Göm menyn

Elektronik med organiska material

Den första transistorn, den mest grundläggande komponenten i all modern elektronik, demonstrerades 1947. Trettio år senare, 1977, upptäcktes det första elektriskt ledande plastmaterialet och 1986 rapporterades den första organiska (d.v.s. byggd med organiska material såsom t.ex. plast) transistorn. Trots att organisk elektronik alltså kan sägas ligga ca 40 år efter den ”vanliga” elektroniken, finns det idag organiska kretsar med tusentals transistorer. Hur tror du att organisk elektronik kommer att utvecklas inom de kommande 40 åren?

 

 

Organisk elektronik 1

Flexiblel display styrd av organiska transistorer. Bild: Plastic Logic.

Vi vill i allt större utsträckning placera elektronik överallt. Det kan gälla stöldskydd, sensorer, smarta betalkort, informationsdisplayer, m.m. Men det kan även handla om elektronik vi bär på oss och som övervakar vår hälsa eller förser oss med nya möjligheter att kommunicera med varandra. Det talas också mycket om ”Internet of Things” (IoT) – en snabbt växande samling av ting som på ett eller annat sätt är uppkopplade mot internet.

Det här leder till nya behov inom elektronik. Nya typer av sensorer, billiga kretsar för IoT, platta och böjbara displayer, elektronik som kan fästas på huden och följa med i våra rörelser. Många av dessa behov löses lättast med organisk elektronik och det kommer därför att bli av ökande betydelse för framtida elektronikingenjörer att känna till organiska elektronikmaterial och de komponenter man kan bygga med dem. 

organisk elektronik2

Ett plastark med ledarmönster för tryckta transistorer och displayer. Bild: Acreo Swedish ICT

Organisk elektronik erbjuder även attraktiva produktionsmetoder. Eftersom många av de organiska materialen kan lösas upp i lösningsmedel (t.ex. vatten eller etanol), kan de hanteras i flytande form. Vi har alltså i princip elektroniskt bläck, som man kan skriva med, eller trycka ungefär som man trycker en vanlig dagstidning eller flerfärgsbroschyr. Detta sätt att tillverka elektronik – tryckt elektronik – har flera fördelar, till exempel en låg kostnad. En skicklig elektronikingenjör bör kunna avgöra när det är fördelaktigt att tillverka vissa delar av en krets i tryckt elektronik, samt kunna designa lösningar där traditionell elektronik och tryckt elektronik samverkar.

Sist men inte minst är organisk elektronik ett aktivt forskningsområde där LiU ligger väl framme. Bland de många framtida möjligheter som forskningen kan ge kan nämnas bioelektronik – möjligheten att göra elektronik som kan kommunicera med levande celler på deras eget vis, med joner och signalsubstanser. Det är även möjligt att kombinera elektronik med levande växter för att i framtiden kanske kunna styra deras tillväxt eller få dem att fungera som sensorsystem.

organisk elektronik 4organisk elektronik 3


Sidansvarig: amir.baranzahi@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-04