Göm menyn

FÖR STUDENTER

Information för studenter vid ITN

Studentingång

 

 

 

 

 

Grundutbildning vid ITN

Inom Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) bedrivs undervisning inom bl.a. fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem, vetenskaplig visualisering, digitala medier,matematik, datavetenskap, byggnadsteknik och grafisk design.

Den största andelen studenter går på civil- och högskoleingenjörsutbildningar, men kurser ges också inom kandidatprogram, mastersprogram, yrkeshögskoleutbildning och tekniskt/naturvetenskapligt basår.

Externa uppdrag, som till exempel uppdragsutbildning för företag, ingår som en viktig komponent i verksamheten.

 


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-17