Göm menyn

Händelser närmaste året

2019-10-15

Collaborative Research Seminar Series: Servitization and Deservitization: Themes and Research Priorities

Seminarium - Linköpings universitet
Presenter: Christian Kowalkowski
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

Högre seminarium inom statsvetenskap - Internationell klimatpolitik efter Paris

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Naghmeh Nasiritousi, forskare vid Stockholms universitet, talar om internationell klimatpolitik utifrån ett nyligen presenterat paper. Anmäl dig till seminariet för att få ut hennes paper i förväg.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 3C:817 i A-huset, campus Valla
För mer information kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013-286831.

Historiska seminariet

Seminarium - LiU Humanities
Martin Dackling diskuterar sin bok om syskonjordbruk i 1900-talets Sverige ”Istället för äktenskap”
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Diskuteket; Campus Valla hus B, ingång 25
För mer information kontakta Sam Willner, e-post sam.willner@liu.se.

Seminarium i matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Kristoffer Lindensjö, Uppsala universitet. Titel: Moment constrained optimal dividends: precommitment & consistent planning.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-i-matematisk-statistik, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

Strimman: Förändring och digitalisering - varför är det så svårt?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Johanna Sefyrin, universitetslektor i informatik, och Göran Goldkuhl, professor emeritus i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-10-16

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Marc Mars, University of Salamanca, Spanien. Titel: Kerr-de Sitter spacetime and conformal infinity.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2019-10-17

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
David Garcia från Medical University of Vienna & CSH Faculty ger ett seminarium med titeln: Collective emotions and social resilience in the digital traces after a terrorist attack, Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-10-18

Disputation

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Anna Segernäs Kvitting vid avdelningen för samhällsmedicin lägger fram sin avhandling: Dementia diagnostics in primary care with a focus on cognitive testing. Opponent: Biträdande professor Hans Basun.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen
För mer information kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se.

Årets alumn

Övrigt - Linköpings universitet
Lyssna till inspirerande berättelser om engagemang, karriär och att välja väg efter utbildningen. Årets alumner Sara Magnusson och Andreas Norlén håller föredrag och tar emot sin utmärkelse i Studenhuset.
Sista anmälningsdag: 2019-10-10
Kl 11:15 - 12:45
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/arets-alumn, kontakta Jessica Peterson, e-post jessica.peterson@liu.se, telefon 013-28 56 38.

Disputation - Irene Håkansson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Irene Håkansson försvarar sin doktorsavhandling "Biomarkers and disease activity in multiple sclerosis - A cohort study on patients with clinically isolated syndrome and relapsing remitting multiple sclerosis". Opponent: Professor Jan Lycke, Göteborgs universitet, Göteborg.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, 64
För mer information kontakta Professor Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se.

Seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Welcome to the 60% seminar titled “A Divided Old Age Through Digital Technologies?”, Arianna Poli, Ph.D. candidate at the Division Ageing and Social Change (ASC). Opponent: Stefan Fors, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet (KI). Commentator 1: Ulli Samuelsson, Jönköping University. Commentator 2: n.n.
Kl 13:15
Plats: TPM55
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Arianna Poli, e-post arianna.poli@liu.se, telefon +4611363582.

Körverk av kärlek - Östgöta Kammarkör 30 år

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör, som är en del av Musik vid Liu, firar med denna konsertproduktion 30 år som ensemble. Varmt välkomna att dela denna musikaliska upplevelse med oss! Konsertintroduktion kl 18.30. PROGRAM Brahms Schicksalslied Lindström Nu faller snö Mahler Ich bin der Welt abhanden gekommen, Ur Fem Rückert Lieder - paus - Mozart Mässa c-moll SOLISTER Karin Dahlberg, sopran Susanna Stern sopran, Leif Aruhn-Solén tenor, Carl Ackerfeldt baryton Östgöta Kammarkör Norrköpings Symfoniorkester DIRIGENT Christina Hörnell
Kl 19:00 - 21:00
Plats: Crusellhallen, Linköping konsert o kongress
För mer information se http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/mozarts-c-mollmaessa-foerstklassiker, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-10-19

