se/en/employee/rolsa28 och MD Chris Anderson BKV, LiU/RÖ, https://www.researchgate.net/profile/Chris-Anderson-9.
Kl 16:25 - 17:15
Plats : https://liu-se.zoom.us/j/64683774697
För mer information se https://liu.se/en/research/wcmm/clinical-arena , kontakta Rozalyn Simon, e-post rozalyn.simon@liu.se .

2021-05-20

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Albert-László Barabási från Northeastern University håller i ett seminarium. Titel: TBA. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-05-27

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Christina Prell från University of Groningen håller i ett seminarium med titeln: Getting by versus getting ahead: Expanding SAOMs to include exogenous crisis scenarios for testing social versus instrumental strategies for knowledge gains. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-05-28

Disputation Hans Peter Bögl

Disputation - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Hans Peter Bögl försvarar sin doktorsavhandling "Atypical femoral fractures: On aspects of healing, treatment strategies and surveillance". Opponent är professor Björn Rosengren, Lunds universitet. Disputationen äger rum digitalt via Zoom och Youtube. För mer information kontakta, Daphne Wezenberg, e-post: daphne.wezenberg@liu.se
Kl 09:00
Plats : Youtube: https://youtu.be/FFvlu2ZBO-w
För mer information se https://youtu.be/FFvlu2ZBO-w , kontakta Jörg Schilcher, e-post jorg.schilcher@liu.se .

Infrainformatik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Nils Breyer försvarar sin avhandling med titeln "Methods for Travel Pattern Analysis Using Large-Scale Passive Data". Opponent: Professor Yusak Susilo, University of Natural Resources and Life Sciences, Wien, Österrike. Handledare: Clas Rydergren. Om du inte har möjlighet att delta online, var vänlig kontakta Viveka Nilson viveka.nilson@liu.se för deltagande fysiskt i lokalen TPM55, Täppan, LiU, Norrköping.
Kl 10:15
Plats : Via Zoom https://liu.se.zoom.us/j/63268417989?pwd=b0ZtaU9CbnhEMWI0YnRUUGlmKzFkdz09 För lösenord, var snäll och kontakta viveka.nilson@liu.se och i ämnesfältet ange Breyer lösenord disputation.
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se , telefon 011-36 34 74.

Disputation - Kasper Johannesen

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kasper Johannesen på avdelningen för samhälle och hälsa, disputerar med sin avhandling; The value of evaluating and implementing pharmaceuticals. Opponent är docent Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet. Disputationen kommer att sändas live via Youtube.
Kl 13:00
Plats : Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/camro58 , kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se .

Marius Rodner- Institutionen för fysik, kemi och biologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Marius Rodner försvarar sin avhandling "Functionalized Epitaxial Graphene as Versatile Platform for Air Quality Sensors". Handledare är Jens Eriksson och opponent Anton Köck, Materials Center Leoben Forschung GmbH, Austria.
Kl 13:00
Plats : Ada Lovelace in the B-building/online Teams. Kontakta Anette Andersson för länk, anette.andersson@liu.se
För mer information kontakta Jens Eriksson, e-post jens.eriksson@liu.se , telefon 013-281220.

Licentiatseminarium inom Reglerteknik: Kristin Nielsen

Övrigt - Institutionen för systemteknik
Kl 13:15
Plats : Ada Lovelace/Zoom, https://liu-se.zoom.us/j/68373726076?pwd=RUZRWDBBMlBCUTV3azBWNWNPbWIvZz09
För mer information se http://www.control.isy.liu.se , kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se , telefon 013-284725.

2021-06-03

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Balázs Kovács från Yale School of Management håller i ett seminarium. Titel: TBA. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 14:30 - 16:00
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-06-04

Welcome to Doctoral Defense of Gustav Häger, Computer Vision Laboratories, ISY

Disputation - Institutionen för systemteknik
Titel: Learning Visual Perception for Autonomous Systems Försvarare: Gustav Häger Handledare: Michael Felsberg Opponent: Roman Pflugfelder, Technische Universität Wien och Austrian Institute of Technology Datum: 2021-06-04 Tid: 9.15 Plats: Ada Lovlace, Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/65502138405
Kl 09:15 - 13:00
För mer information se Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/65502138405 , kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se , telefon 013-284423.

