Göm menyn

Välkommen till Internationella enheten

Internationella enheten är en del av avdelningen för Internationalisering- forskningsfinansiering och samverkan och bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå.

 

Aktuella datum

 • Varje månad: förberedande besök, Erasmus+projekt: UHR utlyser medel för er som planerar ett projekt inom Erasmus+. Genom ett förberedande besök får ni möjlighet att träffa era samarbetspartners, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle. Läs mer och ansök här.

 • Löpande ansökan: IKK utlyser resebidrag för språklärare inom tyska respektive engelska som vill besöka partneruniversitetet Vanadzor State University i Armenien som gästlärare och kollega. Läs mer och ansök här.

 

 • Löpande ansökan: STINT Capstone Awards: Singapore:
 • Nordic Centre in Shanghai, Research stays/ visiting scholars:
  • Funding for research stays in Shanghai for researchers at our Nordic member universities, and for Fudan scholars’ stays in the Nordic Region.
  • Nordic Centre has office spaces for visiting scholars from member universities, who come for stays of various durations. We help put visiting scholars in contact with relevant colleagues in China, give practical help on relocating here temporarily, and offer advice on a variety of circumstances to be aware of.
  • Courses for students: Nordic Centre can tailor short courses in Shanghai within your academic field, in close cooperation with you. Write to us at any time with your ideas. We also offer the summer courses Doing Business in China and Chinese Politics and Society, for which each member university is offered three places. For more information click here.

 

2017

November

 • 05-11-2017: Last day to register for II Meeting of Nordic Stakeholders: Relaunching the cooperation between Nordic-Latin American and Caribbean Countries. Takes place 13-14 November 2017 at Swedish Council for Higher Education (UHR), Wallingatan 2, Stockholm. To sign up for the meeting or ask questions, contact Adriana Benitez, at EIIS: adriana.benitezf@ieeiweb.eu. Please observe, there is a limited number of seats.
 • 06-11-2017 - 10-10-2017: LiU och ESN firar att Erasmusprogrammet fyller 30 år. Det uppmärksammas med en temavecka som bland annat innehåller pass kring anställdas möjligheter att få resebidrag för att fortbilda sig eller undervisa i Europa. Läs gärna mer om firandet här.
 • 15-11-2017 klockan 12.00 CET: Sista ansökningsdag Linnaeus-Palme planering stipendium. Ansökningen görs online.
 • 28-11-2017: Sista ansökningsdag till Sweden-Japan 150 Anniversary Grants. Utlysningen avser medel för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer inom forskning och högre utbildning mellan Sverige och Japan. Utlysningen är öppen för sökande från alla discipliner och finansiärerna STINT och RJ ser särskilt gärna ansökningar från forskare inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap.

December

 • 01-12-2017: Sista ansökningsdag till resebidrag från Erasmus+ och LiU Strategiska medel 
 • 18-12-2017: Universitets- och högskolerådets skrivarstuga för dem som vill ha hjälp med ansökan till Erasmus+ strategiska partnerskap.

2018

Januari

 • 26-01-2018: Universitets- och högskolerådet anordnar ytterligare en skrivarstuga för dem som vill ha hjälp med ansökan till Erasmus+ strategiska partnerskap.

Februari

 • 08-02-2018: Sista ansökningsdag till JSPS Summer Program (Japan Society for the Promotion of Science). STINT erbjuder stipendier för forskningsvistelser i Japan inom alla vetenskapliga discipliner. JSPS Summer Program 2018 vänder sig till mastersstudenter, doktorander och nyblivna doktorer för att under två sommarmånader få en möjlighet att bekanta sig med Japan och japansk forskning.
 • 28-02-2018: Sista ansökningsdag till JSPS Postdoctoral Fellowship Program (short-term). Doktorander nära disputation och nydisputerade kan ansöka om post-doc för 1-12 månaders forskningsvistelse i Japan. 

Mars

 • 01-12-2017: Sista ansökningsdag till resebidrag från Erasmus+

 

 

Kontakta oss

Ledning och personal
 

Besöksadress

Studentmottagning och administration finns i Zenit och övrigt i HusEtt, Campus Valla
Tel: 013-28 10 00 (vx)
Fax: 013-14 94 03

Postadress

Linköpings universitet
Internationella avdelningen
SE-581 83 Linköping

Relaterade länkaR

Utlandsstudier på LiU

 

Andra länkar

Lärarutbyte
knapp till sökfunktion för avtal

Association for International Visitors - en vänfamiljsförening för internationella studenter och forskare. (Sidan är på engelska.)


ESN - Erasmus Student Network

 


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 17 09:13:56 CET 2017