Göm menyn

Linköpings universitet på 1 minut

Linköpings universitet har 3 900 anställda, 27 000 studenter och en omslutning på 3,3 miljarder kronor. Forskning och utbildning bedrivs inom Filosofiska fakulteten, Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan), Medicinska fakulteten (Hälsouniversitetet) samt inom det utbildningsvetenskapliga området. Basen utgörs av 14 breda flerämnesinstitutioner.

Utbildning

LiU är störst i landet på kvalificerade professionsutbildningar (läkare, civilingenjörer etc) och erbjuder 160 utbildningsprogram, varav 20 på engelska. Vid LiU finns också 550 fristående kurser, både tvärvetenskapliga kurser, och kurser i traditionella akademiska ämnen som språk, fysik, matematik, psykologi, historia och konstvetenskap.

Studenterna kommer från hela landet (trettio procent från Östergötland och resten från övriga Sverige) och hör till dem som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden och har högst snittlön ett år efter examen.

LiU har även studentutbytesavtal med 500 universitet i 50 länder och ca 1 500 internationella studenter.

Forskning

Vid LiU har alltid funnits en stark ambition att kombinera hög vetenskaplig relevans med vetenskaplig excellens. Universitetet har gjort sig känt för sin förmåga att driva mång- och tvärvetenskaplig forskning, inte sällan i samverkan över fakultetsgränserna. Vid LiU finns ett tiotal forskningsmiljöer som av forskningsråden erhållit särskilt stöd som centres of excellence.

Här finns en finns en kultur som premierar framgång, som är öppen, generös och prestationsinriktad utan att ge avkall på universitetets grundläggande värden. En betydande del av forskningsanslagen fördelas efter prestation.

När det gäller forskarutbildning har LiU haft en ledande roll när det gäller att etablera doktorandutbildning enligt forskarskolemodellen.

Campusområden

Linköpings universitet finns i både Linköping (på campus Valla och campus US) och Norrköping. Dessutom bedrivs konstnärliga utbildningar i Vadstena och på Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm.


Sidansvarig: rekrytering@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 19 09:11:19 CEST 2013