Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Så använder du kalendariet

LiU:s kalendarium är universitetets nav. Här hittar du allt som händer på universitetet, från mindre seminarier till kungliga besök. Men kalendariet är beroende av att alla evenemang läggs in på rätt sätt.

Skärmdump ur kalendairetAnmäl ny händelse

För att föreslå en händelse/aktivitet går du till det centrala kalendariet, eller till din enhets kalendarium. Klicka på ”Anmäl ny aktivitet” i vänstermenyn. För att kunna anmäla en ny händelse måste du ha ett LiU-ID, logga in med det.

Vi lägger in och publicerar händelser som äger rum på LiU eller där LiU är medarrangör.

Vi publicerar inte antagningsseminarier och halvtidsseminarier, de blir för många och intresserar en begränsad grupp.

1. Information:

Rubrik:
Skriv en kort rubrik, inte hela namnet på exempelvis en avhandling.

Att tänka på:

  • Vid disputation, skriv ”Anders Andersson disputerar”, inte ”Disputation Anders Andersson”. (Kategorifältet skrivs nämligen ut före rubriken när händelsen publiceras i kalendariet, och resultatet blir ”Disputation Disputation Anders Andersson” i rubriken.)
  • Förtydliga om det handlar om en serie, till exempel ”Högre seminarieserie NorrUt – Anders Andersson”.

Skärmdump från kalendariet

Beskrivning:
Berätta kort och koncist om händelsen, max tre meningar.

Att tänka på:

  • Var försiktig om du kopierar in text från andra dokument. Ibland uppstår konstiga specialtecken.
  • Skriv ut hela namnen på organisationer, avdelningar och så vidare, och inte förkortningar.
  • Texten i kalendariet blir i ett stycke, även om det i formuläret ser ut som att det går att göra radbrytningar och listor. Var därför noga med skiljetecken som punkter, annars blir det lätt grötigt.
  • Det går inte att göra länkar i texten, dem lägger du under ”Kontaktinformation för aktiviteten”.

Plats:
Ange var händelsen ska äga rum.

För publicering på engelska webben:
Det nedre fältet är avsett för notiser som ska publiceras på engelska webbsidor.

Skärmdump från kalendariet2. Tillhörighet

Tillhör enhet:
Välj i rull-listen den enhet som händelsen härstammar från/ i huvudsak vänder sig till.

Publicera även på:
Markera LiU om händelsen även ska publiceras i det centrala kalendariet. (Det är redan förvalt.)

Att tänka på:

  • Lokala aktiviteter ska INTE publiceras i det centrala kalendariet, (till exempel om lärarmöten, ospecificerade doktorandseminarier eller möten med institutionsstyrelsen). Då måste LiU bockas ur. Det gör du genom att klicka på LiU samtidigt som du håller ner skift/ctrl-tangenten på PC eller cmd-tangenten på Mac. Alternativt kan du klicka i den enhet händelsen ska publiceras på ytterligare en gång.
  • Det går att välja flera enheter att publicera på, skift/ctrl-tangenten på PC eller cmd-tangenten på Mac och klicka på fler under ”Publicera även på”.

Kategori:
Välj lämplig kategori.

Skärmdump från kalendariet3. Datum och tid

Här anges datum och tid för själva händelsen (alltså inte hur lång tid som händelsen visas i kalendariet).
Det räcker att ange startdatum och starttid. Vill du, kan du ange en tidsperiod, (då inleds beskrivningen av händelsen med datumspannet när aktiviteten publicieras).


Skärmdump från kalendariet4. Kontaktinformation:

Här kan du länka till en sida med mer information
Fyll alltid i kontaktuppgifter då användarna ofta vill kunna ställa frågor om händelser.

 

 

 

 

Vid korrigering

Händelserna som publiceras lokalt hanteras av enhetens kalenderredaktör. Händelserna som publiceras centralt, eller centralt och lokalt, hanteras tills vidare av den centrala kalenderredaktören på universitetets informationsavdelning. Behöver du ändra någonting i en inlagd händelse måste alltså den centrala kalenderredaktören kontaktas, elisabet.wahrby@liu.se.

 

Text: Sofia Ström Bernad


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-25