Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-08-23

Research course seminar - Andrology: Reproduction and health during a man´s lifetime

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2017-08-23 kl 11:00 -- 2017-08-24 kl 12:30 A two-day research education seminar (Code MF-8FO0097, 1.5 ECTS), supported by the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) as a SAC-seminar of FY2017, brings together researchers from different backgrounds to provide a broad spectrum of research and current knowledge on the health of men (reproductive and during ageing) for graduate students, junior researchers and clinicians stimulating future research projects and the improvement of personalized medicine.
Sista anmälningsdag: 2017-07-28
Plats: Eken, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://old.liu.se/medfak/ike/internt/ike-nytt/filarkiv/1.724131/Research_course_Andrology_23-24_augusti_2017.pdf, kontakta Heriberto Rodriguez Martinez, e-post heriberto.rodriguez-martinez@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Petros Petrosyan, Yerevan State University, Armenien. Titel: Number of palettes in edge-colorings of graphs.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2017-08-24

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Serge Gratton, ENSEEIHT-IRIT, Toulouse, Frankrike. Titel: Truncated primal-dual iterative methods for large-scale nonlinear least squares.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Björn Morén, MAI, Linköpings universitet. Titel: Preventing Hot Spots in High Dose-Rate Brachytherapy.
Kl 11:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

2017-08-25

Malcolm Latorre disputerar

Disputation - Linköpings universitet
Malcolm Latorre från Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”The Physical Axon: Modeling, Simulation and Electrode Evaluation”. Opponent: Professor Dr. Ulrich Hoffman, Medical Center - University of Freiburg, Department of Neurosurgery, Section of Neuroelectronic Systems, Germany.
Kl 09:00
Plats: Campus US, Ingång 65, Berzeliussalen
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-138587, kontakta Anna Holm, e-post anna.holm@liu.se.

2017-08-28

Campusvecka master's Child Studies

Övrigt - Tema Barn
Plats: Temahuset
För mer information se https://liu.se/utbildning/program/f7mch, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-08-30

MIIC Seminarie

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
MIIC inbjuder till seminarium: Tid: 13:00-14:00 Prof Per Hammarström, IFM - Propagation and inhibition of prion self-replication 14:00-14:15 Paus med fika 14:15-15:00 Dr Alexandra Alner, IFM - The protein Coor Facility “ProLinc” Presentation of the different technology platforms at the protein Coor Facility “ProLinc"
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Linden, ingång 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Marie Larsson, e-post marie.larsson@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Jari Taskinen, Helsingfors Universitet, Finland. Titel: Band-gap spectra of some elliptic equations and systems on waveguides.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2017-08-31

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Emil Karlsson, MAI, Linköpings universitet. Titel: Explicit modelling of multiple intervals in a constraint generation procedure for multiprocessor scheduling.
Kl 10:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Thomas N. Friemel from the University of Zurich is holding a seminar with the title "Network Dynamics of Adolescents Media Use" The seminar is open for everyone.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301, Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Antologiseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 16:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-09-01

Johan Richter disputerar

Disputation - Linköpings universitet
Johan Richter från Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Flourescence Guided Resection of Brain Tumors: Evaluation of a Hand-held Spectroscopic Probe”. Opponent: Docent Peter Siesjö, Neurokirurgi, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Kl 09:00
Plats: Campus US, Ingång 7, Hugo Theorell-salen
För mer information se https://liu.se/forskning/neuroteknik, kontakta Jenny Eilertsen, e-post jenny.eilertsen@liu.se.

2017-09-04

Disputation - Martin Eriksson (IFM)

Disputation - Linköpings universitet
Den 4:e september kl 10:15 försvarar doktorand Martin Eriksson sin avhandling med titeln: "Photoluminescence Characteristics of III-Nitride Quantum Dots and Films". Opponent: Prof Yasuhiko Arakawa, Tokyo University
Kl 10:15
Plats: Planck, IFM
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Therese Lindkvist, e-post therese.lindkvist@liu.se, telefon 013-282697.

