Göm menyn

Händelser närmaste året

2018-10-15

Vetenskaplig illustration - workshop Didacticum

Seminarium - Linköpings universitet
Att presentera sitt material på ett pedagogiskt sätt innebär att du även kan behöva använda visuell kommunikation. IKT-pedagogerna Stina Hellberg och Gizeh Perez Tenorio håller workshop om möjligheterna att skapa egna illustrationer till sina presentationer.
Sista anmälningsdag: 2018-10-12
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Kombisalen, Didacticum, hus G, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.747655?l=sv, kontakta Anna Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se, telefon 013281623.

2018-10-16

För vem utbildar vi doktorer?

Seminarium - Linköpings universitet
Antalet doktorsexamina har ökat med nästan 400% sedan tidigt sjuttiotal, med den största ökningen inom medicin och hälsovetenskap, tätt följt av teknik och naturvetenskap. Men vilka är det vi vill utbilda, för vem och för vad vill vi utbilda vi dem, och är dagens forskarutbildning rätt anpassad givet detta? Akademiska föreningen anordnar för tredje gången ett lunchseminarium med syfte att stimulera det akademiska samtalet vid LiU. Prof. Mats Fahlman från AF inleder dagens tema med en kort introduktion, varpå de inbjudna talarna Dr. Johan Brun (LIF), Prof. Fredrik Elinder (prodekan, medfak, LiU), Prof. Anna Fahlgren (LiU) och Dr. Claes Lundström (Sectra AB och LiU) ger sina presentationer. Vi avrundar med allmän diskussion runt ämnet. AF bjuder på smörgås och dryck. Ange ev kostönskemål. Begränsat antal deltagare (först till kvarn…). Anmälan till akademiskaforeningen@liu.se
Sista anmälningsdag: 2018-10-12
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Tidlösa, ingång 75/76/78, plan 14
För mer information se https://insidan.liu.se/fritid/af/?l=sv, kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se, telefon 286876.

Offentlig försvar av doktorsavhandling av Benny B. Borghei

Disputation - Linköpings universitet
Incumbent Actors in Sectoral Transformations Towards Sustainability: A sociotechnical study of the European heavy commercial vehicles sector
Kl 12:15 - 15:00
Plats: Hörsal C2, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150955, kontakta Benny Borghei, e-post benny.borghei@liu.se, telefon 013-28 67 49.

Disputation inom Industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Benny Borghei vid Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Incumbent Actors in Sectoral Transformations Towards Sustainability: A sociotechnical study of the European heavy commercial vehicles sector". Handledare är Thomas Magnusson, biträdande professor, Linköpings universitet och Christian Berggren, Professor emeritus, Linköpings universitet . Opponent är is Sjoerd Bakker, Delft University of Technology, The Netherlands. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 12:15
Plats: C2, C-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150955, kontakta Carina Ekhager, e-post carina.ekhager@liu.se.

Workshop om impact

Internt - Institutionen för tema
På institutionen för Tema välkomnar vi tisdag 16 oktober kl 13.15-15 Mona Blåsjö and Malin Lindberg från Humsamverkan för en workshop om samverkan och genomslag i forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Humsamverkan har utvecklat verktyg för forskare för att synliggöra potentialen för samverkan och nyttiggörande inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, och har ett nära samarbete med forskningsfinansiärer. Under workshopen kommer vi lära oss mer om hur genomslag och samverkan kan inkluderas tidigt i projektstadiet på sätt som stärker forskningsprocessen, samt hur genomslag och samverkan kan skrivas fram i ansökningar om forskningsmedel från finansiärer av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Talarna kommer att prata engelska, men materialet som presenteras är utvecklat på svenska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TemCas
För mer information se http://www.humsamverkan.se/, kontakta Silje Lundgren, e-post silje.lundgren@liu.se.

2018-10-17

ValueS - David Moats

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with David Moats, present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Legally stranded migrants in the welfare state of Sweden. Illegalisation through judicial statecraft of return.”

