Göm menyn

Händelser närmaste året

2018-12-11

Högre seminarium - Antonie Hennion

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Director of Research at the Ecole des Mines de Paris, Antonie Hennion present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2018-12-12

ValueS - SSteve Woolgar

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Steve Woolgar present research
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Cancelled

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martin Hultman, Docent in Technology, Science and Environmental Studies, Chalmers
Kl 13:15 - 15:00
Plats: x
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Juha Lehrbäck, Jyväskylä University, Finland. Titel: Assouad-type dimensions of inhomogeneous self-similar sets.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med professor Gary Ferguson (University of Virginia) som kommer att tala om "Same-Sex Marriage in Renaissance Rome: Identity, Community, and the History of Sexuality".
Kl 15:15 - 17:00
Plats: IKK4260, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/hogre-seminarier?l=sv, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2018-12-13

Disputation inom språk och kultur: Johanna Vernqvist

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Johanna Vernqvist, vid Institutionen för kultur och kommunikation, försvarar sin avhandling med titeln ”The Androgyne and the Phoenix Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa: Gendering Early Modern Debates on Love”. Opponent är Nancy Frelick, associate professor, University of British Columbia, Vancouver.
Kl 10:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Ridhi Kashyap från Nuffield College, University of Oxford ger ett seminarium med titeln "Measuring global gender inequality indicators with online data". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-12-14

Visualisering och Medieteknik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Ehsan Miandji försvarar sin avhandling med titeln ”Sparse Representation of Visual Data for Compression and Compressed Sensing”. Opponent: Professor Hendrik P.A. Lensch, University Tübingen, Tyskland. Handledare: Docent Jonas Unger.
Kl 09:00
Plats: Domen, Visualiseringscentret, LiU Norrköping
För mer information kontakta Eva Skärblom, e-post eva.skarblom@liu.se, telefon 011-36 33 63.

William Hagman - Psykologi

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
William Hagmam försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "When are nudges acceptable? Influences of beneficiaries, techniques, alternatives and choice architects." Opponent: Professor Till Grüne-Yanoff, KTH
Kl 10:00
Plats: I:101
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se, telefon 013-28 24 09.

Licentiatseminarium inom Maskinteknik med inriktning mot konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Hugo Wärner, vid Avdelningen för konstruktionsmaterial, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin licentiatavhandling med titel "High Temperature Fatigue Behaviour of Austenitic Stainless Steel - Influence of Ageing on Thermomechanical Fatigue and Creep-Fatigue Interaction". Handledare: Professor Johan Moverare. Informell opponent: Professor Johan Ahlström, Chalmers Tekniska Högskola. Betygsförrättare: Bitr professor Stefan Lindström, LiU.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/kmat, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

PhD defense of Christian Andersson Naesseth, Automatic Control

Disputation - Linköpings universitet
Defence of Doctoral Thesis at Automatic Control, LiTH, 2018-12-14 Title: Machine learning using approximate inference: Variational and sequential Monte Carlo methods Respondent: Christian Andersson Naesseth Opponent: Reader Iain Murray, University of Edinburgh Supervisor: Professor Thomas Schön, Linköping University and Uppsala University Co-supervisors: Associate Professor Fredrik Lindsten, Uppsala University Date: 2018-12-14 Time: 10:15-13:00 Place: Ada Lovelace, B building Language: English Abstract: Automatic decision making and pattern recognition under uncertainty are difficult tasks that are ubiquitous in our everyday life. The systems we design, and technology we develop, requires us to coherently represent and work with uncertainty in data. Probabilistic models and probabilistic inference gives us a powerful framework for solving this problem. Using this framework, while enticing, results in difficult-to-compute integrals and probabilities when conditioning on the observed data. This means we have a need for approximate inference, methods that solves the problem approximately using a systematic approach. In this thesis we develop new methods for efficient approximate inference in probabilistic models. There are generally two approaches to approximate inference, variational methods and Monte Carlo methods. In Monte Carlo methods we use a large number of random samples to approximate the integral of interest. With variational methods, on the other hand, we turn the integration problem into that of an optimization problem. We develop algorithms of both types and bridge the gap between them. First, we present a self-contained tutorial to the popular sequential Monte Carlo (SMC) class of methods. Next, we propose new algorithms and applications based on SMC for approximate inference in probabilistic graphical models. We derive nested sequential Monte Carlo, a new algorithm particularly well suited for inference in a large class of high-dimensional probabilistic models. Then, inspired by similar ideas we derive interacting particle Markov chain Monte Carlo to make use of parallelization to speed up approximate inference for universal probabilistic programming languages. After that, we show how we can make use of the rejection sampling process when generating gamma distributed random variables to speed up variational inference. Finally, we bridge the gap between SMC and variational methods by developing variational sequential Monte Carlo, a new flexible family of variational approximations.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Ada Lovelace
För mer information se http://www.isy.liu.se, kontakta Ninna Stensgård, e-post ninna.stensgard@liu.se.