Hbtq-flyktingar – asylprocess och utmaningar

Föreläsning - Linköpings universitet
Hur behandlas hbtq-personers asylansökningar i det svenska asylsystemet? Vilka upplevelser av asylprocessen bär hbtq-personer med sig? Den första delen av seminariet lyfter hur det går till att söka asyl i Sverige på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet och de hinder som asylsökande som är hbtq-personer kan möta. Den andra delen av seminariet tar specifikt upp hur ensamkommande barn som är hbtq kan ges stöd inför sin asylutredning. Unga asylsökande hbtq-personer möter särskilda utmaningar i sin asylprocess och saknar ofta kunskap om sina. RFSL Newcomers Linköping är en av de organisationer som ger råd om hur olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med asylsökande kan informera och särskilt stötta dessa ungdomar och unga vuxna. Talare: Fil. dr. Sara Ahlstedt, migrationsforskare som fokuserar på queer migration. Sara Ahlstedt disputerade 2016 i migration och etnicitet på en avhandling vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Nero F Enquist är samordnare för RFSL Newcomers Linköping, som är del av RFSL Linköping. RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Nero F Enquist arbetar med rådgivning och stödinsatser för målgruppen i kontakt med myndigheter.
Kl 15:00 - 17:00
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen i Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping
För mer information se https://app.memlin.com/view/593fbb0c39c408 , kontakta Silje Lundgren, e-post silje.lundgren@liu.se.

2017-09-05

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
NBIS vid Linköpings universitet (Malin Larsson (IFM) & Mihaela Martis (IKE)) bjuder in till bioinformatik drop-in träffar. Drop-in träffarna kommer att hållas varannan tisdag mellan kl 10-11. Varmt välkomna för att diskutera problem som rör bioinformatik i just era forskningsprojekt! NBIS Linköping. Malin Larsson (IFM) och Mihaela Martis (IKE)
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Rum 463.09.030, plan 09, Cellbiologen, ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Integrated assessment design

Seminarium - Linköpings universitet
Medicinsk pedagogik: Medfaks hedersdoktor 2017, Dr Graham Hendry, University of Sydney ger ett öppet seminarium om examination. Välkomna! 'This seminar will focus on the design of integrated authentic assessment for sustaining students’ long-term effort needed to achieve quality learning and vocational graduate outcomes'.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Tidlösa, hus 511 plan 14
För mer information se http://liu.se/forskningsomrade/medicinsk-pedagogik, kontakta Madeleine Abrandt Dahlgren, e-post madeleine.abrandt.dahlgren@liu.se.

2017-09-06

Disputation i datalogi - Marcus Bendtsen

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Marcus Bendtsen, ADIT/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Gated Bayesian Networks". Huvudhandledare: Jose M. Peña. Opponent: Professor Helge Langseth, NTNU, Norge
Plats: Ada Lovelace, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-136761, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13281460.

International Workshop: Race and Migration in Times of New Political Borders

Konferens - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Internationella forskare diskuterar olika aspekter av migration och integration.Öppet för alla!Program: Can We Rethink Migration Through Logistics? Labour, Mobility, and Integration - Manuela Bojadzijev, Professor, Leuphana Universität, Lüneburg, Germany.; Migration and Health in Southern Africa - Jo Veary, Assoc. Professor. University of the Witwatersrand, South Africa; Invisible Majorities? The Racialisation of Migration - Steve Garner, Professor of Critical Race Studies, Birmingham City University, UK; Challenges and Opportunities for Migration Research - Roundtable Discussion. With Swedish and International migration researchers.
Sista anmälningsdag: 2017-08-30
Kl 10:00 - 16:00
Plats: Arbetets Museum, Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/artikel/race-and-migration-workshop, kontakta Eva Rehnholm, e-post eva.rehnholm@liu.se, telefon +46 11 36 32 38.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Ugo Gianazza, University of Pavia, Italien. Titel: A self-improving property of degenerate parabolic equations of porous medium-type.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Anders Björn, e-post anders.bjorn@liu.se.

