Göm menyn

EXAMENSARBETE

Ett examensarbete avslutar alltid ett program på LiTH, och kan omfatta från sju till 20 veckors heltidsarbete beroende på nivå. Det skall utmynna i en skriftlig rapport som skall försvaras vid en framläggning vid universitetet. Examensarbetet skall visa att studenten tillägnat sig programmålen. Alla examensarbeten är unika projekt och utförs ofta hos näringslivet, organisationer eller på universitetet.
 

Rutiner för examensarbeten
Rutinerna är till för dig som student när du står i begrepp att utföra ditt eget examensarbete. Här finns information som kan underlätta arbetet och de regler som gäller vid ITN utöver de som finns i studieinfon för LiTH, https://liu.se/studieinfo/. Sök på ditt program och välj sedan generella bestämmelser.

ITN:s interna system för examensarbeten, X-sys
Alla examensarbeten som examineras på ITN administreras via det interna systemet X-sys. Du som står i begrepp att utföra ett examensarbete får tillträde till systemet genom din examinator.
 

Vad är det första jag skall göra för att kunna påbörja ett examensarbete?
Börja med att läsa rutinerna som finns i vänsterspalten. Där framgår att du först skall hitta något du vill göra, gärna hos ett företag. Sedan skall du fylla i en examensarbetsbeskrivning och skriva ut en lista med avklarade kurser från Studentportalen, för att därefter uppsöka relevant studierektor som avgör om arbetet passar in på ITN och i så fall tilldelar dig en examinator och en intern handledare.

Hur mycket handledning kan jag få?
För kandidat (inklusive högskoleingenjör) kan handledaren på ITN lägga 30 timmar, för civilingenjör (och master) 40 timmar. Det rekommenderas att exjobben görs i par för att höja kvalitén. För hjälp med språket hänvisar vi till språkverkstaden, som inte har dessa begränsningar. Stöd för att hantera citat, referenser etc. hänvisar vi till självstudiekursen ”NoPlagiat” som finns i ett kursrum på Lisam där du läggs till i samband med att din planeringsrapport godkänns.


Hur hittar jag tidigare examensarbeten vid ITN?
Alla examensarbeten som läggs fram vid ITN skall finnas publicerade på Linköping University Electronic Press, www.ep.liu.se. Om så inte är fallet med det arbete du söker ombeds du kontakta registrator, registrator@itn.liu.se, som kan ta fram det enkelt åt dig.
 


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-03