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Lundberg, Professor, Socialt Work, LiU.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/remeso/, kontakta Erik Berggren , e-post erik.berggren@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Sergey Vakulenko, St Petersburg, Ryssland. Titel: How evolution can create complex phenotypes?
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med fil.dr. Kimmo Svinhufvud (Helsingfors) som kommer att tala om "Repairing the motion: Understanding movement and correction in horse-assisted psychotherapeutic interaction".
Kl 15:15 - 17:00
Plats: IKK4260, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/hogre-seminarier?l=sv, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2018-10-18

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
NN
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Love Börjeson från Hyresgästföreningen besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "What do we write about, when we write about management? Topical and national specificity of management studies". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Forskning i framkant: Idrott utan skador - är det möjligt?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador? Föreläsare: Martin Hägglund, biträdande professor vid Avdelningen för fysioterapi, Institutionen för medicin och hälsa.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-10-19

Visualisering och Medieteknik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Mikael Lindstrand försvarar sin avhandling med titeln ”Optical Document Security: Measurement, Characterization and Visualization – in the Light of Visual Evaluation”. Opponent: Professor, Volker Lohweg, University of Applied Sciences, Institute Industrial IT, Hochschule Ostwestfalen – Lippe, Germany. Handledare: Bitr professor Sasan Gooran.
Kl 08:15
Plats: Domen, Visualiseringscenter, LiU Norrköping
För mer information kontakta Gun-Britt Löfgren, e-post gun-britt.lofgren@liu.se, telefon 011-36 31 30.

Disputation inom industriell ekonomi med inriktning mot Produktionsekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jonas Ekblom, vid Avdelningen för Produktionsekonomi, IEI, försvarar sin avhandling med titeln ”Decision Making under Uncertainty in Financial Markets – Improving Decisions with Stochastic Optimization”. Handledare är Jörgen Blomvall, universitetslektor, Linköpings universitet, och opponent är Michal Kaut, PhD, SINTEF, Trondheim, Norge.
Kl 10:15
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-151237, kontakta Karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se, telefon 013281551.

2018-10-20

BETTER IS PEACE - Karl Jenkins The Armed Man

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Denna konsert är en nutida och mångkulturell manifestation mot krigets fasor med hopp om fred! Körerna Chorus Lin, Den Akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångare samarbetar här med Linköpings Akademiska Orkester för att ge Östgötapubliken en stark musikalisk upplevelse till 100-årsminnet av första världskrigets slut. The Armed Man: A Mass For Peace av Karl Jenkins tillägnades de drabbade i Kosovokriget 1998–1999. Verket är skrivet för kör, solister och symfoniorkester och har formen av en mässa med inslag från andra religiösa texter, men berättar parallellt en krigshistoria gestaltad i sekulära texter. 1900-talet är med största sannolikhet det mest krigsdrabbade seklet i mänsklighetens historia. Verket har formen av en mässa med inslag från andra religiösa texter, men berättar parallellt en krigshistoria gestaltad i sekulära texter. Vi hör hur militärtrumman ljuder - kriget närmar sig. Det är dags att ta till vapen... Vi hör den blivande krigarens fruktan och hans försök till att stärka sig till kamp och hjältemod. Vi blir vittnen till skräcken och hopplösheten hos de krigsdrabbade. Vi hör tystnaden när slaget är över och vi vandrar runt i förödelsen, bland de överlevande. Vi påminns om att krig drabbar inte bara oss i nuet, det ger också de överlevandes livslånga sår. Den sista satsen uppmanar oss att inte kriga utan att värna om fred – Ring ut det gamla, ring in det nya... Annica Nilsson, mezzosopran Zekerijah Cajlakovic, sångare Christian Zell, textläsning Christina Hörnell, director musices Merete Ellegard, bitr director musices Anna-Karin Strand, dirigent Chorus Lin
Kl 19:00 - 21:15
Plats: Flygvapenmuseum, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-10-21