Examensarbete - Framläggning

Övrigt - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Therese Brooling lägger fram sitt examensarbete "Optimization and Evaluation of Targets Suitable for use with the MolBoolean Assay in Cultured Cell Lines and Human Tissue" Examinator: Jonas Wetterö Intern handledare på LiU: Klara Martinsson Opponent: Emelie Tervo
Kl 10:15
Plats : Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/jonwe26 , kontakta Jonas Wetterö, e-post jonas.wettero@liu.se , telefon 013 28 22 56.

Disputation i optimeringslära: Emil Karlsson

Disputation - Matematiska institutionen
Emil Karlsson försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Optimisation methods for solving a large-scale avionics scheduling problem". Opponent är Nysret Musliu, Privatdozent, Christian Doppler Laboratory for Artificial Intelligence and Optimization for Planning and Scheduling, TU Wien.
Kl 13:15
Plats : Disputationen sker i Zoom. Kontakta elina.ronnberg@liu.se för länk till mötet.
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-173564 , kontakta Elina Rönnberg, e-post elina.ronnberg@liu.se .

2021-06-08

Disputation- Alma Jahic Pettersson- TekNaD

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Alma Jahic Pettersson försvarar sin avhandling med titeln: Topsar och cellmembran – Kroppens näringsupptag i undervisning och elevtexter på mellanstadiet. Opponent Nicklas Gericke, Karlstads universitet. Zoom-länk fås genom att kontakta anna.ericson@liu.se
Kl 13:00
Plats : zoom (samt K1) Anmälan krävs vid närvaro på campus
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se , telefon 011-363175.

2021-06-09

Examensarbete - Framläggning

Övrigt - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Emma Helmersson och Silan Tas, civilingenjörsprogrammet Teknisk biologi, lägger fram examensarbetet "Development of an immunoassay for quantification of oxyntomodulin".
Kl 15:15
Plats : Zoom
För mer information se https://liu.se/medarbetare/jonwe26 , kontakta Jonas Wetterö, e-post jonas.wettero@liu.se , telefon 013-28 22 56.

2021-06-10

Plasma- och ytbeläggningsfysik - Rommel Paulo Viloan

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Rommel Paulo Viloan presenterar sin doktorsavhandling "Engineered ion-bombardment as a tool in thin film deposition". Opponent är Rainer Hippler, Institute of Physics, Czech Academy of Science, Prague
Kl 10:15
Plats : on line - kontakta therese.dannetun@liu.se för länk
För mer information kontakta Ulf Helmersson, e-post ulf.helmersson@liu.se , telefon 013-281685.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Carter Butts från University of California, Irvine, håller i ett seminarium med titeln: Progress in the statistical mechanics of social networks. Seminariet är öppet för alla. Kontakta Madelene Töpfer (madelene.topfer@liu.se) för Zoom länk.
Kl 16:00 - 17:30
Plats : Online på Zoom
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se .

2021-06-11

Disputation Tobias Wiklund

Disputation - Institutionen för hälsa, medicin och vård
Tobias Wiklund, vid enheten för klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Insomnia Symptoms in Chronic Pain - clinical presentations, risk and interventions. Opponent: Professor Björn Bjorvatn, Universitetet i Bergen. Disputationen livesänds på Youtube.
Kl 13:00
Plats : Livesänds på Youtube
För mer information se https://liu.se/medarbetare/tobwi28 , kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se .

2021-06-14

Disputation - Alex Giménez de La Prada

Disputation - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Alex Giménez de La Prada försvarar sin avhandling "Local Social Exposure and Inter-Neighborhood Mobility". Opponent är Gianluca Manzo, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Handledare: Peter Hedström. Disputationen äger rum digitalt via Zoom. Disputationen hålls på engelska. För mer information kontakta Madelene Töpfer, madelene.topfer@liu.se
Kl 13:15
Plats : Zoom (samt K1) Anmälan krävs vid närvaro på campus
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/ias , kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se , telefon 011-363291.

