Göm menyn

Erasmus för lärare och övriga anställda

Ansökan för Undervisningsuppdrag samt Personalfortbildning är öppen för löpande ansökningar.

Undervisning, personalfortbildning, etablering av nya avtal eller uppföljning av befintliga avtal? För lärare och andra anställda finns många olika möjligheter till mobilitet. På denna sida får du information om de olika slags initiativ som finns inom EU genom Erasmus-programmet. Är du intresserad av samarbete med andra delar av världen, besök någon av länkarna i vänstermenyn för att se vilka möjligheter som finns genom nationell, nordisk och övrig finansiering. För resor utanför Europa finns LiU Strategiska medel. Du kan läsa mer om det här>>.

Målet med utbytesprogrammet Erasmus är att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom den högre utbildningen. Erasmus stödjer samarbete mellan lärosäten och verksamheten riktar sig främst mot studenter och anställda.

 

Undervisningsuppdrag - Teaching Assignment

Du kan få bidrag för undervisning inom reguljär grund- eller forskarutbildning vid ett av LiU:s partneruniversitet.

Mer om Teaching Assignments inom Erasmus >>

       

Personalfortbildning - Staff Training

Besök i kompetensutvecklande syfte. Numera kan alla LiU-anställda göra arbetsplatsbesök eller delta på seminarier eller kurser vid europeiska universitet, företag eller organisationer för olika former av kompetensutveckling/fortbildning.

Mer om Staff Training inom Erasmus >>

 

 

Förberedande besök - Preparatory Visits

Planering av framtida utbyten och samarbeten hos ett europeiskt lärosäte som LiU inte ännu har Erasmusavtal med.

Mer om Preparatory Visits inom Erasmus >>

       

Uppföljningsbesök - Monitoring Visits

Uppföljning av aktiviteter inom befintliga Erasmus-avtal om studentutbyte om det inte går att utnyttja aktiviteten Staff Training.

Mer om Monitoring visits inom Europa >>

Kontakta oss

Ledning och personal
 

Besöksadress

Studentmottagning och administration finns i Zenit och övrigt i HusEtt, Campus Valla
Tel: 013-28 10 00 (vx)
Fax: 013-14 94 03

Postadress

Linköpings universitet
Internationella avdelningen
SE-581 83 Linköping
 

Relaterade länkaR

Utlandsstudier på LiU

Internationella projekt Erasmus+

 

Andra länkar

Lärarutbyte
knapp till sökfunktion för avtal

ESN - Erasmus Student Network

 


Sidansvarig: lotta.kavemark@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 21 10:34:16 CET 2018