2017-09-07

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Carl Nordlund from IAS is holding a seminar with the title ""Mapping intermarriage patterns in Sweden". The seminar is open for everyone.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

Book release

Övrigt - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Book release, Mona Livholts, Lia Bryant, "Social work in glocalised world".
Kl 14:00 - 16:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-09-08

Disputation - Jacob Kuruvilla

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jacob Kuruvilla försvarar sin doktorsavhandling "Proteomics as a tool for assessment for nanomedicine and environmental pollution". Opponent: Jean Armengaud, CEA, Frankrike.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus US
För mer information kontakta Susana Cristobal, e-post susana.Cristobal@liu.se, telefon +46730385867.

2017-09-10

Jubilate - vår tids körmusik

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör gästar Skara domkyrka och presenterar körmusik från vår egen tid, spännande och vackra klanger, nutida klassiker blandat med nyskriven körmusik.  Musiken kommer från Ukraina, Frankrike, Lettland och Sverige och kan beskrivas med ord som klangfullt jublande, omfamnande, vilsam, kärleksfull och inspirerande.  Den mänskliga röstens förmåga att uttrycka känslor och förmedla text är unik och någonting vi delar med människor över hela världen. Östgöta Kammarkör utvecklar i detta konsertprogram sin klang- och färgpalett i nya riktningar och hälsar dig välkommen till en minnesvärd konsertupplevelse. Ni får höra musik av fransmannen Cecar Geoffray och den svenske kompositören Fredrik Sixten, en av vår tids produktiva tonsättare som skriver musik med stor närhet till känslor och text. I samma konsertprogram får ni möta den ukrainske tonsättaren Valentin Silvestrovs unika klangvärld, Gabriella Gullins finstämda musik, Erik Esenwalds körstycken som snabbt seglat upp som moderna favoriter på körsångarhimlen. Det blir också musik av Karin Rehnqvist, Michael Waldenby, Ann-Sofie Söderqvist och den lettiske tonsättaren Vaclovas Augustinas.  Varmt välkomna till konsert med Östgöta Kammarkör och musik som berör!
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Skara domkyrka
För mer information se https://liu.se/artikel/jubilate, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2017-09-11

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
César Hidalgo from Massachusetts Institute of Technology is holding a seminar with the title "How Nations Learn: Collective Learning in Society and The Economy". The seminar is open for everyone.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-363291.

2017-09-12

Grants Office on tour

Övrigt - Linköpings universitet
Grants Office tour 2017 kommer till Universitetsklubben, campus Valla den 12 september. Drop-in 09:00-12:00, kom och träffa oss på Grants Office och få hjälp med frågor som berör din forskningsfinansiering! Läs mer på liu.se/go
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Universitetsklubben, campus Valla
För mer information se http://liu.se/go, kontakta Agneta Jansson, e-post agneta.jansson@liu.se, telefon 013 28 13 55.

2017-09-14

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Wiberg, avdelningen för social arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-09-15

Disputation - Nazli Avdan (Språk och kultur)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Den 15 september kl.10:15 försvarar doktorand Nazli Avdan (IKK) sin doktorsavhandling med titeln ‘Collaborative Competition’: Stance-taking and Positioning in the European Parliament. Opponent: John Du Bois, University of California, Santa Barbara.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: KEY 1, hus Key.
För mer information se http://old.liu.se/ikk/ffu/ske/, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

Disputation - Katarina Bengtsson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Katarina Bengtsson försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Electrokinetic devices from polymeric materials". Opponent: Jörg P. Kutter, University of Copenhagen, Danmark.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information se http://ifm.liu.se, kontakta Karina Malmström, e-post karina.malmstrom@liu.se, telefon 013-288997.

Licentiatseminarium Olov Andersson

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Olov Andersson, AIICS/IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Methods for Scalable and Safe Robot Learning". Huvudhandledare: Professor Patrick Doherty. Opponent: Docent Petter Ögren, KTH
Kl 10:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-138398, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

GEXcel's 10 years anniversary

Konferens - Tema Genus
We’ll celebrate in TEMCAS. We hope to see you there!
Kl 13:00 - 16:00
Plats: TEMcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

Disputation Anna Bylund

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Bylund försvarar sin avhandling med titeln: Towards a minor bilingualism: Exploring variations of language and literacy in early childhood education. Opponent: Prof emerita Diana Masny, University of Ottowa, Kanada.
Kl 13:15
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-09-19