2021-06-16

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Johannes Gladisch försvarar sin avhandling med titeln "Investigating volume change and ion transport in conjugated polymers". Opponent: Professor Qibing Pei, University of California, Los Angeles. Handledare Daniel Simon.
Kl 15:00
Plats : För länk till Zoom kontakta lesley.g.bornhoft@liu.se senast 14 Juni.
För mer information kontakta Lesley Bornhöft, e-post lesley.g.bornhoft@liu.se , telefon 011-36 32 54.

2021-08-20

Hama Nadhom - Kemi med inriktning Materialkemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Hama Nadhom presenterar sin doktorsavhandling "Area selective chemical vapor deposition of metallic films using plasma electrons as a reducing agent". Handledare är Henrik Pedersen. Opponent är Wilhelmus (Erwin) Kessels, TU/Eindhoven, Nederländerna
Kl 09:15
Plats : Planck, IFM Fysikhuset, och online (tbc)
För mer information kontakta Emma Ljungkvist, e-post emma.ljungkvist@liu.se , telefon 013-28 26 18.

2021-08-23

Course: Becoming a teacher in Higher Education Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-08-23 kl 09:00 -- 2021-12-14 kl 16:00 The course is one of the required courses in teaching and course design that are prerequisites for the being employed at Linköping University (LiU). It is primarily aimed at those who have relatively little to moderate teaching experience, however more experienced participants that wish to obtain new perspectives on teaching are also welcome. Registration is required
Sista anmälningsdag: 2021-08-09
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/higher-education/becoming-a-teacher-in-Higher-Education?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-08-30

Kurs: Design för lärande (DEL) - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-08-30 kl 09:00 -- 2021-12-03 kl 16:00 Kursen vänder sig till dem som har sitt fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-16
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/del/design-for-larande-del? , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-01

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-01 kl 09:00 -- 2021-10-05 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet. A cross faculty part (corresponding to 2 weeks) is about learning processes and development of personal competence in relation to experiences and higher educational pedagogy research in the field of research supervision
Sista anmälningsdag: 2021-08-17
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-10

Course: Course Design and Implementation. Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-09-10 kl 09:00 -- 2022-01-14 kl 16:00 This is one of the prerequisite courses that are required for employment at LiU as a lecturer. It focuses on developing the skills required to be an effective course coordinator and examiner. We recommend that you complete the course Developments in Teaching and Learning (DAL), its predecessor Learning and Knowledge (LOK), or an equivalent, before registering for this course. Registration is required.
Sista anmälningsdag: 2021-08-23
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/higher-education/course-design-and-implementation-6-credits-course-at-advanced-level-higher-education?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-13

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-13 kl 09:00 -- 2021-10-15 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-08-30
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-16

Kurs: Det akademiska lärarskapet - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-09-16 kl 09:00 -- 2022-01-13 kl 16:00 Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet. Anmälan krävs
Sista anmälningsdag: 2021-08-26
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/dal/det-akademiska-lararskapet?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se .

2021-09-17

DISPUTATION - Madeleine Wirzén

Disputation - Tema Barn
Doktorand Madeleine Wirzén försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: prof Asta Cekaite
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-09-20

Open Networked Learning (ONL)

Övrigt - Didacticum
2021-09-20 kl 09:00 -- 2021-12-12 kl 16:00 Open Networked Learning (ONL) is an online course for university teachers that is organised in collaboration between several universities, nationally and abroad. The course offers participants opportunities to explore and gain experience from collaborative, open online learning in order to understand the value, possibilities and challenges of using digital tools and creating digital learning environments to support teaching and learning. So if you would you like to: • learn about how to create collaborative and flexible learning environments online • learn about using Problem Based Learning in an open setting • extend your professional networks, meeting colleagues from different universities, disciplines, countries, and cultures • try different digital tools and methods in an online pedagogical context • get updated on research and trends in online learning ...this is the course for you!
Sista anmälningsdag: 2021-09-14
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/open-networked-learning-onl?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-21

