Göm menyn

Spår: Trådlösa system

Här ingår design av avancerade elektroniksystem med fokus på tillämpningar inom (trådlös) kommunikationselektronik. Särskild specialisering sker på design av analog- och mixad analog/digital elektronik i radiofrekvens (RF) området. Kompetens i avancerad elektronikdesign förstärks med studier i elektromagnetisk kompatibilitet. Visst fokus ligger även på signalbehandling för digital kommunikation samt systemkonstruktion med hjälp av datorverktyg (EDA, CAD).

Syllabus från studiehandboken

”Här ingår design av avancerade elektroniksystem med fokus på tillämpningar inom (trådlös) kommunikationselektronik.”

”Särskild specialisering sker på design av analog- och mixad analog/digital elektronik i RF-området.”

”Visst fokus ligger även på signalbehandling för digital kommunikation samt systemkonstruktion med hjälp av CAD.”

  • Multidisciplinär approach
  • Utveckling av elektroniksystem från komponent till systemnivå

 

Wireless System Profile idea

 

Spåromfattning

Användningsområde 

Ingenjörskonst Verktyg
Digitala kommunikationssystem Elektronikkonstruktion Analytiska modeller
Radiofrekvenselektronik Planering och optimering Simulering
Trådlösa sensornätverk Utveckling Prototyper
Mikrovågssystem Forskning  Simulering, design
Elektromagnetisk kompatibilitet Funktionell design, problemanalys Simulering, prototyper
Elektronikkomponenter Komponentkännedom för högfrekvens Analys, simulering


Mål med spåret

Vårt mål är att inspirera studenter till att fördjupa sig inom spjutspetsteknologi för högpresterande, högfrekvenselektronik, tillämpbart exempelvis för trådlösa kommunikationssystem. Efter att ha studerat kurser i det här spåret kommer du ha kompetens inom radiofrekvens- och mikrovågsdesign, digital kommunikationselektronik, trådlösa sensornätverk. För att skapa funktionella, pålitliga system krävs en bred och djup kompetens inom elektronikdesign. Detta uppnås i det här spåret genom studier i elektromagnetisk kompatibilitet. Målet är att de erhållna kunskaperna ska vara tillämpbara på trådlösa system såväl som andra krävande elektronikapplikationer. Både teoretiska och praktiska ingenjörsfärdigheter har värderas högt i utformningen av spårets kurser. För att uppfylla det målet så består flertalet av kurserna av en teoretisk del, laborativa moment och projekt.

Relaterad forskning

Forskningsgruppen Kommunikationselektronik har som mål att ta fram nya innovativa teknologier för framtidens elektroniksystem. Framförallt ligger fokus på högfrekvenselektronik och system för hög datahastighet. Forskningsdelområden är, (1) högdatahastighetssystem för överföringshastigheter över 1 Gbit/s, (2) radiofrekvens (RF) design av bredbandiga och multiband kommunikationssystem för frekvenser över 1 GHz, (3) modulära lösningar med låg effektförbrukning för trådlösa sensornätverk. Mer information finns att läsa på nya webbplatsen.

 

Beskrivning för trådlösa system spåret finns även som pdf.

 

Kontaktinformation

Spåransvarig

Studierektor


Sidansvarig: shaofang.gong@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-25