Göm menyn

GRUNDUTBILDNING VID ITN

Inom Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) bedrivs undervisning inom bl.a. fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem, vetenskaplig visualisering, digitala medier,matematik, datavetenskap, byggnadsteknik och grafisk design.Bild till grundutbildning

Den största andelen studenter går på civil- och högskoleingenjörsutbildningar, men kurser ges också inom kandidatprogram, mastersprogram, yrkeshögskoleutbildning och tekniskt/naturvetenskapligt basår.

Externa uppdrag, som till exempel uppdragsutbildning för företag, ingår som en viktig komponent i verksamheten.

Mer information om utbildningarna som ITN ger kurser inom


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-08