Körverk av kärlek - Östgöta Kammarkör 30 år

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör, som är en del av Musik vid Liu, firar med denna konsertproduktion 30 år som ensemble. Varmt välkomna att dela denna musikaliska upplevelse med oss! Konsertintroduktion kl 14.30. PROGRAM Brahms Schicksalslied Lindström Nu faller snö Mahler Ich bin der Welt abhanden gekommen, Ur Fem Rückert Lieder - paus - Mozart Mässa c-moll SOLISTER Karin Dahlberg, sopran Susanna Stern sopran, Leif Aruhn-Solén tenor, Carl Ackerfeldt baryton Östgöta Kammarkör Norrköpings Symfoniorkester DIRIGENT Christina Hörnell
Kl 15:00 - 17:00
Plats: DeGeerhallen, Norrköping
För mer information se http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/mozarts-c-mollmaessa-foerstklassiker, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2019-10-21

Hållbar utveckling: Affektiva lärandemål och värderingar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 3. Affektiva lärandemål och värderingar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-10-23

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Erik Lindgren, Uppsala universitet. Titel: Nonlinear nonlocal equations.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2019-10-24

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
David Schoch från the Univerity of Manchester håller i ett seminarium med titeln: Leveling ties in two-mode networks. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Det internationella klassrummet del 2

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-10-25

Disputation Lina La Fleur

Disputation - Linköpings universitet
Lina La Fleur försvarar sin doktorsavhandling "Energy renovation of multi-family buildings in Sweden - An evaluation of primary energy use, life cycle costs, indoor environment and comparison with new building construction" Opponent är Dr. Andreas Koch, European Institute for Energy Research, Karlsruhe, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-28 11 66.

Disputation inom Företagsekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Aliaksei Kazlou vid avdelningen för Företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Immigrant entrepreneurs in a changing institutional context: a mixed embeddedness approach". Handledare är Martin Klinthäll, Linköpings universitet. Opponent är Monder Ram, professor, Aston University, UK.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla, Linköping
För mer information kontakta Martin Klinthäll, e-post martin.klinthall@liu.se.

Dubbelkvart på bibblan - öppen föreläsning

Föreläsning - Linköpings universitet
Plan S och Open Science berör alla forskare. Koordinator för forskningsstöd docent Johanna Nählinder förklarar vad begreppen står för och hur de kan komma att påverka dig som forskar.
Kl 12:15 - 12:45
Plats: Studenthuset Forskarlounge (plan 4)
För mer information se http://blog.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/2019/08/12/dubbelkvart/, kontakta Johanna Nählinder, e-post johanna.nahlinder@liu.se, telefon 013-28 29 03.

Disputation inom beräkningsmatematik: Andrea Alessandro Ruggiu

Disputation - Matematiska institutionen
Andrea Alessandro Ruggiu försvarar sin avhandling med titeln "Eigenvalue analysis and convergence acceleration techniques for summation-by-parts approximations". Opponent är Daniel Appelö, Associate Professor, University of Colorado Boulder.
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-160073, kontakta Andrea Alessandro Ruggiu, e-post andrea.ruggiu@liu.se.

Christer Giléns stipendieutdelning 2019

Övrigt - Linköpings universitet
Christer Giléns stipendieutdelning 2019 Den 25 oktober presenteras årets mottagare av Christer Gilén:s stipendier för bästa masteruppsats inom områdena ”Statistik och maskininlärning” samt ”Ekonomisk styrning, organisation och innovation”.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Studenthuset, Lövverket
För mer information se https://liu.se/artikel/liu-alumn-christer-gilen-vill-ge-nagot-tillbaka, kontakta Kristina Lyngenberg, e-post kristina.lyngenberg@liu.se, telefon 011-363425.

2019-10-29

Högre seminarium inom statsvetenskap - Rundabordssamtal kring statens legitimitet

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Välkommen till ett rundabordssamtal kring det grundläggande statsvetenskapliga begreppet legitimitet. Är det något som du adresserar i din forskning, och i så fall hur? Du som är kursansvarig – reflektera gärna kring hur du tar upp begreppet i dina kurser.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 3C:817 i A-huset, campus Valla
För mer information kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013286831.

Historiska seminariet

Seminarium - LiU Humanities
Johan Perwe: "Nazismen i Linköping"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Diskuteket; Campus Valla hus B, ingång 25
För mer information kontakta Sam Willner, e-post sam.willner@liu.se.