BETTER IS PEACE - Karl Jenkins The Armed Man

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Denna konsert är en nutida och mångkulturell manifestation mot krigets fasor med hopp om fred! Körerna Chorus Lin, Den Akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångare samarbetar här med Linköpings Akademiska Orkester för att ge Östgötapubliken en stark musikalisk upplevelse till 100-årsminnet av första världskrigets slut. The Armed Man: A Mass For Peace av Karl Jenkins tillägnades de drabbade i Kosovokriget 1998–1999. Verket är skrivet för kör, solister och symfoniorkester och har formen av en mässa med inslag från andra religiösa texter, men berättar parallellt en krigshistoria gestaltad i sekulära texter. 1900-talet är med största sannolikhet det mest krigsdrabbade seklet i mänsklighetens historia. Verket har formen av en mässa med inslag från andra religiösa texter, men berättar parallellt en krigshistoria gestaltad i sekulära texter. Vi hör hur militärtrumman ljuder - kriget närmar sig. Det är dags att ta till vapen... Vi hör den blivande krigarens fruktan och hans försök till att stärka sig till kamp och hjältemod. Vi blir vittnen till skräcken och hopplösheten hos de krigsdrabbade. Vi hör tystnaden när slaget är över och vi vandrar runt i förödelsen, bland de överlevande. Vi påminns om att krig drabbar inte bara oss i nuet, det ger också de överlevandes livslånga sår. Den sista satsen uppmanar oss att inte kriga utan att värna om fred – Ring ut det gamla, ring in det nya... Annica Nilsson, mezzosopran Zekerijah Cajlakovic, sångare Christian Zell, textläsning Christina Hörnell, director musices Merete Ellegard, bitr director musices Anna-Karin Strand, dirigent Chorus Lin
Kl 16:00 - 18:15
Plats: DeGeerhallen, Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-10-23

Populärvetenskapliga veckan 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
2018-10-23 kl 09:15 -- 2018-10-25 kl 15:15 Kom och träffa LiU:s mest framstående forskare och lyssna på när de berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3, alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Populärvetenskapliga veckan innehåller ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter. Seminarierna är även öppna för allmänheten.
Sista anmälningsdag: 2018-10-20
Plats: C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/popularvetenskapliga-veckan, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

STRIPE - Kristina Trygg

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Kristina
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Strimmaföreläsning: Lokal politisk förvaltning i digitaliseringens tidevarv

Föreläsning - Linköpings universitet
DEN LOKALA POLITIKENS DIGITALA UTMANINGAR Elin Wihlborg, professor Under valrörelsen har digitala medier använts på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Vilka värden är värda att vårda i digitaliseringen? Hur skapas digitala dialoger som tar tillvara olika kompetenser, livserfarenheter och normer? DIGITALISERINGENS OMVANDLING Mariana S Gustavsson, postdoktor Ser politiker, kommun- och regiontjänstemän några möjligheter eller utmaningar med digitaliseringen? Vilka är de möjligheterna och utmaningarna i så fall? Hur arbetar de för att skapa en utveckling inom offentlig sektor?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-10-24

Pedagogiska möjligheter med Lisam - workshop Didacticum

Seminarium - Linköpings universitet
Baserat på erfarenheter från sina kurser visar IKT-pedagogerna Mikael Axin och Lina Roth på Lisamfunktioner som kan öka studentaktiviteten på dina kurser samtidigt som du kan spara tid. Målgrupp: Anställda vid LiU med intresse av att vidareutveckla sina kursrum i Lisam.
Sista anmälningsdag: 2018-10-20
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Kombisalen, Didacticum, hus G, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.748065?l=sv, kontakta Anna Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se, telefon 013281623.

Matlab HPC träningskurs, SNIC

Seminarium - Linköpings universitet
2018-10-24 kl 13:00 -- 2018-10-25 kl 12:00 En två halvdagars träningskurs som ges av LUNARC vid besök hos NSC som introducerar forskare till hur de kan använda sin välbekanta Matlab-miljö på datorkluster. Fokus är på hur beräkningsmässigt krävande Matlabprogram kan köras effektivt. Träningen är uppdelad i en introduktion samt mer avancerad del och är därför lämplig både för de som startat med Matlab för HPC och intresserade användare.
Sista anmälningsdag: 2018-10-19
Plats: tba
För mer information se https://www.nsc.liu.se/support/Events/Matlab_HPC_training2018/, kontakta Weine Olovsson, e-post weiol@nsc.liu.se.