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
NBIS vid Linköpings universitet (Malin Larsson (IFM) & Mihaela Martis (IKE)) bjuder in till bioinformatik drop-in träffar. Drop-in träffarna kommer att hållas varannan tisdag mellan kl 10-11. Varmt välkomna för att diskutera problem som rör bioinformatik i just era forskningsprojekt! NBIS Linköping. Malin Larsson (IFM) och Mihaela Martis (IKE)
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Rum 463.09.030, plan 09, Cellbiologen, ingång 65, Campus US.
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Informationsmöte om handledning av läkarstudenters självständiga arbeten

Övrigt - Linköpings universitet
Informationsmöte för dig som vill veta mer om uppdraget som handledare för läkarstudenternas självständiga arbeten, tex vad det innebär att vara handledare och på vilket sätt ett självständigt arbete kan bidra i forskningsprojekt. Anmälan görs via länken nedan senast 11 september 2017. Välkommen!
Sista anmälningsdag: 2017-09-11
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Papaver, Växthuset/hus 511, plan 11, Campus US
För mer information se http://old.liu.se/medfak/lakarprogr/t6/informationsmote-for-handledare-anmalan/?l=sv, kontakta AnnaCarin (AC) Stragnefeldt, e-post annacarin.stragnefeldt@liu.se.

TEMA föreläsning

Seminarium - Tema Barn
INSTALLATIONSFÖRELÄSNINGAR CECILIA LINDGREN, docent vid Tema Barn föreläser om "n" och ANNA LUNDBERG, docent vid tema Genus föreläser om ""
Kl 13:00
Plats: Brage
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-09-20

Informationsmöte om handledning av läkarstudenters självständiga arbeten

Övrigt - Linköpings universitet
Informationsmöte för dig som vill veta mer om uppdraget som handledare för läkarstudenternas självständiga arbeten, tex vad det innebär att vara handledare och på vilket sätt ett självständigt arbete kan bidra i forskningsprojekt. Anmälan görs via länken nedan senast 11 september 2017. Välkommen!
Sista anmälningsdag: 2017-09-11
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Papaver, Växthuset/hus 511, plan 11, Campus US
För mer information se http://old.liu.se/medfak/lakarprogr/t6/informationsmote-for-handledare-anmalan/?l=sv, kontakta AnnaCarin (AC) Stragnefeldt, e-post annacarin.stragnefeldt@liu.se.

2017-09-21

Antologiseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:15 - 12:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Seminar IAS

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Joakim Wernberg from Lund University is holding a seminar with the title "Scaling within the city: applying urban scaling on a neighborhood level". The seminar is open for everyone.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Seminarium om avhandlingskappa

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-09-28

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Rense Corten from Utrecht University is holding a seminar with the title "Sources of Segregation in Social Networks: A Novel Approach Using Facebook". The seminar is open for everyone. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

2017-09-29

DISPUTATION - Sofia Littmarck

Disputation - Tema Barn
Doktorand Sofia Littmarck försvarar sin avhandling med titeln "" Handledare: Professor Bengt Sandin. Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-10-05

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sune Lehmann from Cophenhagen Centre for Social Data Science (SODAS) is holding a seminar with the title "Fundamental Structures of Dynamic Social Networks". The seminar is open for everyone. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

2017-10-10

Forskartorget - visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medfak!

Övrigt - Linköpings universitet
Forskartorget genomförs varje termin 4 på Läkarprogrammet och är en mötesplats för forskare och läkarstudenter där olika forskning inom medicinska området visas upp. Studenterna får här ett ypperligt tillfälle att ställa frågor, få råd av erfarna forskare, knyta kontakter, få mer information om intresseområde och/eller tips på inriktning för sitt eget kommande självständiga arbete. Forskartorget brukar vara välbesökt och mycket uppskattat av såväl forskare som studenter. Om du vill visa upp din forskning i syfte att hitta läkarstudenter inom ramen för det självständiga arbetet, anmäler du dig via denna länk: https://old.liu.se/medfak/lakarprogr/t6/forskartorget-anmalan-for-forskare-och-handledare/?l=sv
Sista anmälningsdag: 2017-09-25
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Papaver och Digitalis, Växthuset/hus 511, plan 11, Campus US
För mer information se https://old.liu.se/medfak/lakarprogr/t6/forskartorget-anmalan-for-forskare-och-handledare/?l=sv, kontakta AnnaCarin (AC) Stragnefeldt, e-post annacarin.stragnefeldt@liu.se.