Att börja undervisa

Övrigt - Didacticum
2021-09-21 kl 09:00 -- 2021-10-07 kl 12:00 Detta är en kurs som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2021-09-07
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-09-24

Polla Rouf - Kemi med inriktning Materialkemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Polla Rouf presenterar sin doktorsavhandling "Time-resolved CVD of Group 13-Nitrides". Handledare är Henrik Pedersen. Opponent är Ola Nilsen, Universitetet i Oslo, Norge
Kl 13:15
Plats : Sal Nobel (BL32) IFM B-huset och online (tbc)
För mer information kontakta Emma Ljungkvist, e-post emma.ljungkvist@liu.se , telefon 013-28 26 18.

2021-09-27

Course: Research Supervision - Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-09-27 kl 09:00 -- 2021-11-01 kl 16:00 The course is intended for persons who have a doctoral degree and participate as main supervisors or co-supervisors in PhD A cross faculty part (corresponding to 2 weeks) is about learning processes and development of personal competence in relation to experiences and higher educational pedagogy research in the field of research supervision
Sista anmälningsdag: 2021-09-06
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/supervision/research-supervision?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-10-01

DISPUTATION - Yelyzaveta Hrechaniuk

Disputation - Tema Barn
Doktorand Madeleine Wirzén försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: prof Asta Cekaite
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-10-05

Course: Supervision of problem-based learning tutorials - Course in Higher Education

Övrigt - Didacticum
2021-10-05 kl 09:00 -- 2021-11-08 kl 16:00 This course is primarily intended for You who teach, or in the near future are going to teach, on courses that uses PBL. You are also welcome to take the course if You are interested in getting a clearer picture of what it means to teach according to PBL.
Sista anmälningsdag: 2021-09-14
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/pblenglishcourse?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-10-12

Examinatorsutbildning

Övrigt - Didacticum
2021-10-12 kl 09:00 -- 2021-10-27 kl 14:00 Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i vår Examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2021-09-19
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/examinatorsutbildning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-10-19

11:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2021-10-19 kl 13:00 -- 2021-10-21 kl 16:00 Prioriteringscentrum i samverkan med Västra Götalandsregionen anordnar den 11:e Nationella Prioriteringskonferensen. Ämne: Prioritering på tvärs – att tänka brett och nytt Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2021-08-30
Plats : Digital
För mer information se https://www.vgregion.se/ov/konferens--och-bokningscentrum/prioriteringskonferens-2021/ , kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se .

2021-10-29

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Institutionen för tema
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren alt. datum 12 november -21
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-11-10

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-10 kl 09:00 -- 2021-12-08 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-10-21
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/handledning/handledning-av-forskarstuderande?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-11-11

Starting to teach

Övrigt - Didacticum
2021-11-11 kl 09:00 -- 2021-12-15 kl 12:00 This is a course aimed at researchers that are just beginning to start lecturing (PhD students, plus other early career researchers), and especially for those that do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-01
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/att-borja-undervisa?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-11-12

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-12 kl 09:00 -- 2021-12-17 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet.
Sista anmälningsdag: 2021-10-22
Plats : Zoom
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren alt. datum 3 december -21
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2021-11-24

Universal design for learning (UDL)

Seminarium - Didacticum
Under pandemin har andelen som distansarbetar ökat enormt, och det är troligt att distansarbete blir en naturlig del i arbetslivet framöver. Det här väcker frågor om hur distansarbete påverkar livslångt lärande, men också frågor om hur människor ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Livslångt lärande och distansarbete har potential att bidra till ökad inkludering men risken är att det istället leder till ökade klyftor i samhället.
Kl 12:15 - 13:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://insidan.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/universal-design-for-learning-udl?l=sv , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-11-26

DISPUTATION - Sarah Mitchell

Disputation - Tema Barn
Doktorand Sarah Mitchell försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: Bitr professor Anette Wickström
Kl 13:15
Plats : TEMCAS, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19