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
2018-10-24 kl 13:15 -- 2018-10-21 kl 16:00 Seminariet börjar med exempel från LiU och andra lärosäten där man arbetar med pedagogiska metoder som är tänkta att hjälpa studenter hantera komplexa samhällsutmaningar. Spel, tvärvetenskapliga projekt och arbeten tillsammans med omgivande näringsliv och ideella organisationer tas upp. Vi tar avstamp i diskussionerna från föregående seminarium om kompetenser och försöker inventera om de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra utbildningar på ett trovärdigt sätt kan sägas examinera studenters förmåga att verka för en hållbar utveckling.
Sista anmälningsdag: 2018-10-10
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarium-2?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-10-25

Research Seminar FEK/PIE/IS

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Cecilia Engberg, Åsa-Karin Engstrand - The Power in Positionings: A Discursive Perspective on Knowledge Integration Processes
Kl 10:15 - 12:00
Plats: 317:868
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/fek, kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se, telefon 013-281545.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sven Banisch från Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "From structured attitudes to political spaces: towards empirically informed models of opinion Dynamics". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO202 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Disputation - Mehdi Amirhosseini

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mehdi Amirhosseini försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Aseptic Loosening of Orthopedic Implants - Osteoclastogenesis Regulation and Potential Therapeutics".
Kl 13:00
Plats: Belladonna, Campus US, ing. 76, plan 10
För mer information kontakta Anna Fahlgren, e-post anna.fahlgren@liu.se.

2018-10-26

Disputation inom informationssystemutveckling med inriktning räddningssystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kayvan Yousefi Mojir, vid Avdelningen för Informatik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations The Case of Swedish Emergency Response". Handledare är Sofie Pilemalm, Biträdande professor, Linköpings universitet, Stefan Holgersson, Professor, Polishögskolan, Oslo och Johanna Sefyrin, Lektor, Linköpings universitet, Opponent är Erik Borglund, docent, Mittuniversitetet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 09:00
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1251929&dswid=2612, kontakta Madeleine Nyberg, e-post madeleine.nyberg@liu.se.

Disputation - Gunnthorunn Sigurdardottir

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Gunnthorunn Sigurdardottir försvarar sin doktorsavhandling "Studies of the Systemic Inflammation in Psoriasis". Opponent: Docent Maria Bradley, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 013-284034.

Disputation inom statsvetenskap

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Richard Öhrvall, vid Avdelningen för statsvetenskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Growing into Voting: Election Turnout among Young People and Habit Formation". Handledare är Elin Wihlborg, professor, Linköpings universitet; Gissur Ó. Erlingsson, biträdande professor, Linköpings universitet; och Sven Oskarsson, professor, Uppsala universitet. Opponent är Jan Teorell, professor, Lunds universitet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 13:15
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150169, kontakta Richard Öhrvall, e-post richard.ohrvall@liu.se.

2018-10-30

STRIPE - Fredrik Envall

Seminarium - Linköpings universitet
Doktorand Fredrik Envall lägger fram avhandlingskapitel
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Tunnfilmsfysik - Joseph Halim

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Joseph Halim, försvarar sin avhandling med titel: Synthesis and Transport Properties of 2D Transition Metal Carbides (MXenes). Opponent: Assc. Prof. Christina Birkel
Kl 10:15
Plats: Plack, Fysikhuset
För mer information kontakta Johanna Rosén, e-post johanna.rosen@liu.se, telefon 013-28 57 93.

2018-11-01

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Achim Edelmann från University of Bern ger ett seminarium med titeln "Cultural classifications as moderates of social influence". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-11-02

ValueS -Accountability Crisis application workshop

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Accountability Crisis application workshop
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2018-11-06

Strimmaföreläsning: Visioner för framtidens kommuner

Föreläsning - Linköpings universitet
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING OCH VÄLFÄRD Josefina Syssner, docent Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Med urbaniseringen tilltar skillnaderna och kommunerna ställs inför allt mer olikartade utmaningar. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Vilken betydelse har visioner i samhällsstyrningen? LOKAL ATTRAKTIONSKRAFT Albin Olausson Algotson Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Men idag är den europeiska unionen, nationella nivån, regionerna och kommunerna involverade i den delikata uppgiften att planera för det okända – att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Och hur hanteras det på kommunal nivå?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-11-07

Medicinsk teknik vid LiU

Konferens - Linköpings universitet
En inspirerande heldag kring ämnet medicinsk teknik vid LiU. Hur kan vi på LiU ta ett helhetsgrepp på området medicinsk teknik och genom stark forskning, högkvalitativ utbildning, samverkan och nyttiggörande positionera oss som ett nationellt och internationellt känt centrum för forskning och utbildning inom medicinsk teknik?
Sista anmälningsdag: 2018-11-06
Kl 08:30 - 17:00
Plats: Campus Valla, B-huset, Ada Lovelace
För mer information se http://insidan.imt.liu.se/en/aktuellt/show_news.html?484, kontakta Peter Hult, e-post peter.hult@liu.se, telefon 070-2592926.