2019-10-30

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Sebastián Reyes Carocca, Universidad de la Frontera (Temuco), Chile. Titel: On Riemann surfaces and Jacobian varieties with automorphisms.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/artikel/matematiska-kollokviet, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2019-10-31

Disputation - Jenifer Barrirero, Nanostrukturerade material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jenifer Barrirero försvarar sin doktorsavhandling "Eutectic modification of Al-Si casting alloys". Opponent Prof Franz Joseph Feikus, Nemak Europe GmbH.
Kl 14:00
Plats: Rum Mott (G403), Fysikhuset, via videolänk från Univ Saarland, Tyskland
För mer information kontakta Magnus Odén, e-post magnus.oden@liu.se.

2019-11-05

Föreläsning med Christer Jonasson, docent i naturgeografi vid Uppsala universitet

Föreläsning - Institutionen för tema
Vad händer när klimatet förändras? Hur påverkas vi av att glaciärer smälter, permafrosten tinar och trädgränsen förändras? Ett sekel av aktuell forskning vid Abisko Naturvetenskapliga Station
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Studenthuset, sal SH62, 995712
För mer information se https://kva.se/sv/om-oss/organistation/nationalkommitteer, kontakta Josefin Frilund, e-post josefin.frilund@liu.se, telefon 013-285641.

Strimman: När roboten blir bidragshandläggare - mänskliga, tekniska och andra värden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Ida Lindgren, universitetslektor i informatik, och Daniel Toll, forskningsassistent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Camppus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-11-06

Föreläsning med Rein Ove Sikveland

Föreläsning - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kommunikation med människor i kris
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Uppsala universitet
För mer information se http://www.soc.uu.se/digitalAssets/744/c_744626-l_3-k_affisch_rein-ove.pdf, kontakta Agne Virsilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TPM55
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se, telefon 011-36 34 02.

2019-11-07

Christopher Sackmann

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Christopher Sackmann försvarar sin doktorsavhandling "The Propagation of Neurodegenerative Diseases by Inflammation and Exosomes". Opponent: Prof. Poul Henning Jenssen, Aarhus University, Aarhus, Danmark.
Kl 09:00
Plats: Berzelius, Campus US, Ing.65
För mer information kontakta Ella Sheiko, e-post ella.sheiko@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Thijs Bol från University of Amsterdam kommer till IAS och ger ett seminarium med titeln: The origins of gender equality in science funding. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-08

Disputation - Sandra Hellberg

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sandra Hellberg försvarar sin doktorsavhandling "Effect of Pregnancy and Hormones on T Cell Immune Regulation in Multiple Sclerosis". Opponent: Professor Manuel Friese, Hamburg, Tyskland.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, 64
För mer information kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se.

Dubbelkvart på bibblan - öppen föreläsning

Föreläsning - Linköpings universitet
Att planera undervisning med biblioteket. Bibliotekarie Anna-Karin Malmborg berättar om bibliotekets arbete tillsammans med kursansvariga för att göra studenter informationskompetenta
Kl 12:15 - 12:45
Plats: Studenthuset Forskarlounge (plan 4)
För mer information se http://blog.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/2019/08/12/dubbelkvart/, kontakta Johanna Nählinder, e-post johanna.nahlinder@liu.se, telefon 013-28 29 03.

2019-11-12

Högre seminarium inom statsvetenskap - Pedagogik och statsvetenskap

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Rasmus Karlsson, lektor i statsvetenskap vid Umeå Universitet, berättar om sitt pedagogiska utvecklingsarbete på grundkurser i statsvetenskap och olika metoder för att stimulera studenternas deltagande och aktiva lärande. Anmäl dig till seminariet för att ta del av en av hans artiklar där han beskriver och analyserar det som kallas ”gallery walk” där studenterna presenterar posters på temat politiska ideologier.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 3C:817 i A-huset, campus Valla
För mer information kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013286831.

Historiska seminariet

Seminarium - LiU Humanities
Sofia Gustafsson lägger fram ett kapitel ur en kommande bok: Stockholm in the world and the world in Stockholm. Urban government in fifteenth century.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Diskuteket; Campus Valla hus B, ingång 25
För mer information kontakta Sam Willner, e-post sam.willner@liu.se.

2019-11-13

Tema T Exchange with Amade M'charek

Föreläsning - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:15
Plats: Universitetsklubben, Campus valla
För mer information se https://liu.se/forskning/tema-t-exchange, kontakta Steve Woolgar, e-post steve.woolgar@liu.se.

