Göm menyn

Utomhuspedagogik

Se nya möjligheter och anta nya utmaningar!

Är du lärare och vill fortsätta utvecklas och göra karriär inom yrket har vi en väg att erbjuda: vårt nya masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området. Du kan välja att läsa en magisterutbildning (60 hp) eller fortsätta till en master (120 hp). Den utomhuspedagogiska inriktningen såväl som inriktningen mot pedagogiskt arbete kan du läsa på halvfart eller kvartsfart.

Om du har frågor om programmet kan du kontakta Emilia Fägerstam, inriktningsansvarig för den utomhusdidaktiska inriktningen.

Välkommen med din ansökan!

Masterprogram


Om utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde. Utemiljö och upplevelse är centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön. Utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden.

Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljön kan vara av varierande slag; hembygden, staden, skogen mm. Utomhusmiljön är för utomhuspedagogen en lika självklar lärandemiljö som bibliotek eller klassrum. Kunskap är för utomhuspedagogen reflekterad erfarenhet; en kunskap som förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp. Att synliggöra människan/samhället i de lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt.


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jan 04 16:13:42 CET 2017