ValueS - Claes-Fredrik Helgesson

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Claes-Fredrik Helgesson present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Infrastructuring Reparation and Solidarity in Mobile Spaces of return

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fredy Mora-Gamez, Postdoc, Department of Thematic Studies, LiU.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TP44
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-08

ASC-seminarium - preliminärt

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
ndreas Motel-Klingebiel with Michał Myck, James Ogg, Birgit Aigner-Walder, Ingemar Kåreholt, Ioannis Kostakis, Raquel Marbán-Flores Elke Murdock, Jolanta Perek-Białas and Angelika Thelin Economic aspects of old age exclusion
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Stine Møllegaard från Köpenhamns Universitet besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "The role of cognitive skills and non-cognitive traits in the genetics of education". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias?, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Love's Philosophy – Östgöta kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör möter sopransaxofonisten, världsartisten och musikanten Anders Paulsson i tre konserter fyllda av spännande klanger, klassiska tongångar och inspirerande texter. Detta är en konsert du inte bör missa! Östgöta Kammarkör med Anders Paulsson, sopransaxofon Dirigent Christina Hörnell
Kl 19:30 - 21:00
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-11-10

Love's Philosophy – Östgöta kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör möter sopransaxofonisten, världsartisten och musikanten Anders Paulsson i tre konserter fyllda av spännande klanger, klassiska tongångar och inspirerande texter. Denna konsert ska du inte missa! Östgöta Kammarkör med Anders Paulsson, sopransaxofon Dirigent Christina Hörnell
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Åtvids Stora kyrka, Åtvidaberg
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-11-11

Love's Philosophy – Östgöta kammarkör möter Anders Paulsson

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör möter sopransaxofonisten, världsartisten och musikanten Anders Paulsson i tre konserter fyllda av spännande klanger, klassiska tongångar och inspirerande texter. Denna konsert ska du inte missa! Östgöta Kammarkör med Anders Paulsson, sopransaxofon Dirigent Christina Hörnell
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Vårfukyrkan, Skänninge
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-11-14

Barnafridskonferensen 2018

Konferens - Linköpings universitet
2018-11-14 kl 10:00 -- 2018-11-15 kl 15:00 Med Barnafridskonferensen vill vi erbjuda en arena för fördjupande kunskap, inspirerande föreläsningar, nätverkande och möjlighet att ta del av den senaste forskningen gällande våld mot barn. Konferensen riktar sig till personer som i sitt yrke möter utsatta barn, samt till forskare, ideell sektor och beslutsfattare.
Sista anmälningsdag: 2018-10-31
Plats: Konsert & kongress, Linköping
För mer information se http://www.barnafridskonferensen.se, kontakta Therese Björn Johansson, e-post barnafrid@liu.se.

ValueS - Katherine Harisson

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with Katherine Harisson
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

NorrUT seminarie - Magnus Karlsson

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Norrut seminarie med Magnus Karlsson, GU, med titeln: Moraliskt arbete på förskolan. Regler och moralisk ordning i barnbarn och vuxen-barn interaktion.
Kl 13:15
Plats: K6a, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Borders and Migrants

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Thomas Nail, Professor, University of Denver.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-15

Film som pedagogiskt verktyg - erfarenheter från LiU

Seminarium - Linköpings universitet
En av de vanligaste frågorna vi får i rollen som IKT-pedagoger är den som handlar om film. Filmade föreläsningar, videoinslag, rörliga medier i undervisning. Baserat på detta erbjuder vi nu en workshop kring temat film som pedagogiskt verktyg, med erfarenheter från LiU. Hur kan en använda film som pedagogiskt verktyg? Vad går att göra och hur kan en tänka? IKT-pedagogerna Andreas Eriksson och Sofie Abrahamsson delar med sig av erfarenheter från medicinska fakulteten och Svenska för utländska studenter och anställda.
Sista anmälningsdag: 2018-11-12
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Kombisalen, Didacticum, hus G, Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.748068?l=sv, kontakta Anna Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se, telefon 013281623.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tak Wing Chan från University College London ger ett seminarium med titeln "Understanding the social and cultural bases of Brexit". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Grundutbildningskommittén

Internt - Institutionen för tema
Kl 13:00 - 15:00
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-anstalld?l=sv&sc=true, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 13282174.