2019-11-14

Disputation - Komplexa material och system

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Indre Urbanaviciute försvarar sin avhandling: Multifunctional Supramolecular Organic Ferroelectrics. Handledare: Prof. Martijn Kemerink. Opponent: Prof Sebastiaan van Dijken
Kl 10:15
Plats: Schrödinger E324
För mer information kontakta Martijn Kemerink, e-post martijn.kemerink@liu.se.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Moritz Marbach från ETH Zürich ger ett seminarium med titeln: The economic and political consequences of employment bans for refugees. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-15

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Shaobo Han försvarar sin avhandling med titeln ” Thermoelectric Polymer-cellulose Composite Aerogels”. Opponent: Professor Rachel Segalman, University of California. Handledare: Professor Xavier Crispin.
Kl 10:00
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Lesley Bornhöft, e-post lesley.g.bornhoft@liu.se, telefon 011-36 32 54.

2019-11-18

Hållbar utveckling: Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar

Seminarium - Linköpings universitet
Didacticum arrangerar fyra seminarier för lärare om lärande för hållbar utveckling hösten-2019. Anmäl dig nu! 4. Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/larande-for-hallbar-utveckling/larande-for-hallbar-utveckling-seminarieserie-ht-2019?l=sv, kontakta Ola Leifler, e-post ola.leifler@liu.se, telefon 013-28 16 97.

2019-11-19

Juridik frågor för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

10:e Nationella Prioriteringskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2019-11-19 kl 12:00 -- 2019-11-21 kl 13:00 Ämne: Vård efter behov - hur svårt ska det vara? Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum i samarbete med Region Stockholm. Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte.
Sista anmälningsdag: 2019-09-30
Plats: City Conference Centre Stockholm
För mer information se http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019, kontakta Eva Persson, e-post eva.persson@liu.se.

2019-11-20

Idéseminarium

Seminarium - LiU Humanities
Eva Hemmungs Wirtén, Tema Q. "Arkiv och institutionell glömska: ett idé-seminarium". I det ERC-finansierade PASSIM-projektet (www.passim.se) är frågan om patent som dokument eller bärare av vetenskaplig information central. Ett sådant perspektiv bygger på ett uttalat intresse för patentets materiella aspekter och samspel med ett större mediehistoriskt och medieteknologiskt system. Under våren 2019 anordnade PASSIM ett seminarium där idéhistorikern Matts Lindström och PASSIM’s egen José Bellido (Kent Law School) diskuterade en teknologi som intresserar båda forskarna: mikrofilm. Men att förstå dokumentet patent är det också nödvändigt med institutionella historier, dvs. att fokusera på de institutioner inom vilka patenten ”kommer till” och arkiveras, dvs. Patentverken. Det svenska patentverket (Patent och Registreringsverket - PRV) är ett av de äldsta i Europa, men är i princip helt outforskat som institution och som arkiv. Det här seminariet är inte till för att diskutera patentverk, även om anledningen till seminariet är direkt relaterat till observationer i PASSIM-projektet, utan för att bolla idéer kring hur man kan studera förhållandet mellan en institutions akter/filer/records (i detta specifika fall då patenten), dess tillgängliggörande (idag genom digitalisering) och själva institutionens osynlighet som institution. Är det så att dokumentens ökade tillgängliggörande möjliggör en institutionell glömska, och i så fall, med vilka konsekvenser? Målsättningen med seminariet är att bolla idéer kring hur vi skulle kunna samlas kring ”arkivet” som teoretiskt och historiskt begrepp och vilka olika institutioner som i så fall skulle kunde studeras komparativt. För PASSIM är seminariet ett led i att utveckla nya idéer kring patentverkets institutionella historia och eventuellt framtida projekt post-PASSIM.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, KH557
För mer information kontakta Olga Zabalueva, e-post olga.zabalueva@liu.se.

2019-11-21

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Andrea Voyer från Stockholms Universitet ger ett seminarium med titeln: Returning to manners as data: Computational approaches to the study of social norms.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-22

Dubbelkvart på bibblan - öppen föreläsning

Föreläsning - Linköpings universitet
Hur blir jag läst? Researchgate, DiVA och Wikipedia när forskningen är färdigskriven. Koordinator för forskningsstöd docent Johanna Nählinder berättar om vad du som forskare på ett tidseffektivt sätt kan göra för att sprida din forskning.
Kl 12:15 - 12:45
Plats: Studenthuset Forskarlounge (plan 4)
För mer information se http://blog.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/2019/08/12/dubbelkvart/, kontakta Johanna Nählinder, e-post johanna.nahlinder@liu.se, telefon 013-28 29 03.

