Göm menyn

Välkommen till LiU-Junior Faculty

Welcome to junior facultyLiU-Junior Faculty vid Linköpings universitet är nätverket för framtida forskningsledare. Det tvärfakultetliga Junior Faculty är en arena för kunskapsutbyte och information för postdoktorala forskare och lärare med sikte på docentskap.

 

For the English version, please click on the flag on the flag English on the right up side (not Homepage)


Sidansvarig: juniorfaculty@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-27