Göm menyn

Organisk elektronik och energisystem

Vi lever i en föränderlig värld och förändringstakten blir allt snabbare bland annat på grund av alla framsteg inom elektroniken. Elektronik finns numera i allt du kan tänka dig från kommunikationsutrustning och avancerad rymdteknik till enkla hushållsmaskiner och de jordbruksmaskiner som garanterar vår matproduktion.

Industriell produktion går igenom olika faser. I början krävs det mycket forskning, därefter krävs produktutveckling och industrialisering. Slutligen kan kan produkten börja tillverkas. I början av denna cykel krävs många kunniga ingenjörer och civilingenjörer. Därefter när produkten når en mogen fas behövs inte samma typ av kompetens att producera den.

På LiU analyserar vi åt vilket håll utvecklingen går och anpassar ED-utbildningen för det som marknaden och samhället kommer att behöva. Vi är helt övertygade om att det i framtiden kommer att behövas många civilingenjörer som kan energisystem och organisk elektronik!

Beskrivning av spåret från senaste kursvalsinfon finns här som pdf.

Kontaktinformation

Spåransvariga

Studierektorer på avd. Fysik, elektroteknik och matematik (FEM)+Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), ITN:


Sidansvarig: amir.baranzahi@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-11