Disputation - Ingela Helmfrid

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ingela Helmfrid försvarar sin doktorsavhandling "Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas". Opponent: Docent Mattias Öberg, Stockholm, Sverige.
Kl 13:00
Plats: Birgittasalen, Campus US, ingång 14, 15
För mer information kontakta Helen Karlsson, e-post helen.m.karlsson@liu.se.

Annika Malmström

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Annika Malmström försvarar sin doktorsavhandling "Studies for better treatment of patients with glioma". Opponent: Prof. Ole Solheim, NTNU och St.Olavs Hospital, Trondheim, Norge.
Kl 13:00
Plats: Linden, Campus US, Ing.65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

2019-11-26

Collaborative Research Seminar Series

Seminarium - Linköpings universitet
Introducing Web Mining of Firm Websites to Explore Innovation Factors Using the Example of Management System Standards Presenters: Mona Mirtsch & Knut Blind
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

2019-11-28

Tunnfilmsfysik - Mohammad Amin Gharavi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Mohammad Amin Gharavi, försvarar sin avhandling med titel: Theoretical and Experimental Studies on Early Transition Metal Nitrides for Thermoelectrics. Opponent: Prof Paolo Mele, Shibaura institute of technology, Tokyo
Kl 10:15
Plats: B-Huset BL 32
För mer information kontakta Per Eklund, e-post per.eklund@liu.se, telefon 013 288940.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Flaminio Squazzoni från University of Milan besöker IAS och ger ett seminarium med titeln: Can transparency undermine peer review? A computational model of scientist behavior under open peer review. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-11-29

Tillämpad fysik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Canyan Che försvarar sin avhandling med titeln ” Electrochemical reaction of quinones atconducting polymer electrodes for electrical energy devices”. Opponent: Professor Mieczyslaw Lapkowski, Silesian University of Technology. Handledare: Professor Xavier Crispin.
Kl 10:00
Plats: Önnesjösalen Kåkenhus K3, LiU Norrköping
För mer information kontakta Kattis Nordlund, e-post kattis.nordlund@liu.se, telefon 011-36 31 13.

DISPUTATION - Elin Björk

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Elin Björk försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/elibj17, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-12-04

Collaborative Research Seminar Series

Seminarium - Linköpings universitet
Freelancers, Independent Contractors and the Organization of Work Presenters: Karin Bredin & Torstein Nesheim
Kl 13:00 - 14:45
Plats: 317:868
För mer information kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

2019-12-05

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Miranda Lubbers från Autonomous University of Barcelona ger ett seminarium med titeln: Segregation in broader sociality networks: The benefits and disadvantages of the Network Scale-Up Method. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

2019-12-06

Dubbelkvart på bibblan - öppen föreläsning

Föreläsning - Linköpings universitet
Vad är halveringstiden på en ingenjör - livslångt lärande i praktiken. Under utbildningen lär vi studenterna att hitta och värdera bibliotekets resurser - resurser som de ofta inte har tillgång till när de lämnat LiU. Avdelningschef Kajsa Gustafsson Åman berättar hur vi kan hjälpa studenterna att förbli informationskompetenta.
Kl 12:15 - 12:45
Plats: Studenthuset Forskarlounge (plan 4)
För mer information se http://blog.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/2019/08/12/dubbelkvart/, kontakta Johanna Nählinder, e-post johanna.nahlinder@liu.se, telefon 013-28 29 03.

Disputation inom medicinsk informatik: Xuan Gu

Disputation - Linköpings universitet
Xuan Gu från Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Advanced analysis of diffusion MRI data”. Opponent: Tim Dyrby, Image Analysis and Computer Graphics section, DTU Compute, Technical university of Denmark. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten
Kl 13:15
Plats: Campus US, Norra entrén, plan 9, Hugo Theorell
För mer information se https://liu.se/medarbetare/andek67, kontakta Anders Eklund, e-post anders.eklund@liu.se.