Disputation - Indre Genelyte - Lost in Mobility? Labour Migration from Baltic Lithuania to Sweden.

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Indre Genelyte försvarar sin avhandling. Opponent är Professor Russell King, University of Sussex.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Hörsal K3, Kåken Hus
För mer information se http://www.liu.se, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-16

Disputation inom språk och kultur: Lars Liljegren

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Lars Liljegren, vid Institutionen för kultur och kommunikation, försvarar sin avhandling med titeln "The Taming of a Viking: August Strindberg, Translation and Post-Victorian Censorship” . Opponent är Dirk Delabastita, professor, Université de Namur. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2018-11-19

Workshop om studenter med behovsvariation

Övrigt - Linköpings universitet
Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid? Syftet med workshopen är att skapa bättre förutsättningar för oss alla i våra olika yrkesroller i mötet med studenter med behovsvariation genom att gemensamt utveckla nya verktyg, stöd, hanteringsordningar och förhållningssätt. Viktigt är också att diskutera hur vi kan sprida erfarenhet och kunskap i organisationen. Upplägget på workshopen utgår från fall som beaktas ur flera perspektiv, exempelvis pedagogiska/didaktiska, etiska, arbetsmiljö, studiemiljö, lika villkor, säkerhet, juridiska, resurser (ekonomi, kompetens mm) eller disciplinära.
Sista anmälningsdag: 2018-11-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: SAL G32, HUS G, INGÅNG 81 PLAN 3, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/Workshop-om-studenter-med-behovsvariation?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013286655.

2018-11-20

STRIPE - Ann-Sofi Kall

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Ann-Sofi Kall
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-11-21

ValueS - Sara Bea

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with PhD Sara Bea, present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

The Swedes and their fathers”: DNA-Genealogy as Biological Citizenship

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Bredström, Senior Lecturer, REMESO, LiU.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO12
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-22

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gülin Öylü - "Ageism, Employment and the Ageing Workforce - ITN EuroAgeism"
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Janos Kertesz från Central European University, Department of Network and Data Science besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "Human behavior from communication data". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en introduktion om att lärande för hållbar utveckling kan ses som enbart kräver mindre ändringar av våra utbildningsprogram, eller kan förändra målen för våra utbildningar helt och hållet, med stora konsekvenser för både utbildningsprogram och institutioner. Om lärande för en hållbar utveckling ska vara inkluderande och inte enbart fokusera på tidigare lösningar på problem, vilken roll ska då studenter ha? Och spelar det roll vilken personlig inställning undervisande lärare har till hållbarhet?
Sista anmälningsdag: 2018-11-07
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarie-3?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Forskning i framkant: Träning under behandling för cancer – går det?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
2018-11-22 kl 16:30 -- 2018-11-20 kl 17:30 Linköpings universitet och universitetssjukhus är med i en stor nationell studie som hos personer med cancer under pågående behandling studerar effekten av fysisk träning på hög eller låg-måttlig intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Syftet är att förebygga och minimera cancer-relaterad trötthet, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och sjukdomsutfall och utvärdera hälsoekonomiska aspekter. Föreläsare: Sussanne Börjeson, professor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa.
Plats: Hugo Theorell-salen, US, Norra entrén
För mer information se https://liu.se/artikel/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2018-11-27

STRIPE - Simon Haikola

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Simon Haikola
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Research Seminar FEK/PIE/IS

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Martin Charter - Designing for the Circular Economy
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 319:800
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/fek, kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se, telefon 013-281545.

2018-11-28

ValueS - Imposters reading

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Imposters reading
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2018-11-29

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
SM Atiqur Rahman "Ageism and Care Assessment - ITN EuroAgeism"
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Xavier de Luna från Umeå Universitet besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "Longitudinal studies with linked register data: some methodological challenges and solutions". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-11-30

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Andreas Willfahrt försvarar sin avhandling med titeln ”Screen Printing Technology for Energy Devices”. Opponent: Professor Tim Claypole, Swansea Universitet, Storbritannien. Handledare: Professor Xavier Crispin LiU/ITN.
Kl 10:00
Plats: K3, Kåkenhus LiU Norrköping
För mer information kontakta Katarina Swanberg, e-post katarina.swanberg@liu.se, telefon 011-363113.

