Hide menu

Links

Internal LiU links

Grants Office

LiU Alumni

 

Social associations at LiU

Akademiska föreningen

 

National Junior Faculty

Website

On the NJF website (www.nationaljf.se), you can find information and links to other universities where similar associations are called Junior Faculty or Future Faculty. There could be minor differences between the associations regarding their target groups.

 

Sveriges Unga Akademi

Website

Man blir invald som ledamot i SUA för en 5-årsperiod, så sammansättningen av Sveriges unga akademi varierar för varje år. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens samt att forskaren visar ett starkt engagemang för Sveriges unga akademis frågor. Alla vetenskapliga discipliner är välkomna men kommer inte vara representerade vid varje tidpunkt. Sveriges unga akademi strävar efter att ha en så bred fördelning av ämnen representerade som möjligt.

Happening NOW


Junior Faculty Career Day

April 3rd, 9:00-16:00

Hugo Theorell, Campus US Hospital

This annual seminar will feature a series of talks from successful early career academics focused on overcoming challenges in the modern academic environment. Additionally, practical information on the services provided by several LiU organizations, including SULF, the International Office, and the Grants Office.

Fika and lunch at Ekoxen Hotel will be provided, and attendance is free. 

For registration and information please send an email to juniorfaculty@liu.se and indicate your diet restrictions

 


Page manager: juniorfaculty@liu.se
Last updated: 2019-03-18