Disputation Ludvig Vavruch

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ludvig Vavruch försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Adolescent idiopathic scoliosis - a deformity in three dimensions". Opponent: Docent Paul Gerdhem, Karolinska institutet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Hans Tropp, e-post hans.tropp@liu.se.

Pedagogiska klubben och Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Antonio F. Costa, UNED (Madrid). Titel: Mathematics and E-learning.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kompakta rummet, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2018-12-18

STRIPE - Johan & Dick

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Johan Niskanen & Dick Magnusson (& Avslutning)
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Disputation Halvledarmaterial, IFM

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Louise Lilja försvarar sin doktorsavhandling ”4H-SiC epitaxy investigating carrier lifetime and substrate off-axis dependence”. Opponent är Professor Ulrike Grossner, ETH, Zürich, Schweiz.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Peder Bergman, e-post peder.bergman@liu.se, telefon 013-28 23 82.

Licentiatseminarium - Jörgen Albrektsson

Seminarium - Linköpings universitet
Welcome to Licentiate Defense of Jörgen Albrektsson, Electrical Engineering, Vehicular Systems, ISY Title: Optimisation of Off-Road Transport Missions Supervisor: Jan Åslund, Lars Eriksson (co-supervisor) Opponent: Assistant Professor Nikolce Murgovski, Chalmers University of Technology, Sweden
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

2018-12-19

Biologi - Maria Lundström

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Maria presenterar sin avhandling "Exploring Fennoscandian agricultural history through genetic analysis of aged crop materials". Opponent är Professor Mattias Jakobsson, Uppsala Universitet.
Kl 09:00
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Jenny Hagenblad, e-post jenny.hagenblad@liu.se.

ValueS - Data analysis session

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Data analysis session with Claes-Fredrik Helgesson
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Licentiatseminarium Johan Falkenjack

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Johan Falkenjack, HCS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandling "Towards a Model of General Text Complexity for Swedish". Huvudhandledare: Professor Arne Jönsson. Opponent: Dr. Robert Östling, Stockholms universitet
Kl 10:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon 013-281460.

Disputation i datalogi - Arian Maghazeh

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Arian Maghazeh, SAS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "System-Level Design of GPU-Based Embedded Systems". Huvudhandledare: Professor Zebo Peng. Opponent: Prof. Dr. Akash Kumar, Technische Universität Dresden, Tyskland
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-152469, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon 013-281460.

2018-12-20

Licentiatseminarium inom maskinteknik med inriktning industriell produktion

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Fredrik Paulson, vid Avdelningen för industriell produktion, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatavhandling med titeln “Inclusion of Sustainability Aspects in product development at manufacturing companies.” Handledare är Erik Sundin, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är professor Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola. Seminariet hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 09:00 - 12:00
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla
För mer information kontakta Fredrik Paulson, e-post Fredrik Paulson, telefon 013282416.

2019-01-11

Disputation Berit Gustafsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Berit Gustafsson försvarar sin avhandling "Identifying Patterns of Emotional and Behavioural Problems in Preschool Children - Facilitating Early Detection and Intervention". Opponent: Professor Eva Billstedt, Göteborgs Universitet.
Kl 13:00 - 13:00
Plats: Belladonna, hus 511, Campus US
För mer information kontakta Per Gustafsson, e-post per.a.gustafsson@liu.se .

2019-01-18

Disputation Cecilia Fredlund

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Cecilia Fredlund försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Adolescents selling sex and sex as self-injury". Opponent: Professor Gun Helmer, Uppsala Universitet.
Kl 09:00 - 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, plan 9
För mer information kontakta Laura Korhonen, e-post laura.korhonen@liu.se .

Disputation - Michael Ziegelasch

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Michael Ziegelasch försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Diagnostic and prognostic potential of joint imaging in patients with anti-citrullinated protein antibodies". Opponent professor Tulikki Sokka-Isler, University of Eastern Finland.
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, plan 10, ingång 75, 76, 78
För mer information kontakta Gesine Ensle, e-post gesine.ensle@liu.se.