2019-12-09

Welcome to Licentiate Defense of Jens Ogniewski, Computer Vision Laboratory, ISY

Seminarium - Institutionen för systemteknik
Titel: Interpolation Techniques with Applications in Video Coding Försvarare: Jens Ogniewski Avdelning: Institutionen för systemteknik, Computer Vision Laboratory Handledare: Per-Erik Forssén Examinator: Fredrik Gustafsson Opponent: Haibo Li Datum och tid: 9 dec 2019, 13.15 Plats: Ada Lovelace
Kl 13:15
Plats: Ada Lovelace
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

2019-12-10

Introductory Linux Tutorial for Life Sciences

Seminarium - Linköpings universitet
2019-12-10 kl 09:00 -- 2019-12-12 kl 17:00 NBIS and ELIXIR are offering an "Introduction to Linux" course targeted at life scientists who want to extend their skills and knowledge. The course provides a basic introduction to Unix/Linux commands and covers how Unix/Linux commands can be used to manage and inspect your data and results, and how to generate and run pipelines and workflows using basic shell scripting.
Sista anmälningsdag: 2019-11-08
Plats: The course is delivered on-line via an e-learning platform
För mer information se https://www.eventbrite.co.uk/e/introductory-linux-tutorial-for-life-sciences-registration-39722094855, kontakta Mihaela Martis-Thiele, e-post mihaela.martis@nbis.se, telefon -.

Högre seminarium inom statsvetenskap - Reflektioner i efterdyningarna av valet 2018

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Vi diskuterar valet 2018 utifrån valtemanumret nr 3 2019 av Statsvetenskaplig tidskrift. Anmäl dig till seminariet för att få ut numret.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: 3C:817 i A-huset, campus Valla
För mer information kontakta Helena Iacobaeus, e-post helena.iacobaeus@liu.se, telefon 013286831.

2019-12-11

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se, telefon 011-36 34 02.

2019-12-12

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Thomas Grund från University College Dublin ger ett seminarium med titeln: The duality of social context and social mechanisms. Seminariet är öppet för alla. Vi bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Unbounded Workshop on Publishing, Property and Academic Labour

Övrigt - LiU Humanities
Since 2009, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research has been committed to publishing the best articles on critical cultural re- search. Born digital, operating under a gold OA scheme, in 2019 Cul- ture Unbound is wellestablished as a high-quality, peer-reviewed outlet for cross-diciplinary research in the humanities and social sciences. To mark the occasion of the journal’s first decade and its transition into the next, Culture Unbound hosts an open workshop on the theme Publish- ing, Property and Academic Labour. Exploring the infrastructural chal- lenges in the intersection of scholarly publishing, intellectual property and academic labour, the purpose of the workshop is to reflect on the current conditions of scholarly publishing and to initiate a discussion on what the future might hold for journals such as Culture Unbound.
Sista anmälningsdag: 2019-12-01
Kl 13:00 - 18:00
Plats: Norrköping
För mer information se https://liu.se/forskning/culture-unbound, kontakta Culture Unbound team, e-post cu@isak.liu.se.

Fakultetskollegium

Övrigt - Linköpings universitet
Medicinska fakultetens fakultetskollegium
Kl 15:00 - 17:00
För mer information se https://old.liu.se/medfak?l=sv, kontakta Lizzett Hellqvist, e-post lizzett.hellqvist@liu.se.

2020-01-17

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-24

DISPUTATION - Daniel Andersson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Daniel Andersson försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/forskning/infrastrukturer-politik-miljo-stripes, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-02-04

Strimman: Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik, och Stefan Holgersson, docent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-10

Strimman: Smarta städer och digitalisering - exemplet Vallastaden och bortom

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Malin Granath, universitetslektor i informatik, och Darcy Parks, postdoktor i Tema teknik och social förändring. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-31

Strimman: Det digitaliserade arbetslivet

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, och Malin Nordström, adjungerad universitetslektor i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-06-08

TREDJE NATIONELLA KONFERENSEN OM BARNAVÅRDSFORSKNING

Konferens - Nationella forskarskolan i socialt arbete – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2020-06-08 -- 2020-06-09 Skicka in abstract för presentation senast 15 februari 2020
Plats: Stockholm
För mer information kontakta Agne Vrisilaite Maras, e-post agne.virsilaite.maras@liu.se, telefon 013-281042.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19