2018-12-01

Jubileumskonsert

Kultur & nöje - Linköpings universitet
LAO, Linköpings Akademiska Orkester fyller 25 år och detta firar vi med en festlig julkonsert, alternativt ljuvlig festkonsert. Kom och fira med oss och vår hemliga gäst! Linköpings Akademiska Orkester Dirigent Merete Ellegaard
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-04

STRIPE - Avfall

Seminarium - Linköpings universitet
Fördjupningsseminarium med tema "Avfall"
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-12-05

ValueS - Fredy Mora

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Seminar with Fredy Mora, present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Research Seminar FEK/PIE/IS

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Nicolette Lakemond - Smart Systems Innovation - Generativity, Critically and Complexity
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/fek, kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se, telefon 013-281545.

NorrUT seminarie - Pernilla Lagerlöf

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Norrut seminarie med Pernilla Lagerlöf, GU, med titeln: Musical play: Children interacting with and around music Technology.
Kl 13:15
Plats: K7a, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

The Connection of Work and Dimensions of Protection in the Nordic Countries

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Karl Gauffin - Postdoc, Public Health Science, Stockholm University.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TP44
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

Julkonsert – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-06

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Wenqian Xu "Ageism in Media Communication - ITN EuroAgeism"
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Matthias Studer från University of Geneva ger ett seminarium med titeln "Validating typologies in sequences analysis using null models". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

WCMM Symposium

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-12-06 kl 13:00 -- 2018-12-07 kl 15:00 Annual Symposium with the Wallenberg Center for Molecular Medicine at Linköping University
Plats: Hugo Theorell, Norra entrén, plan 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-molecular-medicine, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se.

3rd annual WCMM Symposium

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2018-12-06 kl 13:00 -- 2018-12-07 kl 15:00 The 3rd annual WCMM symposium at Linköpings University, an initiative focusing on the Medicine-Technology interface, will take place December, 6th - 7th, 2018 at Campus US. The program covers the following areas: Structural Electrophysiology, Neurobiology and Brain Disorders, Molecular Cell Signaling and Imaging - from DNA to Tissue. The number of participants is limited and registration is required. More information about the program and registration can be found below.
Sista anmälningsdag: 2018-11-20
Plats: Lecture hall Hugo Theorell, Campus US, Northern Entrance, floor 9
För mer information se https://liuonline-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stewe88_liu_se/EaWrNvmD7KZCoFMNx1FF9rAB23-ORzOjVF-YtNG1ac57nA?e=N6LEto, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se.

JULKONSERT – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-07

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Kosala Wijeratne försvarar sin avhandling med titeln ”Conducting Polymer Electrodes for thermogalvanic Cells”. Opponent: Professor Sawako Nakamae. Handledare: Professor Xavier Crispin LiU/ITN.
Kl 10:00
Plats: K3, Kåkenhus LiU Norrköping
För mer information kontakta Katarina Swanberg, e-post katarina.swanberg@liu.se, telefon 011-363113.

LISAM - engaging and convenient - how? Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
This workshop offers the opportunity to share our experiences from the Lisam platform and more specifically - how to use it more effectively towards students, by making it interactive and handy.
Sista anmälningsdag: 2018-12-02
Kl 13:15 - 15:00
Plats: ALC (S41), House C, campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.748075?l=sv, kontakta Anna Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se, telefon 013281623.

Disputation inom pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning: Helen Winzell

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Helen Winzell, vid Institutionen för kultur och kommunikation, försvarar sin avhandling med titeln "Lära för skrivundervisning. En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket". Opponent är Per Holmberg, professor, Göteborgs universitet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 13:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/forskning/pedagogiskt-arbete-med-inriktning-mot-svenskamnets-och-de-moderna-sprakens-didaktik, kontakta Bengt-Göran Martinsson, e-post bengt-goran.martinsson@liu.se.