2017-10-12

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Simon Lindgren from Umeå University is holding a seminar with the title "Untangling the 2017 UK General Election on Twitter". The seminar is open for everyone. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Justine McGovern, School of Social Work, Lehman College, New York.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-10-17

Strimman, öppen föreläsning, 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
1. Johanna Sköld, professor vid tema Barn: Änglamakare- seriemördare eller skammens profitörer? Änglamakeri, har skildrats som en kvinnlig missgärning. Kvinnorna, de så kallade änglamakerskorna, har stått i centrum både i samtida rättegångar och i nutida framställningar av detta fenomen, trots att historien faktiskt ger exempel på manliga förövare. 2. Sofia Gustafsson, universitetslektor: Guds straff eller naturfenomen? Aktuell forskning har uppmärksammat att texter om järtecken oftast skrevs av företrädare för den protestantiska kyrkan. De gav uttryck för uppfattningen att tecknen (kometer, norrsken, missbildningar hos människor och djur) var sända av Gud för att varna för kommande syndastraff.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket, D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.com, telefon 013-285738.

2017-10-19

SOAK 2017, Svenska operationsanalyskonferensen

Konferens - Matematiska institutionen
2017-10-19 -- 2017-10-20 Årets tema är "Operationsanalys i praktiken". Arrangörer är Svenska Operationsanalysföreningen (SOAF) och Linköpings universitet.
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla
För mer information se https://soaf.se/soak/, kontakta Elina Rönnberg, e-post elina.ronnberg@liu.se.

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Peter Bearman from Columbia University is holding a seminar with the title "Neural mechanisms lie behind the emergence of dyadic affective reciprocity, transitive closure and identity in human groups". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

2017-10-23

Fritidshemsbiennalen

Konferens - Linköpings universitet
2017-10-23 -- 2017-10-24 Fritidshemsbiennalen är tänkt som ett forum för att forskning och praktik ska kunna mötas och diskutera fritidspedagogiska frågor.
Plats: Flygeln, Louis De Geer, Norrrköping
För mer information se http://search.liu.se/?query=fritidshemsbiennalen, kontakta Helene Elvstrand & Anneli Carlbring, e-post fritidshemsbiennalen@liu.se, telefon 011-363355 & 011-363027.

2017-10-26

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Lars Leszczensky from the University of Mannheim is holding a seminar with the title "Friendship Networks and Group Identities". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Slutseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jessica Sjögren, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-10-27

Antologiseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:00 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-10-31

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Elisabet Olme from Stockholm University is holding a seminar with the title "School priority structures and school segregation". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

2017-11-02

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Milena Tsvetkova from London School of Economics and Political Science is holding a seminar with the title "The emergence of inequality in social groups". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Christina Söderberg, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-11-07

Strimman, öppen föreläsning: 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
1.Gunnar Elfström, författare, kulturhistoriker, filosofie hedersdoktor vid LiU: Linköping under 1950- och 60-talen Linköping är en av de svenska städer som vuxit snabbast sedan andra världskriget. Under 1950- och 1960-talen var optimismen stor och särskilt det högteknologiska företaget SAAB växte snabbt. Samtidigt blev Linköping ett allt viktigare centrum för sjukhusvård. Nu lades grunden för dagens diversifierade och välmående stad. 2. Stefan Hammenbeck: Konsthistoriker, konstintendent vid Östergötlands museum, filosofie hedersdoktor vid LiU Ett tidlöst tema i modern tappning Konstnären Henrik Sörensen fick 1932 uppdraget att måla nya altartavlan för högkoret i Linköpings domkyrka. Från början stod klart att även utsidorna mot koromgången skulle utsmyckas. Textilkonstnären Märta Afzelius fick det uppdraget. Hennes mittverk Skapelsen utformades i samarbete med Sörensen. Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket, D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2017-11-09