2019-01-23

Disputation inom matematik: Budor Shuaib

Disputation - Matematiska institutionen
Budor Shuaib försvarar sin avhandling med titeln "Ghostpeakons". Opponent är Erik Wahlén, docent, Lunds universitet.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-149805, kontakta Budor Shuaib, e-post budor.shuaib@liu.se.

2019-01-29

Strimmaföreläsning: Vart går USA?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
DONALD TRUMP OCH DEN INTERNATIONELLA ORDNINGEN Per Jansson, universitetslektor Drygt två år efter hans tillträde som president kan det nu vara dags att utvärdera vad Donald Trump betyder för världspolitiken och den internationella ordningen. Den amerikanska utrikespolitikens uttryck har förändrats väsentligt med Trump-administrationen, men i vilken utsträckning och på vilka sätt har politikens innehåll egentligen förändrats? NYTT POLITISKT TÄNKANDE I USA Charlotte Fridolfsson, docent Högerpopulistiska valframgångar i västerländska demokratier uppmärksammas ofta, inte minst i USA. Samtidigt är senatorn Bernie Sanders en representant för vänsterpopulistiska allianser med andra progressiva krafter vilket ger ett nytt politiskt landskap. Fastän Sanders rörelse är ny, så har den kopplingar till bland annat den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den del av det offentliga samtalet som präglats av revolutionstankar sedan 1700-talet.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-02-12

Strimmaföreläsning: Klarar vi de globala utmaningarna?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
KLARAR VI DE GLOBALA MILJÖUTMANINGARNA? Björn-Ola Linnér, professor Konsumtionen hos en växande global över- och medelklass är en enorm miljöutmaning. Med de nuvarande utsläppstrenderna ser det mörkt ut att nå Parisavtalets klimatmål. FNs agenda 2030 menar att det behövs en grundläggande samhällsomställning. Just här i ligger en av vår tids största utmaningar, men också en källa till hopp om att människor har förmåga att ta sig an svåra dilemman. VART LEDER FN:S HÅLLBARHETSMÅL? Lars Niklasson, biträdande professor FN vill både lösa miljöproblemen och utrota fattigdomen i världen, men går det att uppnå alla goda ting samtidigt och hur ska det gå till? Ett av problemen med FN:s mål är att det saknas en gemensam strategi för att uppnå målen. Varje land ska efter bästa förmåga ta itu med sina problem, vilket ställer krav på politisk handlingskraft. Går det att leva upp till kraven, särskilt i länder med svag ekonomi och politik?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-05

Strimmaföreläsning: MIGRATIONENS POSITIVA OCH DYNAMISKA ASPEKTER

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Khalid Khayati, universitetslektor Peo Hansen, professor Statsmakten och en del forskning ser flyktinginvandring som en ekonomisk börda för värdlandet. Men stämmer detta verkligen? I en tid med framväxt av intolerans och främlingsfientlighet är det viktigt att lyfta fram de dynamiska aspekterna av migration. Hur kan till exempel strukturellt integrerade grupper och individer vinna potential och legitimitet i det svenska samhället? Dessa föreläsningar visar på migrationens positiva och dynamiska aspekter och visar också på bristerna i antagandena och modellerna som hävdar att flyktingar utgör en budgetbörda för ett land som Sverige.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post Jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-15

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Andreas Willfahrt försvarar sin avhandling med titeln ”Screen Printing Technology for Energy Devices”. Opponent: Professor Tim Claypole, Swansea Universitet, Storbritannien. Handledare: Professor Xavier Crispin LiU/ITN.
Kl 10:00
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Katarina Swanberg, e-post katarina.swanberg@liu.se, telefon 011-36 31 13.

2019-04-04

FORSKARTORGET

Övrigt - Medicinska fakulteten
En mötesplats för forskare och läkarstudenter inför kommande examensarbete på K8. Kom och visa upp din forskning! 4/4 2019 i Linköping (7/3 2019 i Jönköping, Kalmar & Norrköping) Sista anmälningsdag är 1 vecka innan.
Kl 14:30 - 16:00
Plats: Meddelas i kallelsen
För mer information se https://old.liu.se/medfak/mala2/kurser/kurs-8/anmalan-till-forskartorget/?l=sv, kontakta AnnaCarin Hallin, e-post annacarin.hallin@liu.se.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014