2018-12-08

JULKONSERT – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 15:00 - 16:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

JULKONSERT – Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder i år på julmusik för manskör och brass. En nyhet för året som vi hoppas ska skapa precis den julstämning som du drömmer om. Vare sig du tycker om klassisk musik eller modernare körsång finns det i denna konsert musikklappar som passar alla. Linköpings Studentsångare och Östgötamusikens brass Dirigent Christina Hörnell
Kl 17:00 - 18:30
Plats: S:t Lars kyrka, Linköping
För mer information se https://liu.se/forskning/musik-vid-linkopings-universitet?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2018-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande.for-en-hallbar-utveckling-seminarium-4?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-12-11

Högre seminarium - Antonie Hennion

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Director of Research at the Ecole des Mines de Paris, Antonie Hennion present research
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2018-12-12

ValueS - SSteve Woolgar

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Professor Steve Woolgar present research
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

Climate Change Denial and Far-Right Nationalism

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martin Hultman, Docent in Technology, Science and Environmental Studies, Chalmers
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-12-13

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Ridhi Kashyap från Nuffield College, University of Oxford ger ett seminarium med titeln "Measuring global gender inequality indicators with online data". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-12-18

STRIPE - Johan & Dick

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Johan Niskanen & Dick Magnusson (& Avslutning)
Kl 10:15
Plats: Faros, Tema huset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-12-19

ValueS - Data analysis session

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Data analysis session with Claes-Fredrik Helgesson
Kl 10:15
Plats: Parnassos; Temahuset
För mer information kontakta David Moats, e-post david.moats@liu.se.

2019-01-29

Strimmaföreläsning: Vart går USA?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
DONALD TRUMP OCH DEN INTERNATIONELLA ORDNINGEN Per Jansson, universitetslektor Drygt två år efter hans tillträde som president kan det nu vara dags att utvärdera vad Donald Trump betyder för världspolitiken och den internationella ordningen. Den amerikanska utrikespolitikens uttryck har förändrats väsentligt med Trump-administrationen, men i vilken utsträckning och på vilka sätt har politikens innehåll egentligen förändrats? NYTT POLITISKT TÄNKANDE I USA Charlotte Fridolfsson, docent Högerpopulistiska valframgångar i västerländska demokratier uppmärksammas ofta, inte minst i USA. Samtidigt är senatorn Bernie Sanders en representant för vänsterpopulistiska allianser med andra progressiva krafter vilket ger ett nytt politiskt landskap. Fastän Sanders rörelse är ny, så har den kopplingar till bland annat den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den del av det offentliga samtalet som präglats av revolutionstankar sedan 1700-talet.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-02-12

Strimmaföreläsning: Klarar vi de globala utmaningarna?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
KLARAR VI DE GLOBALA MILJÖUTMANINGARNA? Björn-Ola Linnér, professor Konsumtionen hos en växande global över- och medelklass är en enorm miljöutmaning. Med de nuvarande utsläppstrenderna ser det mörkt ut att nå Parisavtalets klimatmål. FNs agenda 2030 menar att det behövs en grundläggande samhällsomställning. Just här i ligger en av vår tids största utmaningar, men också en källa till hopp om att människor har förmåga att ta sig an svåra dilemman. VART LEDER FN:S HÅLLBARHETSMÅL? Lars Niklasson, biträdande professor FN vill både lösa miljöproblemen och utrota fattigdomen i världen, men går det att uppnå alla goda ting samtidigt och hur ska det gå till? Ett av problemen med FN:s mål är att det saknas en gemensam strategi för att uppnå målen. Varje land ska efter bästa förmåga ta itu med sina problem, vilket ställer krav på politisk handlingskraft. Går det att leva upp till kraven, särskilt i länder med svag ekonomi och politik?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-05

Strimmaföreläsning: MIGRATIONENS POSITIVA OCH DYNAMISKA ASPEKTER

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Khalid Khayati, universitetslektor Peo Hansen, professor Statsmakten och en del forskning ser flyktinginvandring som en ekonomisk börda för värdlandet. Men stämmer detta verkligen? I en tid med framväxt av intolerans och främlingsfientlighet är det viktigt att lyfta fram de dynamiska aspekterna av migration. Hur kan till exempel strukturellt integrerade grupper och individer vinna potential och legitimitet i det svenska samhället? Dessa föreläsningar visar på migrationens positiva och dynamiska aspekter och visar också på bristerna i antagandena och modellerna som hävdar att flyktingar utgör en budgetbörda för ett land som Sverige.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post Jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014