Göm menyn

Välkommen till Internationella enheten

Internationella enheten är en del av avdelningen för Internationalisering- forskningsfinansiering och samverkan och bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå.

 

Aktuella datum

 • Varje månad: förberedande besök, Erasmus+projekt: UHR utlyser medel för er som planerar ett projekt inom Erasmus+. Genom ett förberedande besök får ni möjlighet att träffa era samarbetspartners, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle. Läs mer och ansök här.

 • Ansökan för Erasmus+ Undervisningsuppdrag samt Personalfortbildning är öppen för löpande ansökningar under perioden 10 mars- 1 juni 2018. 

 • Löpande ansökan: IKK utlyser resebidrag för språklärare inom tyska respektive engelska som vill besöka partneruniversitetet Vanadzor State University i Armenien som gästlärare och kollega. Läs mer och ansök här.

 

 • Löpande ansökan: STINT Capstone Awards: Singapore:
 • Nordic Centre in Shanghai, Research stays/ visiting scholars:
  • Funding for research stays in Shanghai for researchers at our Nordic member universities, and for Fudan scholars’ stays in the Nordic Region.
  • Nordic Centre has office spaces for visiting scholars from member universities, who come for stays of various durations. We help put visiting scholars in contact with relevant colleagues in China, give practical help on relocating here temporarily, and offer advice on a variety of circumstances to be aware of.
  • Courses for students: Nordic Centre can tailor short courses in Shanghai within your academic field, in close cooperation with you. Write to us at any time with your ideas. We also offer the summer courses Doing Business in China and Chinese Politics and Society, for which each member university is offered three places. For more information click here.

 

2018

 

September

 • 2018-09-04: Sista ansökningsdag för STINT Initiation Grants. Ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. En fullständig beskrivning av programmet finns här.
 • 2018-09-05: Sista ansökningsdag för STINT Joint Japan-Sweden Research Collaboration. Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.
 • 2018-09-12: Sista ansökningsdag för STINT South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation. Syftet med programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet
 • 2018-09-14: Sista ansökningsdag för STINT Joint China-Sweden Mobility. Syftet med Joint China-Sweden Mobility är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.
 • 2018-09-14: Sista ansökningsdag för SINT:s pilotprogram om finansiellt stöd för anordnande av kapacitetshöjande utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030. En fullständig beskrivning av programmet finns här.
 • 2018-09-19: Sista ansökningsdag för STINT Teaching Sabbatical. Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.
 • 2018-09-27: Sista ansökningsdag för STINT Chile-Sweden Research Cooperation (öppnar snart).
 • 2018-09-28: Sista ansökningsdag för STINT Mobility Grants for Internationalisation. Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.
 • 2018-09-28: Sista ansökningsdag för STINT Korea-Sweden Research Cooperation.Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

   

Oktober

2018-10-04: Sista ansökningsdag för STINT Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration (öppnar snart). Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

 

 

November

2018-11-06: Sista ansökningsdag för STINT Initiation Grants. Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. En fullständig beskrivning av programmet.

2018-11-06-07: UHR:s Internationaliserinsgdagarna med tema "från strategi till handling" i Uppsala. Läs mer om Internationaliseringsdagarna 2018.

Kontakta oss

Ledning och personal
 

Besöksadress

Studentmottagning och administration finns i Zenit och övrigt i HusEtt, Campus Valla
Tel: 013-28 10 00 (vx)
Fax: 013-14 94 03

Postadress

Linköpings universitet
Internationella avdelningen
SE-581 83 Linköping

Relaterade länkaR

Utlandsstudier på LiU

 

Andra länkar

Lärarutbyte
knapp till sökfunktion för avtal

ESN - Erasmus Student Network

 


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 15 14:36:10 CEST 2018