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Petri Ylikoski from the University of Helsinki is holding a seminar with the title "Conceptualizing micro-macro relations". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sofia Lundmark, Södertörns högskola
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-11-16

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Lars-Eric Cederman from ETH Zurich is holding a seminar with the title "Ethnic inequality and conflict". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Workshop: Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen

Seminarium - Linköpings universitet
Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-11-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sabine Gruber, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-11-23

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Frank Kalter from the University of Mannheim is holding a seminar with the title "Analytical sociology and the study of ethnic inequalities". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

2017-11-30

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Daniel Barkoczi from the Institute for Analytical Sociology (IAS) is holding a seminar with the title "Studying collective behavior in online interactive experiments". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Slutseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elin Nilsson, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-12-07

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Dominik Hangartner from London School of Economics and Political Science is holding a seminar with the title "The impact of the asylum process on long-term refugee integration". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

WCMM-LiU symposium Linköping 7-8 December 2017

Konferens - Linköpings universitet
2017-12-07 kl 13:00 -- 2017-12-08 kl 15:00 We invite you to partake in the second WCMM-LiU symposium, our initiative focusing on the Medicine-Technology Interface. The four themes for our next WCMM yearly symposium will be: - Protein structure and protein pharma - Bioelectronics, biosensors, organ-on-a-chip - Imaging - Omics and Big data in medicine There will be four groups working to produce a symposium of high quality. Please reserve Thursday 7 Dec from 13 o'clock to Friday 8 Dec around 15 o'clock.
Plats: Lecture hall Hugo Theorell, North entrance, level 9, Campus US
För mer information se https://liu.se/en/research/wallenberg-centre-for-molecular-medicine, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se, telefon 013-282709.

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Tove Pettersson, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-12-12

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Dana Fisher and Lorien Jasny, University of Maryland and University of Exeter, are holding a seminar with the title "Shifting echo chambers in US climate policy networks". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

2017-12-14

IAS Seminar

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Markus Holdo from Uppsala University is holding a seminar with the title "Marginalization and violence: On the social mechanisms of urban riots". The seminar is open for everyone and we very much hope to see you at the event. Coffee and tea is provided.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2 KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-323291.

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Olaison och Annette Sverker, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-12-15

DISPUTATION - Elin Låby

Disputation - Tema Barn
Doktorand Elin Låby försvarar sin avhandling med titeln "" Handledare: Professor Bengt Sandin. Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2018-01-30

Strimman, öppna föreläsningar: Olika sorters historia

Föreläsning - Linköpings universitet
Judiska kvinnors erfarenheter i Sverige: Hur och varför har judiska kvinnors historia osynliggjorts? Hur kunde det vara att leva som kvinna och judinna i Sverige i början av 1900-talet? Vilka livsval och möjligheter fanns det? Hur har judiska kvinnors berättelser om Förintelsen formats av större nationella och historiekulturella perspektiv? Hur kan man se på Förintelsen ur ett genusperspektiv? Malin Thor Tureby: biträdande professor i historia Kristin Wagrell: doktorand tema Kultur och Samhälle
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-02-13

Strimman, öppen föreläsning, 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Björn Grip:Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen, och den drabbar ojämlikt. Ju fattigare desto större är risken att dö i förtid. Skillnaderna syns tydligt mellan regioner, städer och stadsdelar. Erik Petersson: Sårade soldater: livet efter stormaktstidens krig Hur var det egentligen att vara soldat under Sveriges stormaktstid? Vilka skador fick de? Hur var det att komma hem efter kriget? Vilken hjälp fick de från staten för sin överlevnad och försörjning? Det är denna bortglömda bild av stormaktstidens krig som föreläsningen handlar om.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.

2018-03-13

Strimman, öppen föreläsning: 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Ungdomar möter historia: Hur gör man historia intressant för ungdomar? Det är en central fråga både för dem som undervisar i historia och dem som visar museer för ungdomar. Madeleine Larsson I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv? Från Strand och Övralid i väster till Norrköpings industrilandskap i öster visas Östergötlands kulturarv upp. Vad händer under guidade visningar i historiska miljöer? Vilka ämnen behandlas, vilka byggnader och föremål tittar man extra på? Vilka kulturarv ”skapas”? David Ludvigsson Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013285738.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014