Hide menu

Links

Internal LiU links

Grants Office

LiU Alumni

 

Social associations at LiU

Akademiska föreningen

 

National Junior Faculty

Website

On the NJF website (www.nationaljf.se), you can find information and links to other universities where similar associations are called Junior Faculty or Future Faculty. There could be minor differences between the associations regarding their target groups.

 

Sveriges Unga Akademi

Website

Man blir invald som ledamot i SUA för en 5-årsperiod, så sammansättningen av Sveriges unga akademi varierar för varje år. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens samt att forskaren visar ett starkt engagemang för Sveriges unga akademis frågor. Alla vetenskapliga discipliner är välkomna men kommer inte vara representerade vid varje tidpunkt. Sveriges unga akademi strävar efter att ha en så bred fördelning av ämnen representerade som möjligt.

Happening NOWUsing Social Media in Your Research

Tuesday 12th February 
14:00 - 16:00
Vallfarten, Campus Valla, Linköping

 

For registration and information please send an email to juniorfaculty@liu.se

 


Page manager: juniorfaculty@liu.se
Last updated: Fri Feb 08 15:49:36 CET 2019